Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs

24 juli 2018
Tijdschrift Taal publiceert semi-wetenschappelijke artikelen die de dialoog voeden over doelen, inhouden en organisatie van het leren van taal, met de nadruk op primair onderwijs. In het tijdschrift wordt aandacht besteed aan 'good practices', aan recente wetenschappelijke inzichten en aan de legitimering van keuzes rond taal in het primair (en soms voortgezet) onderwijs. De vakgerelateerde informatie en voorbeelden die het tijdschrift biedt, moeten opleiders en onderwijsadviseurs bewegen om samen te werken aan de verbetering van het taalonderwijs. Het tijdschrift is bestemd voor opleiders van lerarenopleidingen basisonderwijs en taalspecialisten die als adviseur werkzaam zijn in het basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Naar nieuws overzicht