Doen


Jaargang 22 nummer 3 2020
Rubriek Vooruit. Kwartetten!

Les: Je eigen kwartet+ maken
Leerdoel: Analyse van de opbouw van een kwartet; creativiteit in het bedenken van onderwerpen en voorbeelden; sociaal-emotioneel elkaar beter leren kennen
Doelgroep: Leerlingen PO-bovenbouw; VO-brugklas
Tijdsduur: Maken van het kwartet (plusminus 10 onderwerpen): 1 uur, ook geschikt als project.

Lees verder

Jaargang 22 nummer 2 2020
In Vooruit: Bloemen vers houden in de vaas

Les: Experiment: bloemen vers houden in de vaas
Leerdoel: Probleemanalyse, oplossingen zoeken en effecten vergelijken
Doelgroep: leerlingen PO bovenbouw; VO brugklas
Tijdsduur: Opzet van het experiment 1 uur, analyse aan het einde 30 minuten.
Projectduur: ongeveer een week

Lees verder

Jaargang 22 nummer 1 2020
Vooruit: Codes maken en kraken

Codes bedenken is een veeleisend denkwerkje, vooral wanneer je ze ook moet beveiligen tegen kraken door je medespelers. Een opdracht voor analytische denkers, met veel mogelijkheden om de opdracht moeilijker te maken.

Lees verder

Jaargang 21 nummer 6 2019
In Vooruit: Een infectie tegengaan

Les: Hoe verspreidt een infectie zich?
Leerdoelen:
- Experiment uitvoeren
- Samenwerken: praktische oplossingen bedenken tegen infectie
Doelgroep: leerlingen basisonderwijs, midden- en bovenbouw
Tijdsduur: 1 uur

Lees verder

Jaargang 21 nummer 5 2019
Rubriek Vooruit: Kansen en knikkers

In deze les halen we de kennis over kansrekenen even op met een aantal opdrachten, waarbij de leerlingen hun antwoord moeten onderbouwen, zodat u ziet of ze het begrijpen, of dat u nog wat uitleg moet geven. Daarna komt het echte denkwerk: kunnen de leerlingen hun kennis en inzicht nu creatief inzetten om zelf nieuwe opdrachten te maken voor elkaar?

Lees verder

Jaargang 21 nummer 4 2019
De Grote HB-QUIZ 2019

Minister Slob heeft dit jaar 15 miljoen euro uitgetrokken om onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen een impuls te geven. Met deze subsidie wil hij de voorlopers op dit gebied belonen en de achterblijvers stimuleren, zo schrijft de minister. Volgens de PO-Raad is het bedrag niet alleen veel te klein, de regeling brengt ook nogal wat administratieve rompslomp met zich mee voor de deelnemende scholen. Hoe het ook zij, het is goed dat het thema hoogbegaafdheid op de agenda van elke school geplaatst wordt. Precies die functie heeft ook De Grote HB-Quiz 2019. Een quiz ter lering en vermaak.

Lees verder

Jaargang 21 nummer 4 2019
Rubriek: Vooruit

Deze keer in Vooruit: Experimenteren met polymeren. Polymeren zijn lange strengen van dezelfde moleculen, die extreem veel vocht aan zich kunnen binden. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in wegwerpluiers. Leerlingen krijgen opdracht om experimentjes uit te voeren en voorspellingen te doen over hoe die zullen verlopen en wat de uitkomst zal zijn.

Lees verder

Jaargang 21 nummer 3 2019
GAAF

Deze keer in GAAF:
- In de sterren geschreven. Een bijzonder boek.
- Stellarium. Verken de sterrenhemel met dit planetarium-programma.
- MONSTERagenda, een handige agenda om beter te plannen
- Streepjescode blauw, een boek van Tosca Menten

Lees verder

Jaargang 21 nummer 2 2019
Vooruit: Foto’s maken van orde op school

De leerlingen maken in groepjes foto’s van ‘ordening’ in en om het klaslokaal. Leerdoel is dat de leerlingen bewust om zich heen gaan kijken naar voorbeelden van ordening, reeksen, rijen, stapels en dergelijke. Bestemd voor leerlingen PO en VO. Duur: ca. 3 uur, inclusief bespreking.

Lees verder

Jaargang 21 nummer 1 2019
Carla’s corner

Carla Desain is onderwijsjournalist. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.
Deze keer:
- Fiep in de natuur;
- De grootste toren, de kleinste ster;
- GeoGuessr;
- De kikkerbilletjes van de koning

Lees verder

Jaargang 21 nummer 1 2019
Boekenrubriek

In de boekenrubriek deze keer een korte bespreking van:
- Renata Hamsikova en Joyce Luider-Veenstra, Omgaan met hoogbegaafdheid op school.
- Ruud van Lent, De ontwikkeling van een gelukkig kind.
- Priscilla Keeman, Oplossingsgericht werken met fotokaarten.
- Carl D’Hondt & Hilde van Rossum, Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren

Lees verder

Jaargang 21 nummer 1 2019
Vooruit: Samen een mobile maken

In de rubriek Vooruit maken de leerlingen samen een tafel-mobile die een woord uitbeeldt. De mobile wordt beoordeeld op originaliteit en kracht van de boodschap. De
opdracht wordt beoordeeld op de creatieve samenwerking binnen de groep. Doelgroep: leerlingen PO en VO. Tijdsduur: 1 - 2 uur plus tijd voor de nabespreking

Lees verder

Jaargang 20 nummer 6 2018
Rubriek Vooruit: Leer achteruit denken

Leer achteruit denken voor een reclameboodschap. In deze les worden de leerlingen aan het werk gezet om een reclameposter te maken. Het gaat erom dat ze: 1. De sterkste boodschap bedenken. 2 Zich niet verliezen in details. 3. Beginnen met het einddoel in zicht: wat moet het publiek van de boodschap onthouden? En vandaar terugwerken: hoe moet de poster dan opgezet worden?

Lees verder

Jaargang 20 nummer 5 2018
Palmen op de Noordpool

Carla Desain zoekt in Carla's Corner elk nummer de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor jouw kind of leerling. Deze keer 'Palmen op de Noordpool', 'Circuit Maze', 'Kunst voor beginners' en 'Natuurorigami'.

Lees verder

Jaargang 20 nummer 5 2018
Levelwerk als uitdaging voor meerbegaafden

Meerbegaafde leerlingen laten zich graag uitdagen, vertelt Sylvia Lodder van Openbare basisschool Het Overbos. Talent neemt een kijkje in de Oostvoornse school tijdens het Levelwerk. ‘Juf, mogen we de moeilijkste proberen?’

Lees verder

Jaargang 20 nummer 5 2018
Stimulerend signaleren van begaafdheid bij kinderen met NT2-achtergrond

Ze zijn er natuurlijk wel, begaafden met een NT2-achtergrond, maar ze worden makkelijk over het hoofd gezien. Veel screeningsinstrumenten en verrijkingsmaterialen hebben een fikse talige component. Toch hebben ook deze kinderen een uitdagend aanbod nodig om tot bloei te kunnen komen. Hoe kun je ze er dan toch uitpikken?

Lees verder

Jaargang 20 nummer 5 2018
Kunst maken en beoordelen

De vorige keer hebben de kinderen een kunstwerk van aluminiumfolie gemaakt. De nieuwe opdracht sluit daarbij aan. Samen moeten ze de gemaakte kunstwerken zo objectief mogelijk beoordelen. Daarvoor zijn criteria nodig, zodat de beslissingen onderbouwd kunnen worden. Doen deze criteria recht aan de verschillende aspecten van de kunstwerken? En helpen de criteria om een goed onderbouwde discussie te voeren?

Lees verder

Jaargang 20 nummer 5 2018
Een serious game voor leerkrachten over hoogbegaafdheid

Leerkrachten ervaren handelingsverlegenheid in de signalering van hoogbegaafde leerlingen en het afstemmen van begeleiding op de onderwijsbehoeften van deze doelgroep. Waarom wordt er eigenlijk nog zo weinig aandacht gericht op de houding van de leerkracht? De game ‘De Meester de Baas’ wil hierin verandering brengen. In ongeveer een half uur wordt de leerkracht uitgedaagd om zijn eigen beeld van hoogbegaafdheid weer te geven. De opbouw van de game gaat van redelijk abstract (kenmerken van hoogbegaafdheid) naar meer concreet (handelingsrepertoire van de leerkracht).

Lees verder

Jaargang 20 nummer 4 2018
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 20 nummer 4 2018
Les: Kunst maken en beoordelen

Doel: Deze les bestaat uit twee delen: oefenen met creativiteit en daarna (in het volgende nummer van Talent) samen de criteria bedenken om de kunstwerken objectief te beoordelen.

Lees verder

Jaargang 20 nummer 3 2018
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 20 nummer 3 2018
Les: Dicht een kwintijn

Doel: Oefenen met creativiteit, woordenschat en strakke (dicht-)regels, maar ook met grammatica (ontleden).

Lees verder

Jaargang 20 nummer 2 2018
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 20 nummer 1 2018
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 20 nummer 1 2018
Les: Het ‘Plattegronden-spel’

Doel: Oefen visuele creativiteit en analytisch inzicht bij het maken van plattegronden voor elkaar.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 6
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 20-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 6
Les: Het ‘creatief met puntenslijpers’-kwartet

Doel: Oefen visuele creativiteit met slijpsel, en rubriceer daarna wat er gemaakt is tot een speelbaar kwartet.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 5
Les: Basiswoorden van 15.000 jaar geleden

Doel: een ongewone kijk op geschiedenis: oefenen met creativiteit en praktisch inlevingsvermogen.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 5
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 20-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 4
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 20-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 4
Les: Brainstormen en evalueren

Doel: oefenen met creativiteit door nieuwe dingen te bedenken met eenvoudige middelen; beoordelen wat anderen gemaakt hebben.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 3
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 20-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 3
Les: Isolerende laarzen ontwerpen voor de Noordpool

Een vrije opdracht, ontwikkeld voor leerlingen van de bovenbouw basisschool, of de onderbouw van de middelbare school. De leerlingen maken met een groepje een ontwerptekening (voor isolerende laarzen). Er liggen materialen klaar waarmee ze kunnen experimenteren om de isolerende eigenschappen te testen.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 2
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 20-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 2
Les: Invloed uitoefenen op je gedachten

Deze les is te gebruiken als vervolg op les 1 van dit jaar, waarin de leerlingen wensen bedachten voor in gelukskoekjes en deze daarna rubriceerden.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 1
Les: Goede wensen bedenken

Doel: Observeren van denkstrategieën.

Lees verder

Jaargang 19 nummer 1
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 20-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 6
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 6
Van programmeren leer je doorzetten

In Engeland is programmeren een verplicht vak op alle basisscholen. In Nederland is het nog niet zover, al experimenteren steeds meer scholen met programmeerprojecten.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 6
Les: Ideeën voor een rol plakband

Doel: Voor de leerlingen: brainstormen en samenwerken.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 5
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 5
Les: Spelregels. Waarom?

Doel: Het belang van regels voor samen spelen en voor samenwerken.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 4
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 3
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 3
Les: Bouw een marshmallow-schieter

Doel: beter leren samenwerken.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 2
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 2
Les: Red de worm!

Doel: Samenwerken en communicatie.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 1
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 18 nummer 1
Les: Samen weet je meer!

(Hoog)begaafde leerlingen zijn vaak niet vanzelfsprekend de meest enthousiaste samenwerkers. Dikwijls werken ze liever op hun eentje een moeilijk probleem uit. Toch is samenwerken een vaardigheid die belangrijker is dan ooit. Oefening baart gelukkig kunst

Lees verder

Jaargang 17 nummer 6
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 18-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 17 nummer 5
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 18-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 18-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 17 nummer 3
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 18-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 17 nummer 3
Vooruit – Over je longen

De hele dag (en de hele nacht) ga je ermee door, zonder dat je het merkt: ademen. Elke keer wanneer je adem inhaalt vullen je longen zich met zuurstof en als je uitademt gaat de gebruikte lucht weer naar buiten. Met die gebruikte lucht kun je onderweg nog iets anders doen. Weet je wat?

Lees verder

Jaargang 17 nummer 3
De kartonnen reisplanner

‘Onze Sophie heeft 550 op de CITO Eindtoets en kan zo naar het gymnasium. Maar ik maak me zorgen, want ze kan totaal niet plannen. Hoe moet dat straks
op het voortgezet onderwijs? Op school besteden ze hier geen aandacht aan, hoe moet ze dat nou ooit leren?’ vraagt een ongeruste moeder.

Lees verder

Jaargang 17 nummer 2
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 18-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 17 nummer 2
Vooruit – Mandala maken

Een mandala is een bijzondere tekening, meestal in de vorm van een cirkel (‘mandala’ betekent ‘cirkel’ in het Sanskriet), soms met nog een vierkant er omheen. Door Maryan Camps en Els Schrover.

Lees verder

Jaargang 17 nummer 2
Gespot op de NOT: Papertrack

'Knikkerbanen zijn eigenlijk altijd wel leuk. Al vanaf dat ik als peutertje eindeloos knikkertjes stopte in zo’n klein houten baantje met zo’n irritant muziektrappetje op het eind, kan ik uren gebiologeerd naar rollende knikkertjes blijven kijken.' Zegt Inge Slaats.

Lees verder

Jaargang 17 nummer 1
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 18-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 17 nummer 1
Vooruit – Wat is je standpunt?

Oefenen met 'out-of-the-box' denken. Door Maryan Camps en Els Schrover.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 6
Challenge
Lees verder

Jaargang 16 nummer 6
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 17-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 6
Vooruit – Moiré-effect: maak je hersens in de war

Een moiré-effect is een patroon van lijnen die je ziet, en die lijken te bewegen. Dat bewegende patroon bestaat niet echt, in de wereld om je heen. Het ontstaat in je hersenen wanneer die verkeerd ‘begrijpen’ wat ze zien. Door Maryan Camps en Els Schrover.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 6
Can Zonder

Van hoeveel beroemde wetenschappers weten we dat ze vroeger ongemotiveerd waren op school – volgens hun leraren dan. Deze arme leerlingen werden regelmatig betrapt op uit het raam staren en dagdromen. Tegenwoordig krijgen kinderen geen tijd meer om starend uit het raam, dagdromend of spijbelend de basis te leggen voor een leven dat de wereld gaat verrijken met originele uitvindingen en ontdekkingen.

Lees verder

Overig
Het Mediaspel van Beeld en Geluid
Wat vind je de irritantste reclame? Welke bekende mensen volg je op Twitter? Wat vind je vervelend media-gedrag?
Lees verder

Jaargang 16 nummer 5
Challenge
Lees verder

Jaargang 16 nummer 5
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 17-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 5
Vooruit – Durf jij de verdubbelaar in te zetten?

Leermiddelen door Maryan Camps en Els Schrover.

Lees verder

Overig
Sterren in de klas
Sterrenkundige Karin Heesakkers is al jaren actief als ‘sterrenjuf’ op basisscholen. Liever dan gewoon feiten overbrengen, stimuleert zij kinderen om heldere vragen te formuleren en zelf op zoek te gaan naar antwoorden.
Lees verder

Overig
Observeren: niet wat je weet, maar wat je ziet!
Dit is de tijd van de paardenbloemen! Je ziet ze nu overal. En onze vraag is: weet jij precies hoe zo’n gele paardenbloem verandert in een witte pluizenbol?
Lees verder

Overig
LEGO – vrouwelijke wetenschappers
Vrouwen in de LEGO-wereld mogen vooral winkelen, zorgen en op het strand liggen, terwijl mannen avonturen beleven, werken en mensen redden. De Zweedse scheikundige Ellen Kooijman diende een idee in voor een set vrouwelijke wetenschappers.
Lees verder

Jaargang 16 nummer 4
Challenge
Lees verder

Jaargang 16 nummer 4
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 17-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 4
Vooruit – Observeren: niet wat je weet, maar wat je ziet!

Leermiddelen door Maryan Camps en Els Schrover.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 3
Challenge
Lees verder

Jaargang 16 nummer 3
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 17-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 3
Wat heeft warmtegeleiding met trillen te maken?

Wat gebeurt er eigenlijk wanneer een stof warm wordt? Wat gebeurt er op het niveau van de moleculen? Leermiddelden door Maryan Camps en Els Schrover

Lees verder

Jaargang 16 nummer 3
Heeft u ze allemaal op een rijtje?

Vroeger speelden we Boter, Kaas en Eieren; tegenwoordig zijn we verslingerd aan Candy Crush. Is er misschien een fundamentele behoefte in de mens om zaken op een rijtje te zetten? Feit is dat ik in hoogbegaafdenland een grote fascinatie tegenkom voor op-een-rijtje-spellen. Daarom zet ik voor de rijlustigen onder ons de beste op-een-rijtje-spellen op een rij.

Lees verder

Overig
Je eigen tegeltjes-wijsheid‘- Het leven is een hangmat, maar je moet zelf …’
Ken je deze uitdrukking? ‘Het leven is een feestje maar je moet zelf de slingers ophangen.’ Kun je aangeven wat daarmee bedoeld wordt? Zoiets van: je kunt zelf kiezen hoe je zorgt dat je van het leven geniet.
Lees verder

Overig
Expeditie Moendoes The best things in life are free
Een collega leende mij een blauwgele doos uit met het opschrift ‘Expeditie Moendoes - Breng als team wetenschappers een onbekende planeet in kaart’. In eerste instantie leek het mij een of ander promotiepakket voor een bank of zo.
Lees verder

Jaargang 16 nummer 2
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 17-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 2
Vooruit – ‘Het leven is een hangmat, maar je moet zelf …’

Je eigen tegeltjes-wijsheid.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 2
Expeditie Moendoes

Leermiddelen door Inge Slaats.

Lees verder

Overig
Een beeld zegt meer dan duizend woorden
Het is je vast wel eens opgevallen, bij de trein en op het vliegveld, hoeveel plaatjes je ziet om te vertellen wat je wel of niet moet doen. In de metro, trams en bussen ook: een ijsje met een rode streep erdoor bijvoorbeeld.
Lees verder

Jaargang 16 nummer 1
Vooruit – Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Maryan Camps en Els Schrover bedenken voor elke uitgave van Talent een of meer uitdagende opdrachten voor ‘ondernemende en onderzoekende’ jonge mensen.

Lees verder

Jaargang 16 nummer 1
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 17-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 6
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 6
Fluitje van een cent

Maryan Camps en Ellen Schrover geven een idee voor het maken van wenskaarten.

Lees verder

Overig
Fluitje van een cent?
Merk je al dat het weer donkerder wordt? En heb je de pepernoten al zien liggen in de winkels? Decembertijd, en dat betekent: kaarten sturen met de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Lees verder

Jaargang 15 nummer 5
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 5
Help je kind zichzelf te begrijpen

Sandra Bijsterveld schreef 'De Gids over hoogbegaafde kids' met tachtig opvoedtips en veel verwijzingen naar zinvol lees- en doemateriaal.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 5
Vooruit – Stuiterbal

Maryan Camps en Els Schrover bedenken voor elke uitgave van Talent een of meer uitdagende opdrachten voor ‘ondernemende en onderzoekende’ jonge mensen.

Lees verder

Overig
colAR
Dit bestond al: Boeken, waarvan de platen in 3D veranderen als je ze bekijkt via een smartphone of tablet met ‘augmented reality’ (AR). De app colAR brengt platen die je zelf ingekleurd hebt tot leven; dit heeft iets magisch.
Lees verder

Overig
Fluxx
Een spelletje Fluxx verandert binnen een paar minuten in een vrolijke chaos. Regels en doelen verschuiven steeds, waardoor het kaartspel onvoorspelbaar is tot het eind. Soms win je bijna, als opeens het doel omslaat… weg winstkans.
Lees verder

Overig
Science Is Seriously Awesome
Een Facebookpagina met Engelstalige posts over wetenschap: ontdekkingen en onderzoeken, cartoons en foto’s. Vaak met een link naar een uitgebreider artikel in bijvoorbeeld The New York Times, The Scientist of Nature.
Lees verder

Overig
Springende pinguïns en lachende hyena’s
Verbazingwekkende feiten, veel hoogbegaafde kinderen zijn er dol op. Marije Tolman (winnares van de Gouden Penseel 2010) en journaliste Jesse Goossens maakten een prachtig prenten-weetjes-boek over 50 dieren.
Lees verder

Jaargang 15 nummer 4
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 19-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 4
Vooruit – Zelf verrassend leuke spreekwoorden maken (deel 2)

Maryan Camps en Els Schrover bedenken voor elke uitgave van Talent een of meer uitdagende opdrachten voor ‘ondernemende en onderzoekende’ jonge mensen.

Lees verder

Overig
Jong geleerd 2.0 – Minecraft
Het populaire Minecraft is geen gewone game, maar een online omgeving waarin kinderen (alleen of samen) zelf een virtuele wereld kunnen creëren.
Lees verder

Overig
Siege Hero
De app Siege Hero is al een oudje. De opdracht is even simpel als uitdagend: laat bouwsels instorten met behulp van de beschikbare wapens (zoals vuur of stenen); laat alle slechteriken sneuvelen in de ravage, maar spaar de dorpelingen.
Lees verder

Overig
DUF Waanwijs
Word wijs uit de mediawaan en doorzie reclames, nepnieuwtjes, beweringen van (s)experts, geshopte foto’s en ‘goedkope’ telefoonabonnementen met DUF Waanwijs.
Lees verder

Overig
GelukkigHB-kaartjes
Alwéér GelukkigHB in Carla’s Corner... Vriendjespolitiek? Nee hoor. Gewoon weer een vermeldenswaardige uitgave: 50 kaartjes met persoonlijke vragen over specifieke eigenschappen en gevoeligheden van hoogbegaafde mensen.
Lees verder

Overig
Blue Ball Machine
Ken je de ingewikkelde machines van Keepvogel? Een simpele actie (vlierbessen plukken bijvoorbeeld) wordt over-gemechaniseerd, waardoor er een complex, eigenlijk nutteloos, maar wel erg grappig apparaat ontstaat.
Lees verder

Overig
De bilnaad van de teek
Kees Moeliker is bioloog, conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en auteur van de columnserie ‘Beest’ in NRC Handelsblad. In het boek De bilnaad van de teek zijn 115 van die columns gebundeld.
Lees verder

Overig
De Uitdaging van GelukkigHBkids
GelukkigHBkids verzint elk kwartaal een nieuwe uitdaging waar kinderen hun talenten in kwijt kunnen
Lees verder

Overig
Het Grote Breinbreker boek
Het Grote Breinbreker boek van Ivan Moscovich doet z’n naam eer aan. Het 1,7 kilo zware boek bundelt 1000 raadsels en wiskundige problemen, van makkelijke opwarmertjes tot echt moeilijke opgaven.
Lees verder

Overig
Catanders
Waarom durf ik Kolonisten van Catan in de rubriek leermiddelen te bespreken en dat zelfs terwijl het al 18 jaar op de markt is?... omdat ik vind dat Catan een van de beste SOVA-trainingen is voor slimme kinderen! Vergeet al die als onkruid links en rechts
Lees verder

Jaargang 15 nummer 3
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 16-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 3
Leermiddelen – Catanders

Inge Slaats bespreekt Kolonisten van Catan.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 3
Vooruit – Lift: vechten tegen de zwaartekracht

Maryan Camps en Els Schrover bedenken voor elke uitgave van Talent een of meer uitdagende opdrachten voor ‘ondernemende en onderzoekende’ jonge mensen.

Lees verder

Overig
Reis door de Wereld van Kennis™
Reis door de Wereld van Kennis™ is een innovatief en origineel deeplevel curriculum om kinderen te prikkelen, te betrekken en uit te dagen op school. Een reis die zal leiden tot diepere betrokkenheid en motivatie van leerlingen.
Lees verder

Jaargang 15 nummer 2
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 16-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 2
Vooruit – Besmettelijk

Maryan Camps en Els Schrover bedenken voor elke uitgave van Talent een of meer uitdagende opdrachten voor ‘ondernemende en onderzoekende’ jonge mensen.

Lees verder

Overig
It’s okay to be smart
Niet alleen de titel van dit wetenschapsblog is geweldig, de inhoud is ook om van te smullen.
Lees verder

Overig
HalleyKamp JWG
In het weekend van 3 t/m 5 mei organiseert de Jongeren Werkgroep voor Sterrenkunde (JWG) een kamp voor kinderen tussen 8 en 13 jaar in een kampeerboerderij in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant).
Lees verder

Overig
Duh! Boekjes
De informatieve Duh!-serie is ontworpen voor de iPad. Er zijn nu vier – aantrekkelijk vormgegeven – delen (Friet, Katten, Vulkanen, Kastelen en ridders) vol tekst, plaatjes, interactie en filmpjes.
Lees verder

Overig
Vogelzang, 150 vogels en hun geluiden
Koekoek, oehoe, roerdomp en gierzwaluw zijn makkelijk herkenbaar aan hun roep … maar veel verder kom ik niet.
Lees verder

Overig
Bedenk-je-eigen-kinderwebsite: doe-boek
Mouwen opstropen en aan de slag! Elke kleurige pagina van dit doe-boek van Eline Kwantes en Kirsten Witke werkt aanstekelijk en inspirerend. De schrijfsters hebben jarenlange ervaring met het maken van kinderwebsites als Nickelodeon en Het Huis Anubis.
Lees verder

Overig
Het Piratenmaal
Dit bijzondere prentenboek van Jonny Duddle heeft duistere prenten, teksten in dichtvorm en een ‘unhappy end’. Kinderen vanaf een jaar of zes zullen steeds nieuwe details ontdekken.
Lees verder

Overig
Brammetje Baas
‘Mijn hersens zitten nooit stil, en daarom ik ook niet’, introduceert Brammetje Baas zichzelf in de gelijknamige film. ‘Morgen ga ik eindelijk naar groep 3, daar ga je echte dingen leren.'
Lees verder

Overig
Gewist
Wie zich niet laat afschrikken door de onaantrekkelijke cover, wordt dubbel en dwars beloond: Gewist van Marco Kunst is een origineel en spannend boek.
Lees verder

Overig
BrightLights.nl
BrightLights.nl is de nieuwe site voor en door hoogbegaafde jongeren, die op 28 september gelanceerd is. Hier vind je een online magazine en een forum.
Lees verder

Overig
What if?
Zou je de zon kunnen blussen als je maar genoeg blusspuiten gebruikt? Als je buiten op je rug gaat liggen met je mond open, hoe lang zou het dan duren voor een vogel erin zou poepen?
Lees verder

Overig
Vriendjes
Spelen, klieren, huilen, lachen, vechten, goedmaken, schamen, vertrouwen, knuffelen… Mies van Hout tekende de dingen die (monster)vriendjes samen zoal doen.
Lees verder

Overig
Crazy Machines
Twintig jaar geleden gaf een collega mij een floppy, met daarop de game 'The Incredible Machine'. Avondenlang zat ik kettingreactie-achtige puzzels op te lossen achter mijn beeldscherm.
Lees verder

Overig
Een halve hond, heel denken
Altijd een goede combinatie: boeken van Joke van Leeuwen & hoogbegaafde kinderen. Haar non-fictieboek Een halve hond heel denken; Een boek over kijken is één van onze favorieten.
Lees verder

Overig
Europe to the stars
In 1962 begonnen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Zweden samen aan de bouw van een observatorium in Noord-Chili.
Lees verder

Overig
NASA Johnson Style
Dé grote hit op YouTube in 2012 was zonder twijfel Gangnam Style. Inmiddels zijn er allerlei eigen versies en parodieën van gemaakt, waarvan die van NASA Johnson Space Center onze favoriet is.
Lees verder

Jaargang 15 nummer 1
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/orthopedagoog en moeder van een 16-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 15 nummer 1
Vooruit – Allemaal rasters

Maryan Camps en Els Schrover bedenken voor elke uitgave van Talent een of meer uitdagende opdrachten voor ‘ondernemende en onderzoekende’ jonge mensen.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 6
Kernkwadrantenspel van Daniel Ofman

Het kernkwadranten spel, door Daniel Ofman ontwikkeld voor volwassenen, is ook bruikbaar bij de begeleiding van leerlingen. Voor kinderen in de bovenbouw van het vwo die ergens mee zitten, maar niet goed weten wat het probleem is. Het spel leert hen wat hun kernkwaliteiten en uitdagingen zijn, maar ook waar de valkuilen zitten en waarom ze ‘allergisch’ voor sommige mensen zijn. Dat inzicht maakt aanpak van een probleem mogelijk.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 6
Vooruit – Zelf spreekwoorden en wijsheden bedenken

‘Niet elke bruine letter is van chocola’ Ken je deze uitdrukking? Vast niet, want wij hebben hem zelf bedacht. Kun je bedenken wat de uitdrukking betekent? Leermiddelen door Maryan Camps en Els Schrover.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 6
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 15-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 6
Lokon is… leuk

Lokon is een oersimpel constructiemateriaal dat bestaat uit drie verschillende platte, plastic vormen: driehoek, vierkant en vijfhoek, in de kleuren rood, blauw, geel, groen, zwart en wit. Ze klikken gemakkelijk aan elkaar tot allerlei twee- en driedimensionale vormen.Leermiddelen door Inge Slaats.

Lees verder

Overig
Spreekwoorden en Sinterklaaswijsheden
‘Niet elke bruine letter is van chocola’. Ken je deze uitdrukking? Vast niet, want wij hebben hem zelf bedacht. Kun je bedenken wat de uitdrukking betekent?
Lees verder

Jaargang 14 nummer 1
Leermiddelen – Leren controleren

Een nieuw jaar met nieuwe leermiddelen. Inge Slaats, leerkracht en oprichter van de enige Montessorischool voor hoogbegaafden in Nederland, verzamelt leermiddelen. In Talent bespreekt zij deze keer drie denkspellen van Huch.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 1
Vooruit – Maak je eigen Haikubes

Vooruit reist af naar Japan, het land van de haiku’s. Misschien weet je al wat een haiku is: een bijzonder – kort – gedicht. Maar waarom zijn ze zo leuk?

Lees verder

Jaargang 14 nummer 2
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 15-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 4
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 15-jarige hoogbegaafde zoon. Voor Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 4
Spelen met polymeren

Voor dit experiment heb je een zenuwachtig publiek nodig, dan is het ‘t leukst. Je gaat namelijk een potlood steken door een plastic zak gevuld met water – en de vraag is: gaat dat lekken of niet?

Lees verder

Jaargang 14 nummer 4
Leermiddelen – Un poco loco

Het rode doosje waar we allemaal mee groot zijn geworden, kan onder het stof vandaan gehaald en ingezet worden voor verrijking op het gebied van vreemde talen.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 5
Carla’s Corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 15-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 5
Het SOMA-paradijs

Leermiddelen.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 3
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog en moeder van een 14-jarige hoogbegaafde zoon. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder

Jaargang 14 nummer 3
Er gaat niks boven geometrie als verrijkingsvak!

Architecto serie 18 oranje blokjes – vier keer anders. Leermiddelen door Inge Slaats (Kikidio).

Lees verder

Jaargang 13 nummer 1
Carla’s corner, nieuws en agenda
Lees verder

Jaargang 13 nummer 1
‘Breng de speler in een flow!’

Van Pong tot Call of Duty… de gamewereld heeft de afgelopen decennia een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig spelen bijna alle jongeren games. Een groeiende groep maakt zelf games, onder andere met het populaire programma Game Maker. De Universiteit Utrecht organiseert een wedstrijd voor echte gamemakers.

Lees verder

Jaargang 13 nummer 1
Vooruit – Van Kop tot Teen

In deze aflevering van Vooruit beginnen we bij het hoofd en eindigen we bij de voeten. Hoe goed ben jij in het onthouden van de dingen die je dagelijks ziet? Ofwel: test eens hoe goed jouw geheugen is. Daarna kun je schoenen gaan maken. Op z’n Romeins…

Lees verder

Jaargang 13 nummer 2
Carla’s corner, nieuws en agenda
Lees verder

Jaargang 13 nummer 2
Leermiddelen – Rondje Rekenspel

Wilt u uw (hoog)begaafde leerlingen stimuleren hun kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van getalbegrip verder te ontwikkelen, nu eens op een andere manier dan met werkbladen? En wilt u dat ze daarbij ook moeten redeneren? Dan zijn de spellen uit Rondje Rekenspel wellicht een aardige aanvulling op uw rekenlessen.

Lees verder

Jaargang 13 nummer 2
Vooruit – Maak je eigen dobbelspel

Maak jij wel eens zelf een spel om met je broers en zussen of je vrienden thuis te spelen? Wij vinden dat vaak de leukste spellen en dit keer hebben we een idee dat we met jullie willen delen. Het wordt een dobbelspel, waarbij het erom gaat, zoveel mogelijk punten te halen.

Lees verder

Jaargang 13 nummer 3
Carla’s corner, nieuws en agenda
Lees verder

Jaargang 13 nummer 4
Carla’s corner

Carla's corner, nieuws en agenda.

Lees verder

Jaargang 13 nummer 4
Cijfers en voorzetsels

Voor als je in de vakantie niet weet wat je moet doen, hebben wij alvast twee hele leuke suggesties. Maak korte gedichten van voorzetsel of schrijf
je levenskroniek in cijfers. Ook te doen op de achterbank van de auto op weg naar je vakantiebestemming!

Lees verder

Jaargang 13 nummer 4
Leermiddelen – 1+1 is erg vaak 3

In het spel Mount Everest is een goede samenwerking, overleg en samen strategische beslissingen nemen noodzakelijk om de expeditie te laten slagen. Dit coöperatieve spel kan ervoor zorgen dat een (hoog)begaafd kind op een spannende en aangename manier gaat ervaren dat bij samenwerken de uitkomst meer kan zijn dan de som der delen.

Lees verder

Jaargang 13 nummer 5
Carla’s corner

Carla's corner, nieuws en agenda.

Lees verder

Jaargang 13 nummer 5
Vooruit – Met vier kwarten maak je meer

Buiten vallen de blaadjes, maar binnen is het warm en behaaglijk. Vooruit maakt het extra knus met een recept voor overheerlijke cake. En Vooruit zou Vooruit niet zijn als er niet ook het een en ander geëxperimenteerd werd natuurlijk!

Lees verder

Jaargang 13 nummer 6
Carla’s corner

Carla's corner, nieuws en agenda.

Lees verder

Overig
Beter leren met mindmappen
Mindmappen, het op een overzichtelijke manier in kaart brengen van informatie of ideeën, is ontwikkeld door Tony Buzan, een Engelse psycholoog. Inmiddels is mindmappen ook tot het onderwijs doorgedrongen.
Lees verder

Vooruit – Het Grote Gekrakeel van tekenen en taal
Lees verder

Jaargang 12 nummer 3
Carla’s corner, nieuws en agenda
Lees verder

Jaargang 12 nummer 3
Vooruit – Pincodes en papier

Deze keer gaan we in Vooruit goochelen met getallen. Hoeveel verschillende pincodes zijn er eigenlijk mogelijk? Maar we beginnen met gewoon papier. Daar kun je een hoop leuke dingen mee doen. Wist je dat je er zelfs een krukje van kunt maken om op te zitten?

Lees verder

Jaargang 12 nummer 3
Leermiddelen – Mancala

We beschrijven een spel dat zijn sporen al dik en dwars verdiend heeft: Mancala – waarschijnlijk ontstaan rond 1500 voor Christus – dat over de hele wereld gespeeld wordt en vele varianten en namen kent (zie voor de aardigheid Wikipedia). Mancala, verrassend eenvoudig, oneindig uitdagend in mogelijkheden om er steeds beter in te worden.

Lees verder

Jaargang 12 nummer 4
Carla’s corner, nieuws en agenda
Lees verder

Jaargang 12 nummer 4
Vooruit – Kunst en een glazen flesje

Hoe interessant is een glazen flesje? En hoe interessant is een glazen flesje als je er een week naar kijkt? Vooruit leert je deze keer observeren als een beroemde schilder. ‘Een onderwerp wordt juist boeiend door de manier waarop je er naar kijkt.’

Lees verder

Jaargang 12 nummer 5
Vooruit – Beleef de zwaartekracht
Lees verder

Jaargang 12 nummer 5
Leermiddelen – Blokus

Tot nu toe hebben we het niet beschreven omdat Blokus zo kwetsbaar is in een school: veel kleine onderdeeltjes, en als je er een kwijt bent, is het spel niet meer compleet. Toch willen we het u niet onthouden. Blokus heeft veel prijzen gekregen, onder meer ook van Mensa Select. Inmiddels zijn er verschillende varianten, met andere vormen, en in 3D. Hier beschrijven we het klassieke Blokus.

Lees verder

Jaargang 12 nummer 6
Carla’s corner, nieuws en agenda
Lees verder

Jaargang 12 nummer 6
Leermiddelen – Tricoda

De decembermaand komt er aan. Dat betekent dat Sinterklaas en Kerstman weer op zoek gaan naar cadeautjes. Welke spellen en puzzels dagen de hoogbegaafde kinderen uit? We vonden Tricoda, een spel dat genomineerd is voor speelgoed van het jaar 2010. Wat is de bedoeling? Kraak als eerste je eigen code! Je kunt de codes van je tegenstanders wel zien, maar die van jezelf niet. Wees slimmer en sneller dan de rest door logisch denken en redeneren.

Lees verder

Jaargang 12 nummer 6
Vooruit – Oordelen en ontwerpen

Deze keer gaan we bij Vooruit twee heel verschillende dingen doen. Je kunt een oordeel geven over je juf of meester en dat opschrijven in een zelfgemaakt rapport. Maar, als je daarin meer zin hebt, kun je ook jouw eigen tegelvloer ontwerpen. Kies zelf maar! (Of doe ze gewoon allebei!).

Lees verder

Overig
Compacten en verrijken van taalonderwijs
Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met grote verschillen tussen leerlingen. Met allerhande lesmethoden worden pogingen gedaan om zowel de zwakkere leerling als de begaafde leerling passend onderwijs te bieden.
Lees verder

Overig
Rijk aanbod voor Slimme kleuters
Ook jonge kinderen kunnen een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong hebben. Daar wordt lang niet altijd met een specifiek aanbod op ingespeeld bij scholen.
Lees verder