Editie: Jaargang 20 nummer 4 2018

Inhoud en redactioneel
Gratis

Bekijk hier de inhoudsopgave en het redactioneel van deze editie.

Lees verder
De stelling

De SLO heeft onlangs een ontwikkelgroep meertaligheid in de klas geïnitieerd en daarnaast nog de klankbordgroep meertaligheid in het onderwijs opgericht. Volgens het SLO is het huidige taalcurriculum nog erg monolinguaal. In 'De stelling' geven verschillende mensen hun reactie.

Lees verder
Prikkels als last of juist als motor?

Prikkelverwerking door hoogbegaafden.

Lees verder
Nieuws
Gratis

Lees hier de nieuwsberichten van deze editie.

Lees verder
Fantaseren in de cloud

De zes basisscholen van stichting Atrium zetten hun hoogbegaafde leerlingen uit verschillende dorpen bij elkaar samen. Niet fysiek, maar in een Klas in de Cloud. “Ik wil vooral een beroep doen op de creatieve vaardigheden van kinderen.”

Lees verder
HB-portret

Hoogbegaafdheidsportret van Erik Sjoers, 15 jaar, 5 vwo.

Lees verder
Carla’s corner

Carla Desain is journalist/ orthopedagoog. In Talent zoekt zij telkens de leukste én leerzaamste lees- en spelmaterialen uit voor uw kind en/of leerling.

Lees verder
‘Kleine interacties hebben groot effect’

Maureen Neihart, oud-lerares, klinisch psycholoog en begaafdheidsexpert, kijkt naar de wereld om te zien wat ze kan bijdragen. Met haar intelligentie, empathisch vermogen, creatieve blik en – niet te vergeten – meer dan 30 jaar ervaring in het werkveld, blijkt dat heel wat te zijn. ‘Ik dacht: Oh dear, ik heb wat hulp nodig.’

Lees verder
‘Een gevoel van onrecht, verdriet, boosheid, verlegenheid overvalt het kind’

Van de hand van Laura Groebbé verschijnt binnenkort een bijzonder boek over hoogbegaafdheid. Het is een kinderboek, een theoretisch boek én een praktisch boek ineen. Groebbé heeft een eigenzinnige visie op hoogbegaafdheid en een heel eigen manier om de problematiek waar hoogbegaafde mensen vaak mee te maken krijgen aan te pakken. Een paar voorbeelden van deze aanpak.

Lees verder
Taal is niet saai!

Voor veel kinderen zijn de taallessen, zoals zij die gewend zijn, nogal saai. Dit geldt zeker voor leerlingen met veel taalgevoel en/of een rijke woordenschat. Waardoor komt dat toch en hoe maak je het taalonderwijs (ook) voor hen (weer) interessant? Drie voorbeelden.

Lees verder
Les: Kunst maken en beoordelen

Doel: Deze les bestaat uit twee delen: oefenen met creativiteit en daarna (in het volgende nummer van Talent) samen de criteria bedenken om de kunstwerken objectief te beoordelen.

Lees verder
Meten en weten

Redacteur Ben Daeter speurt voor Talent het internet af naar bijzondere berichten over begaafdheid.

Lees verder