FAQ

Administratie

Je kunt zelf online je gegevens aanpassen via de knop ‘gegevens wijzigen’. Lukt dit niet? Neem dan contact op.

Je kunt je abonnement opzeggen door contact op te nemen met de abonnementenservice via de klantenservice van Uitgeverij Van Gorcum.

 

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

Inloggen

De antwoorden op vragen over het inloggen op het tijdschriftenplatform vind je via: http://www.vangorcumtijdschriften.nl/faq/.