Editie: Overig

‘Hoogbegaafde kinderen krijgen steeds vaker psychiatrische diagnose, zoals ADHD of autisme’
Gratis

Dat stelt dr. Lianne Hoogeveen van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in NRC Handelsblad.

Lees verder
Hokjesdenken
Welk hokje gaat er open in uw hoofd, als u hoort ‘Ik heb een hoogbegaafde jongen in de klas’? Eerlijk zeggen.
Lees verder
Nieuw kwaliteitsregister hoogbegaafdheid
In de afgelopen jaren hebben diverse begeleidingsdiensten, particuliere bureaus en commerciële instellingen allerlei vormen van begeleiding van hoogbegaafden of hun docenten ontwikkeld.
Lees verder
Congres Talent in de Klas
Ook begaafde kinderen hebben hun problemen en hebben goede begeleiding en aandacht van de leerkracht nodig om hun talenten tot bloei te laten komen. Dit is best een uitdaging voor leerkrachten en intern begeleiders.
Lees verder
Do’s en dont’s in het HB-onderwijs
Zo rond 2010 zetten veel scholen hun eerste schreden op het gebied van specifiek basisonderwijs, gericht op hoogbegaafde kinderen. Waar staan we anno 2016? Wat werkt, wat werkt niet? Talent vroeg vier experts wat we zelf hebben geleerd van HB-onderwijs. ï
Lees verder
Daag creatief begaafde leerlingen uit
Creatief begaafde leerlingen hebben minstens zoveel behoefte aan uitdagend onderwijs als analytisch begaafde leerlingen.
Lees verder
Altijd de jongste
Anouk van Kampen (27) sloeg twee klassen over, maar weet niet of ze hoogbegaafd is. Ze ging zoveel mogelijk normaal en gelukkig naar school.
Lees verder
Onderzoek hoogbegaafdheid en burn-out
Akkelijn Elshof onderzocht in samenspraak met het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) de relatie tussen hoogbegaafdheid en burn-outklachten op het werk.
Lees verder
Een plaats voor de hoogbegaafde in de groep
Laten we even terug gaan in de tijd, 15 jaar terug. Je komt als ouder voor het eerst in aanraking met hoogbegaafdheid. Tot dat moment had je nog niet eerder van het begrip hoogbegaafdheid gehoord.
Lees verder
Hoogbegaafden onderwijs in Drenthe op de kaart
Kinderen worden niet pas in groep vijf hoogbegaafd en zijn dat niet slechts een ochtend per week. De ene hoogbegaafde leerling heeft bovendien iets anders nodig dan de andere.
Lees verder
De arbeidssatisfactie van hoogbegaafden
Wat werkt niet en wat werkt wel? Over hoogbegaafdheid en werk
Lees verder
Dabrowski en de graden van gevoeligheid
Het ontbrekende puzzelstukje om hoogbegaafden beter te begeleiden.
Lees verder
Toptalenten steeds beter bediend op school
Het aantal toptalenten dat zich op school zit te vervelen is in 2 jaar bijna gehalveerd. Steeds meer scholen bieden onderwijs op maat aan voor hun talentvolle leerlingen.
Lees verder
Hun kleutertijd
Regelmatig spreek ik ouders van slimme peuters of kleuters. Ze hebben soms moeite met het tempo waarin hun kind zich ontwikkelt.
Lees verder
De stelling
“Een IQ-score is te onbetrouwbaar om grote beslissingen op te baseren (zoals wel of niet toe te laten tot bijvoorbeeld plusklassen of voltijds hoogbegaafdenonderwijs)”
Lees verder
Loes Ypma (PvdA) voert lange strijd tegen thuiszitten
‘Alleen kinderen in coma hoeven niet naar school’
Lees verder
Slimme leerlingen vervelen zich minder op school
Steeds minder slimme leerlingen vervelen zich op school. Dat meldt het ministerie van Onderwijs maandag. Het Plan Aanpak Toptalenten 2014 - 2018 lijkt daarmee te werken, stelt het departement.
Lees verder
Onderzoeksrapportage in kindertaal
Als een kind onderzocht is op begaafdheid, krijgen de ouders een uitgebreid onderzoeksverslag. Soms ontvangt de school een apart verslag, toegespitst op de onderwijssituatie. Orthopedagoge Geke Maes maakt ook een verslag voor het kind zelf.
Lees verder
Dag en nacht hoogbegaafd
Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) bestaat 5 jaar en geeft ter ere daarvan een jubileumboekje uit: ‘Dag en nacht hoogbegaafd’.
Lees verder
Week van de hoogbegaafdheid
Van 11 tot en met 19 maart 2016 vindt in Nederland en Vlaanderen de ‘week van de hoogbegaafdheid’ plaats.
Lees verder
Congres ‘Slim omgaan met (hoog)begaafde leerlingen.
Op dinsdag 29 maart organiseert Medilex in Driebergen-Zeist een congres over het slim omgaan met (hoog)begaafde leerlingen.
Lees verder
“Het schoolsysteem demotiveert hoogbegaafde kinderen en werkt onderpresteren in de hand”
Aanleiding voor deze stelling is een citaat van prof. dr. Tessa Kieboom van een jaar of tien geleden in haar dictaat Hoogbegaafdheid een gave of vergiftigd geschenk? Zie hier de reacties, inclusief de reactie van professor Tieboom.
Lees verder
Goede feedback geven aan talentvolle leerlingen is geen sinecure
Een slimme peuter wordt door zijn moeder gecomplimenteerd voor zijn geweldige inzet. De peuter reageert hierop enigszins ontstemd: ‘Nee mama, ik ben hier gewoon goed in!’ Het geven van de juiste feedback aan getalenteerde leerlingen is geen sinecure.
Lees verder
Slim zijn is leuk
Op 26 november 2014 vond in Amsterdam voor de tweede maal de door Mensa georganiseerde SlimmerIQuiz plaats. Een wedstrijd voor alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool, waarin kinderen kunnen ervaren, dat het leuk is om slim te zijn.
Lees verder
Ouderparticipatie op basisschool de Fakkel
Betrokken ouders, daar zijn de meeste scholen erg blij mee. Ouders die meehelpen schoonmaken of luizenpluizen. Maar ouders die een structurele onderwijsrol vervullen, roepen gemengde gevoelens op.
Lees verder
Hoogbegaafden hebben vaak leerproblemen
Catherine Wormald, onderzoeker aan de Australische universiteit Wollongong, schrijft in een eerder dit jaar gepubliceerd artikel over de combinatie van hoogbegaafdheid en leerproblemen.
Lees verder
Hoogbegaafdheid en autisme
Autismespectrumstoornissen (ASS) komen relatief gezien niet vaak voor. Pakweg 1 procent van de algehele bevolking heeft het (Smeets, Bos, Van der Molen & Muris, 2009). Toch zitten tegenwoordig in iedere klas kinderen met deze diagnose.
Lees verder
Onderzoek naar hoogbegaafden wint KNAW-prijs
Slechts zestien procent van alle hoogbegaafden slaagt erin een universitair diploma te halen. Opmerkelijk, vonden VWO’ers Mirthe Lipke en Ilse Lekkerkerker uit Elburg.
Lees verder
Hoe is het nu met….? Nerd als geuzennaam
In de afgelopen jaren vertelden tientallen kinderen en jongeren in Talent over een boek dat indruk op hen gemaakt had. Ze vertelden over thema’s die hen aan het nadenken zetten en over hoofdpersonen die op henzelf leken – of juist niet.
Lees verder
Als de Plusklas niet genoeg is
Sinds zes jaar is in Eindhoven fulltime basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen beschikbaar. Salto, de koepel voor openbaar basisonderwijs in Eindhoven, biedt het aan. Aanvankelijk onder de vlag van de Leonardo Stichting, maar sinds twee jaar losg
Lees verder
Samen filosoferen
Hoe knap is fantaseren? Kan fantasie ook echt zijn? Mag kinderkunst in het museum? Het zijn zomaar een paar vragen die opkomen tijdens een les van filosofiejuf Fabien van Ham.
Lees verder
De noodzaak van versnellen
'Vrijwel altijd wordt een sociaal-emotionele reden aangedragen om niet te versnellen. Terwijl dat vaak de belangrijkste reden is om het juist wel te doen. Je kunt in een klas alle lessen aanpassen, maar de sociale omgeving aanpassen is veel moeilijker
Lees verder
‘Ik heb nog heel veel wilde plannen’
Floor Sietsma is extreem hoogbegaafd. Ze behaalde haar vwo-diploma op haar twaalfde, had op haar zeventiende haar masterdiploma op zak en promoveerde op haar twintigste. Inmiddels doet ze een tweede studie en is ze coach.
Lees verder
Het Mediaspel van Beeld en Geluid
Wat vind je de irritantste reclame? Welke bekende mensen volg je op Twitter? Wat vind je vervelend media-gedrag?
Lees verder
Hoogbegaafdenonderwijs binnen vernieuwend onderwijsconcept
Op een school waar de ontwikkeling van ieders talent hoog in het vaandel staat, is een speciale klas voor hoogbegaafde leerlingen een logische keus. In groep negen van de Noordwijkse school kunnen zij op hun eigen manier en tempo leren.
Lees verder
Madelief: een bijzonder kind
Onze dochter Madelief is tien jaar. Vorig schooljaar zat ze nog in groep 6 van de basisschool maar sinds september 2013 gaat ze naar het Olympus College in Arnhem en zit ze bij Opus, een afdeling voor hoogbegaafden.
Lees verder
Sterren in de klas
Sterrenkundige Karin Heesakkers is al jaren actief als ‘sterrenjuf’ op basisscholen. Liever dan gewoon feiten overbrengen, stimuleert zij kinderen om heldere vragen te formuleren en zelf op zoek te gaan naar antwoorden.
Lees verder
Observeren: niet wat je weet, maar wat je ziet!
Dit is de tijd van de paardenbloemen! Je ziet ze nu overal. En onze vraag is: weet jij precies hoe zo’n gele paardenbloem verandert in een witte pluizenbol?
Lees verder
LEGO – vrouwelijke wetenschappers
Vrouwen in de LEGO-wereld mogen vooral winkelen, zorgen en op het strand liggen, terwijl mannen avonturen beleven, werken en mensen redden. De Zweedse scheikundige Ellen Kooijman diende een idee in voor een set vrouwelijke wetenschappers.
Lees verder
Beter omgaan met faalangst
Beloon hoogbegaafde kinderen voor hun inzet, niet voor het resultaat. Dit schrijft faalangstdeskundige Jessica van der Spek. Faalangst komt onder hoogbegaafde kinderen vaker voor dan men denkt. Veel vaker zelfs dan bij de gemiddelde populatie.
Lees verder
CBO bijeenkomsten passend onderwijs
De invoering van het passend onderwijs vraagt veel van scholen en samenwerkingsverbanden. Dit passend onderwijs is volgens staatssecretaris Dekker niet alleen bedoeld voor kinderen met een leerprobleem, maar ook juist voor hoogbegaafde kinderen.
Lees verder
Talentontwikkeling in het vmbo
Het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) houdt zich al jaren bezig met het ontwikkelen van talent. Dit beperkt zich natuurlijk niet tot de klassieke vwo-omgeving. Talent is immers ook op andere plaatsen, waaronder het vmbo, te vinden.
Lees verder
Onderzoek opleidingsniveau hoogbegaafden
Al jaren wordt er gezegd dat slechts 16% van de hoogbegaafden een universitaire opleiding afrondt. De afgelopen maanden deed Willem Wind van ikbenhoogbegaafd.nl onderzoek naar het opleidingsniveau onder hoogbegaafden om uit te zoeken of deze 16% wel echt
Lees verder
Ideeënbus SLO
Recent is het Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 gelanceerd. Nu kun je op www.talentstimuleren.nl je ideeën delen over de verdere uitwerking van het plan.
Lees verder
Pathfinder
Pathfinder is een ‘table top role playing game’ om helemaal in op te gaan. Maximaal 5 spelers en een spelleider spelen met zelfbedachte personages een Lord of the Rings-achtig avontuur.
Lees verder
Esther-Marieke Dekens (46) ontdekte op latere leeftijd dat ze hoogbegaafd was
Veertien jaar geleden begon Esther-Marieke Dekens haar leven vanuit een ander perspectief te bekijken. Door haar hoogbegaafdheid leerde ze zichzelf echt kennen. Sindsdien coacht zij hoogbegaafden volwassenen die worstelen met hun zelfbeeld en zelfvertrouw
Lees verder
Sylvia’s super-awesome makershow
12-jarige Sylvia uit North-Carolina maakt van alles: papiervouwsels, een lavalamp en een programmeerbare broche met led-lampjes. Haar vader filmt elk project en zet dat filmpje online.
Lees verder
Natasja Vranken over verleden en toekomst van het Leonardo-onderwijs
Om het Leonardo-onderwijs is de laatste jaren veel te doen geweest. Zo snel als ouders en scholen onderwijsconcept voor hoogbegaafde kinderen enthousiast omarmden, zo snel ontstond er ook kritiek.
Lees verder
Verschillende leeftijden in één kind – Begeleiden van kinderen met een a-synchrone ontwikkeling
“Rik (5) heeft een grote ontwikkelingsvoorsprong. Hij wordt graag voorgelezen uit superspannende griezelboeken voor kinderen van 8 à 9 jaar. Hoe spannender hoe beter! Maar… als het licht uitgaat en hij moet gaan slapen, wordt hij bang.
Lees verder
Reactie van Natasja Vranken, Stichting Leonardo, op interview in NRC Handelsblad
Talent interviewt in Talent 3 (april 2014) Natasja Vranken, bestuurder van de Stichting Leonardo. Tegelijkertijd publiceerde NRC Handelsblad een zeer kritisch artikel over de 'verdwenen gelden' bij de oude, failliete stichting. Lees hier haar reactie.
Lees verder
Je eigen tegeltjes-wijsheid‘- Het leven is een hangmat, maar je moet zelf …’
Ken je deze uitdrukking? ‘Het leven is een feestje maar je moet zelf de slingers ophangen.’ Kun je aangeven wat daarmee bedoeld wordt? Zoiets van: je kunt zelf kiezen hoe je zorgt dat je van het leven geniet.
Lees verder
Samenwerken
De proeflessen voor het gymnasium zijn gestart. De kinderen uit groep acht komen binnen in kleine groepjes en worden door de coördinator naar de lokalen gebracht.
Lees verder
Brief Sander Dekker aan Tweede Kamer over Passend onderwijs en hoogbegaafdheid
Met deze brief geef ik aan wat mijn visie is op de relatie tussen hoogbegaafdheid en passend onderwijs en wat passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen kan betekenen.
Lees verder
Beter omgaan met (hoog)begaafde leerlingen – Van kennisoverdracht naar procesbegeleiding
‘In Nederland is zorg voor excellerende leerlingen zo langzamerhand een geaccepteerd begrip. In alle geledingen (ministerie, schoolbesturen, directies, leerkrachten en ouders) wordt hierover nagedacht. Een goede ontwikkeling’, stelt Jan Kuipers.
Lees verder
Expeditie Moendoes The best things in life are free
Een collega leende mij een blauwgele doos uit met het opschrift ‘Expeditie Moendoes - Breng als team wetenschappers een onbekende planeet in kaart’. In eerste instantie leek het mij een of ander promotiepakket voor een bank of zo.
Lees verder
Einstein in 3 minuten
Einstein-bewonderaar Paul Parsons gunt de lezer in hoofdstukjes van 1 pagina een blik op Einsteins veelzijdigheid: eigenzinnige leerling, luie student, beelddenker, briljant natuurkundige, vader van 3 kinderen, beroemdheid, vredesactivist en uitvinder (va
Lees verder
Een Boek
Hervé Tullet maakte een ‘interactief’ boek. Elke pagina nodigt uit om iets te doen: de gekleurde stippen aan te raken, in je handen te klappen, te schudden met het boek, te blazen over de bladzijde …
Lees verder
Heeft uw school al een hoogbegaafdheidsspecialist?
Het belang van vroegtijdige onderkenning van (hoog)begaafdheid in het basisonderwijs wordt door steeds meer organisaties en scholen onderstreept.
Lees verder
Haptonomie voor hoogbegaafden
Boosheid, veel ‘in het hoofd zitten’, heftige emoties, faalangst, moeite met praktisch handelen ... herkent u ze bij uw kind? Haptonomie kijkt naar de balans tussen voelen, denken en handelen. Fysieke oefeningen kunnen een verstoorde balans herstellen
Lees verder
Een beeld zegt meer dan duizend woorden
Het is je vast wel eens opgevallen, bij de trein en op het vliegveld, hoeveel plaatjes je ziet om te vertellen wat je wel of niet moet doen. In de metro, trams en bussen ook: een ijsje met een rode streep erdoor bijvoorbeeld.
Lees verder
Knuffelleeuwin
Wat we nodig hebben is een knuffelhoogbegaafde. U en ik en onze kinderen. Dat zou het leven misschien wat eenvoudiger maken. En zeker de communicatie met onze omgeving.
Lees verder
Unblock me
De app Unblock Me is een simpel ogende variant (met blokjes in plaats van autootjes) op het bekende denkspel Rush Hour.
Lees verder
Worldometers
Hoeveel fietsen zijn er dit jaar geproduceerd? En hoeveel vandaag? Hoeveel kinderen zijn vandaag geboren? Hoeveel ondervoede mensen zijn er op de wereld? En hoeveel mensen met overgewicht?
Lees verder
Superleuke knutsels uit de natuur
Dit is een juweeltje van een knutselboek. Sybille Rogaczeski-Nogai combineert op een originele manier natuurlijke materialen met ‘gewone’ knutselspullen als lapjes, kralen en pijpenragers.
Lees verder
Ben jij een cheetah?
‘Dus jij bent een cheetah? Laat maar eens zien dan. We geloven je pas als we gemeten hebben dat je 110 kilometer per uur kunt rennen.’
Lees verder
Fluitje van een cent?
Merk je al dat het weer donkerder wordt? En heb je de pepernoten al zien liggen in de winkels? Decembertijd, en dat betekent: kaarten sturen met de beste wensen voor het nieuwe jaar.
Lees verder
Codekinderen
Toen ik 11 was, zag mijn wiskundejuf dat ik meer uitdaging nodig had. Ze leerde me programmeren. Programmeren is superleuk, je leert logisch te denken en stapje voor stapje naar een oplossing toe te werken.
Lees verder
Nummers in New York
‘Wiskunde is leuk, interessant en overal bij te gebruiken’, is de belangrijkste boodschap van Nummers in New York.
Lees verder
De noodzaak van voltijds hoogbegaafdenonderwijs
Als een kind de basisschool in ongeveer de helft van de tijd kan doorlopen, is het zaak de resterende tijd zo goed mogelijk te vullen.
Lees verder
Help! mijn kind is hoogbegaafd (gratis ebook)
‘Help! mijn kind is hoogbegaafd - Wat je moet weten’ is een gratis ebook voor ouders van hoogbegaafde kinderen over hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen.
Lees verder
Conferentie ‘Talent voor excelleren!’ over ‘Verrijken met pedagogische tact’
Op 22 januari 2014 vindt de conferentie ‘Talent voor excelleren!’ over ‘Verrijken met pedagogische tact’ plaats. Opbrengstgericht werken is op dit moment een belangrijk item in het onderwijs. Onderpresterende leerlingen worden sneller gesignaleerd
Lees verder
Maatwerk voor latente talenten
Onderzoek door het Konhnstamm Instituut dat tot doel had verschillende aspecten te inventariseren om de talenten van alle leerlingen tot hun recht te laten komen.
Lees verder
Ontwerpwedstrijd voor Vereniging ECHA Nederland
Met het tekenen van de oprichtingsakte van vereniging ECHA Nederland is de eerste Nederlandse beroepsvereniging voor specialisten op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafden een feit.
Lees verder
Primeurs op Lustrumconferentie Bureau Talent
Bureau Talent viert het vijfjarig bestaan op een bijzondere manier. De lustrumconferentie, die op 29 oktober 2013 in het Leids Volkshuis in Leiden plaatsvindt, heeft twee primeurs op het programma.
Lees verder
Internationale conferentie ‘Potential Development and Gifted Education’
Dit jaar bestaat het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek 25 jaar. In dit kader organiseren het CBO en het Behavioral Science Institute (BSI) op 1 november de internationale conferentie 'Potential Development and Gifted Education'.
Lees verder
Vereniging Begaafdheidsprofielscholen zet missie voort
CPS Onderwijsontwikkeling en advies startte in 2004 samen met het Ministerie OCW het project begaafdheidsprofielscholen. Het doel was een landelijk dekkend netwerk te creëren van scholen met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid in het vo.
Lees verder
Hoe voed je hoogbegaafde kinderen op?
Sandra van Bijsterveld schreef 'De Gids over hoogbegaafde kids', met tachtig opvoedtips en veel verwijzingen naar zinvol lees- en doemateriaal.
Lees verder
colAR
Dit bestond al: Boeken, waarvan de platen in 3D veranderen als je ze bekijkt via een smartphone of tablet met ‘augmented reality’ (AR). De app colAR brengt platen die je zelf ingekleurd hebt tot leven; dit heeft iets magisch.
Lees verder
Fluxx
Een spelletje Fluxx verandert binnen een paar minuten in een vrolijke chaos. Regels en doelen verschuiven steeds, waardoor het kaartspel onvoorspelbaar is tot het eind. Soms win je bijna, als opeens het doel omslaat… weg winstkans.
Lees verder
Science Is Seriously Awesome
Een Facebookpagina met Engelstalige posts over wetenschap: ontdekkingen en onderzoeken, cartoons en foto’s. Vaak met een link naar een uitgebreider artikel in bijvoorbeeld The New York Times, The Scientist of Nature.
Lees verder
Springende pinguïns en lachende hyena’s
Verbazingwekkende feiten, veel hoogbegaafde kinderen zijn er dol op. Marije Tolman (winnares van de Gouden Penseel 2010) en journaliste Jesse Goossens maakten een prachtig prenten-weetjes-boek over 50 dieren.
Lees verder
Laura Groebbé over het succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen
Het leer-denkproces stimuleren met Denkdeurtjes. “Hoogbegaafde kinderen zijn heel goed in staat om zelf hun denk-leerproces in kaart te brengen en samen met ouders of leerkrachten naar oplossingen te zoeken en dus verder te komen in hun leer-denkproces.
Lees verder
De tomeloze energie van Niek Achten (student geneeskunde en political science)
‘Ik wil iets bijdragen aan de wereld’ Niek Achten (22) is vierdejaars geneeskundestudent. Pas toen hij besloot om flink wat extra vakken te volgen naast het standaardprogramma, raakte hij echt gemotiveerd.
Lees verder
Jong geleerd 2.0 – Minecraft
Het populaire Minecraft is geen gewone game, maar een online omgeving waarin kinderen (alleen of samen) zelf een virtuele wereld kunnen creëren.
Lees verder
Siege Hero
De app Siege Hero is al een oudje. De opdracht is even simpel als uitdagend: laat bouwsels instorten met behulp van de beschikbare wapens (zoals vuur of stenen); laat alle slechteriken sneuvelen in de ravage, maar spaar de dorpelingen.
Lees verder
EHCA Nederland formeel opgericht
De afgelopen vijf jaar is ‘ECHA Advies, Begeleiding en Coaching’ een informeel netwerk geweest. Inmiddels kent ECHA 70 leden. Om die reden is besloten om per 1 juni 2013 verder te gaan als formele vereniging ECHA Nederland.
Lees verder
Leren leren
Leren leren. Het is een term die we tegenwoordig vaak horen. Wat we ook vaak horen: hoogbegaafden kunnen niet leren. En dat moeten ze wél leren. Volg je het nog?
Lees verder
DUF Waanwijs
Word wijs uit de mediawaan en doorzie reclames, nepnieuwtjes, beweringen van (s)experts, geshopte foto’s en ‘goedkope’ telefoonabonnementen met DUF Waanwijs.
Lees verder
Ontleden en fractioneren van intelligentie
Intelligentie en intelligentietests, het blijven (deels) ongrijpbare maar o zo fascinerende fenomenen. Vraag tien onderwijskundigen, pedagogen en psychologen wat intelligentie is en wat intelligentietests meten en geen van allen geeft hetzelfde antwoord.
Lees verder
Nationale Kinderombudsman springt op de bres voor hoogbegaafde kinderen
Medio mei heeft de Nationale Kinderombudsman, Marc Dullaert, het thuiszittersrapport gepresenteerd. Hierin staat dat het onderwijs flexibeler moet omgaan met kinderen die niet naar school gaan omdat ze extra zorg nodig hebben.
Lees verder
GelukkigHB-kaartjes
Alwéér GelukkigHB in Carla’s Corner... Vriendjespolitiek? Nee hoor. Gewoon weer een vermeldenswaardige uitgave: 50 kaartjes met persoonlijke vragen over specifieke eigenschappen en gevoeligheden van hoogbegaafde mensen.
Lees verder
Blue Ball Machine
Ken je de ingewikkelde machines van Keepvogel? Een simpele actie (vlierbessen plukken bijvoorbeeld) wordt over-gemechaniseerd, waardoor er een complex, eigenlijk nutteloos, maar wel erg grappig apparaat ontstaat.
Lees verder
De bilnaad van de teek
Kees Moeliker is bioloog, conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en auteur van de columnserie ‘Beest’ in NRC Handelsblad. In het boek De bilnaad van de teek zijn 115 van die columns gebundeld.
Lees verder
De Uitdaging van GelukkigHBkids
GelukkigHBkids verzint elk kwartaal een nieuwe uitdaging waar kinderen hun talenten in kwijt kunnen
Lees verder
Het Grote Breinbreker boek
Het Grote Breinbreker boek van Ivan Moscovich doet z’n naam eer aan. Het 1,7 kilo zware boek bundelt 1000 raadsels en wiskundige problemen, van makkelijke opwarmertjes tot echt moeilijke opgaven.
Lees verder
Ingezonden brief F. Nicolas en reactie van dr. Jan te Nijenhuis op onderzoek Lewis Terman
F. Nicolas schrijft: "Lewis Terman en de Terman Termites: Hoogbegaafden zijn succesvol, fit, gezond en gelukkig". Talent 1 - februari 2013. Deze kop boven het artikel trekt de aandacht. Je kan dit alleen niet halen uit de studie van Terman.
Lees verder
Plusgroep op zaterdag – Krakende hersens, filosoferen en een modeshow met krantenpapier.
Op zaterdag hebben kinderen feestjes, of voetbal, of een middag bij de scouting. Maar de kinderen die naar het Phi Science Lab komen, laten dat gerust schieten. ‘We doen alleen maar leuke dingen. Mijn humeur op school veranderde ervan!’
Lees verder
Catanders
Waarom durf ik Kolonisten van Catan in de rubriek leermiddelen te bespreken en dat zelfs terwijl het al 18 jaar op de markt is?... omdat ik vind dat Catan een van de beste SOVA-trainingen is voor slimme kinderen! Vergeet al die als onkruid links en rechts
Lees verder
Kikidio, basisschool voor hoogbegaafde kinderen, dingt mee naar de Ververs Award
Kikidio, basisschool voor hoogbegaafde leerlingen uit Heeze (NB), dingt mee naar de Ververs Award. Deze prijs is een stimuleringsprijs voor inspirerende onderwijsvisies.
Lees verder
Reis door de Wereld van Kennis™
Reis door de Wereld van Kennis™ is een innovatief en origineel deeplevel curriculum om kinderen te prikkelen, te betrekken en uit te dagen op school. Een reis die zal leiden tot diepere betrokkenheid en motivatie van leerlingen.
Lees verder
Lewis Terman en Terman’s Termites: de mooiste studie over hoogbegaafden ooit
De Amerikaanse professor Lewis Terman zette een studie op waarin een grote groep hoogbegaafde kinderen uit Californië hun hele leven lang gevolgd werd. Terman’s Termites lieten zien dat hoogbegaafden succesvoller, fitter, gezonder en gelukkiger waren.
Lees verder
Excellentie in ontwikkeling
Leerlingen met een bovengemiddelde intelligentie hebben het niet altijd gemakkelijk op school. In 2008 stelde staatssecretaris Dijksma middelen beschikbaar t.b.v. excellentieprojecten. Auteurs van LPC en SLO vertellen hoe het met deze projecten staat.
Lees verder
VWO-Sprint op het Pallas Athene College in Ede: versnellen, verrijken en verdiepen
Het Pallas Athene College (PAC), een begeleidingsprofielschool voor mavo, havo en vwo, stelt de talentontwikkeling van individuele leerlingen centraal. Joost de Maaré bezocht de school en geeft hieronder haar enthousiaste bevindingen weer.
Lees verder
Meningen
Iedereen heeft een mening over hoogbegaafdheid. Een mening die graag en veelvuldig gedeeld wordt. Dat doe ik zelf ook, gevraagd en ongevraagd.
Lees verder
Lekkel Eteh!
18 december gingen we met de klas naar de hollywok. Toen ik naar binnen liep waren onze tafels nog helemaal leeg.
Lees verder
It’s okay to be smart
Niet alleen de titel van dit wetenschapsblog is geweldig, de inhoud is ook om van te smullen.
Lees verder
HalleyKamp JWG
In het weekend van 3 t/m 5 mei organiseert de Jongeren Werkgroep voor Sterrenkunde (JWG) een kamp voor kinderen tussen 8 en 13 jaar in een kampeerboerderij in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant).
Lees verder
Duh! Boekjes
De informatieve Duh!-serie is ontworpen voor de iPad. Er zijn nu vier – aantrekkelijk vormgegeven – delen (Friet, Katten, Vulkanen, Kastelen en ridders) vol tekst, plaatjes, interactie en filmpjes.
Lees verder
Vogelzang, 150 vogels en hun geluiden
Koekoek, oehoe, roerdomp en gierzwaluw zijn makkelijk herkenbaar aan hun roep … maar veel verder kom ik niet.
Lees verder
Bedenk-je-eigen-kinderwebsite: doe-boek
Mouwen opstropen en aan de slag! Elke kleurige pagina van dit doe-boek van Eline Kwantes en Kirsten Witke werkt aanstekelijk en inspirerend. De schrijfsters hebben jarenlange ervaring met het maken van kinderwebsites als Nickelodeon en Het Huis Anubis.
Lees verder
Het Piratenmaal
Dit bijzondere prentenboek van Jonny Duddle heeft duistere prenten, teksten in dichtvorm en een ‘unhappy end’. Kinderen vanaf een jaar of zes zullen steeds nieuwe details ontdekken.
Lees verder
Brammetje Baas
‘Mijn hersens zitten nooit stil, en daarom ik ook niet’, introduceert Brammetje Baas zichzelf in de gelijknamige film. ‘Morgen ga ik eindelijk naar groep 3, daar ga je echte dingen leren.'
Lees verder
Gewist
Wie zich niet laat afschrikken door de onaantrekkelijke cover, wordt dubbel en dwars beloond: Gewist van Marco Kunst is een origineel en spannend boek.
Lees verder
BrightLights.nl
BrightLights.nl is de nieuwe site voor en door hoogbegaafde jongeren, die op 28 september gelanceerd is. Hier vind je een online magazine en een forum.
Lees verder
What if?
Zou je de zon kunnen blussen als je maar genoeg blusspuiten gebruikt? Als je buiten op je rug gaat liggen met je mond open, hoe lang zou het dan duren voor een vogel erin zou poepen?
Lees verder
Vriendjes
Spelen, klieren, huilen, lachen, vechten, goedmaken, schamen, vertrouwen, knuffelen… Mies van Hout tekende de dingen die (monster)vriendjes samen zoal doen.
Lees verder
Tijl Koenderink: ‘Gelukkig worden is een vaardigheid’
De aanpak van het vraagstuk hoogbegaafdheid noemt hij moeizaam, een lappendeken. En dat al decennia lang. Wat kan er beter, wat kan of moet er anders? Tijl Koenderink, die de problemen aan den lijve heeft ondervonden, maakt er zijn levenswerk van.
Lees verder
Luc Hendriks: ‘Ik zie mezelf als de nieuwe Govert Schilling’
In Excellente studenten praat Talent met jonge mensen die kans zien hun talenten optimaal te benutten. Aan het woord is de 22-jarige student natuur- en sterrenkunde Luc Hendriks. 'Ik was al bezig met 15x12 toen de rest 2+3 aan het oefenen was.'
Lees verder
Mark Huizinga: ‘Talent is een gave’
Mark Huizinga is van alle markten thuis. Hij heeft niet alleen een indrukwekkende judocarrière achter de rug, maar doet het ook goed als sportvisser. In 2010 was hij bovendien de best scorende bekende Nederlander tijdens de BNN IQ-quiz.
Lees verder
Hoogbegaafde kinderen herkennen zich in Slimme Rick
Boeken over hoogbegaafdheid zijn er genoeg, voor ouders, voor scholen, voor kinderen en jongeren; maar kinderboeken met een verhaal waarmee kinderen zich kunnen identificeren, zijn schaars.
Lees verder
Hoe ontwikkel je zelfregulatie bij kinderen?
Voor een succesvolle schoolloopbaan is alleen een hoge intelligentie niet voldoende. Klinisch neuropsycholoog Prof. Dr. Hanna Swaab vertelt over het belang van de mate van zelfregulatie, het sturen van eigen denken, gedrag en emoties.
Lees verder
Finalisten Willie Wortel Wedstrijd bekendgemaakt
Zestig leerlingen van middelbare scholen uit Leiden, Rijnsburg, Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn gaan een prototype maken van hun uitvinding die ze deden in het kader van de Willie Wortel Wedstrijd.
Lees verder
Dagelijks ontbijt verhoogt IQ kinderen
Dat ontbijten gezond is, wisten we al. Maar wist je ook dat een dagelijks ontbijt bijdraagt aan een hoger IQ bij kinderen?
Lees verder
Wat maakt een jongerencommunity succesvol?
Cognitief getalenteerde jongeren hebben vaak behoefte aan avontuurlijke activiteiten die niet alleen hun horizon verruimen, maar die bovendien ook erg gezellig zijn.
Lees verder
Floris Honig is de knapste kop van Nederland
Floris Honig uit Alphen aan den Rijn mag zich een jaar lang de knapste kop van Nederland noemen: hij heeft de Nationale Wetenschapsquiz 2012 gewonnen.
Lees verder
Crazy Machines
Twintig jaar geleden gaf een collega mij een floppy, met daarop de game 'The Incredible Machine'. Avondenlang zat ik kettingreactie-achtige puzzels op te lossen achter mijn beeldscherm.
Lees verder
Een halve hond, heel denken
Altijd een goede combinatie: boeken van Joke van Leeuwen & hoogbegaafde kinderen. Haar non-fictieboek Een halve hond heel denken; Een boek over kijken is één van onze favorieten.
Lees verder
Europe to the stars
In 1962 begonnen Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Zweden samen aan de bouw van een observatorium in Noord-Chili.
Lees verder
NASA Johnson Style
Dé grote hit op YouTube in 2012 was zonder twijfel Gangnam Style. Inmiddels zijn er allerlei eigen versies en parodieën van gemaakt, waarvan die van NASA Johnson Space Center onze favoriet is.
Lees verder
Hoogbegaafden zijn lastpakken
Hoogbegaafden zijn lastig. Ze stellen te veel vragen. Ze zijn bijdehand en wijzen je op je fouten. En dat niet altijd op even vriendelijke wijze. Ze voelen zich te goed om huiswerk te maken, maar halen vervolgens geen tienen: belachelijk.
Lees verder
Maatschappelijke stage
Inmiddels zit ik in drie atheneum en dit jaar is het zover: we moeten een maatschappelijke stage doen. Een maatschappelijke stage als je elf bent is niet zo gemakkelijk, maar gelukkig wist ik al wat ik graag wilde: iets met films of computers.
Lees verder
Spreekwoorden en Sinterklaaswijsheden
‘Niet elke bruine letter is van chocola’. Ken je deze uitdrukking? Vast niet, want wij hebben hem zelf bedacht. Kun je bedenken wat de uitdrukking betekent?
Lees verder
Personal Learning and Thinking Skills (PLTS)
Zelfvertrouwen hebben, kritisch kunnen denken, nieuwsgierig en onderzoekend zijn... zomaar enkele kwaliteiten die je terugvindt in iedere schoolgids onder het kopje ‘Doelen’. Wat doet het Nederlandse onderwijs daadwerkelijk om deze doelen te bereiken?
Lees verder
Wat verwachten hoogbegaafde leerlingen van hun leraren?
In het kader van de ECHA-opleiding verrichtte Esther de Boer, afgestudeerd specialist in gifted education, een onderzoek onder 128 basisschoolleerlingen. Zij keek daarbij naar wat (hoog)begaafde leerlingen verwachten van leraren die hen begeleiden.
Lees verder
In ontspannen sfeer tot volle bloei komen
Hoogbegaafde kinderen hebben elkaar nodig. Om samen te praten, te denken en te lachen. Bij de plusgroep van GelukkigHB in Zwolle vinden hoogbegaafde leeftijdsgenoten elkaar. ‘Hier hoeven ze niet meer onder te duiken.’
Lees verder
Ellen Sinot: ‘Ze noemen me het meisje dat graag te druk is’
Net 18 jaar oud en psychologiestudente Ellen Sinot heeft al een boek op haar naam staan: IQ te koop. Sinot schreef samen met haar ouders over hoe het is om een IQ te hebben dat buiten de meetlat valt.
Lees verder
‘We hoeven niet alles te begrijpen’
Niet zelden komt op school de vraag om plusgroepen van een ouder. Ouders van de Verhoeff-Rollmanschool in Bodegraven zetten zelf plusgroepen op en geven de lessen. Leuk om te doen en ‘als ouder ben je blij dat er iets gebeurt.’
Lees verder
Uitsloven of excelleren?
Het is in Nederland niet gewoon om de rangorde in de klas of de beste leerlingen van de school bekend te maken en al helemaal niet om ze in het zonnetje te zetten. De neiging bestaat eerder om het omgekeerde te doen.
Lees verder
Inclusief versus exclusief in het basisonderwijs
Hoe komen hoogbegaafde kinderen het best tot hun recht op de basisschool? Zijn ze gebaat bij een eigen programma, dat ze volgen samen met andere hoogbegaafde kinderen? Of ontwikkelen ze zich beter door op te trekken met leeftijdsgenoten van alle niveaus.
Lees verder
Observatie tijdens test waardevoller dan de eindscore
Een voorname taak van professionals op het gebied van hoogbegaafdheid is het testen van kinderen. Maar welke intelligentietest gebruiken ze daarbij het liefst, en hoe interpreteren zij de resultaten? Talent vroeg het drie doorgewinterde professionals.
Lees verder
Intelligentietesten op school: wat heb je er aan?
Steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken testbatterijen om uit te vinden hoe de leerling ervoor staat. Auteur en oud-docente Joost de Maaré vroeg negen scholen naar hun testgebruik en tevredenheid daarover.
Lees verder
Themascholen voor hoogbegaafden in Zuid-Afrika
Professor Shirley Kokot is dé vrouw die zich in Zuid-Afrika inzet voor hoogbegaafde kinderen. Ze stichtte de eerste hoogbegaafdenschool, zat in de leiding van de nationale en internationale vereniging voor hoogbegaafden en geeft verschillende cursussen.
Lees verder
Het verschil mag er wezen
Over wat begaafdheid is, bestaan grote verschillen van opvatting. Eleonoor van Gerven gaat hieronder in op twee internationale uitersten in het denken over begaafdheid.
Lees verder
Beelddenken en dyslexie
In combinatie met dyslexie duikt steeds vaker de term ‘beelddenken’ op. Wat is beelddenken precies? En hoe ga je er mee om? Marion van de Coolwijk van Instituut Kind in Beeld: ‘Alle hoogbegaafden zijn beelddenkers.’
Lees verder
Beter leren met mindmappen
Mindmappen, het op een overzichtelijke manier in kaart brengen van informatie of ideeën, is ontwikkeld door Tony Buzan, een Engelse psycholoog. Inmiddels is mindmappen ook tot het onderwijs doorgedrongen.
Lees verder
Opvoeden is niet klein krijgen, maar helpen groot worden
Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen schreven samen het praktijkboek 'Pubers van nu'. In dit boek spreken zijn onder andere over de hersenontwikkeling van pubers en geven handvatten voor 'iedereen die met pubers werkt'.
Lees verder
Een onderzoek naar kennis en professionaliteit van leerkrachten
Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat leerkrachten te weinig kennis hebben over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Of om nauwkeuriger te zijn: 120 van de 160 ondervraagde leerkrachten hebben onvoldoende kennis.
Lees verder
Een hoogbegaafd kind opvoeden: valkuilen om omheen te lopen
Best practices voor het opvoeden van uw hoogbegaafde kind zijn er niet, wel talloze valkuilen. Talent vroeg drie deskundigen in welke valkuilen de ouders die zij zien meestal zijn gestapt. Lees en leer.
Lees verder
Compacten en verrijken van taalonderwijs
Leerkrachten worden dagelijks geconfronteerd met grote verschillen tussen leerlingen. Met allerhande lesmethoden worden pogingen gedaan om zowel de zwakkere leerling als de begaafde leerling passend onderwijs te bieden.
Lees verder
Hoogbegaafd: presteren of onderpresteren?
Uitblinken mag weer; de roep om aandacht voor hoogbegaafdheid klinkt alom, maar wat kan het onderwijs ermee, dat al zoveel op zijn bordje heeft? Hoe begeleid je als docent hoogbegaafde leerlingen in de klas? En kunnen andere leerlingen meeprofiteren?
Lees verder
Zeventien adviezen voor de begeleiding van hoogbegaafde onderpresteerders
Wees enthousiast over je eigen vak! Dit is voor leerlingen een van de belangrijkste motiverende factoren.
Lees verder
Een klas overslaan: een goed idee?
Tegenstanders van versnellen zijn vaak bang dat het negatieve gevolgen heeft voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Blijkt dit ook uit onderzoek? En wat zijn de ervaringen van versnelde leerlingen en hun ouders?
Lees verder
Hoogbegaafd, wat nu?
De ontdekking dat je kind hoogbegaafd is, roept bij ouders vaak allerlei gevoelens op. Ze maken meestal verschillende fases mee – van ontkenning tot opluchting. Wat moet je wel doen en wat juist niet?
Lees verder
De onderwijsdeskundige: ‘School hoeft niet altijd leuk te zijn’
‘Ouders leggen het accent vaak te veel op de schoolse kennis die hun kind aangeboden zou moeten krijgen,’ stelt Hester Klaassens van onderwijsbegeleidingsdienst Marant.
Lees verder
Wat gebeurt er in de kleutertijd?
Je kind gaat met groeiende tegenzin naar school. De contacten met school verlopen steeds stroever. Dan komt er een moment waarop je je als ouder afvraagt: is mijn kind niet beter af op een andere school?
Lees verder
Rijk aanbod voor Slimme kleuters
Ook jonge kinderen kunnen een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong hebben. Daar wordt lang niet altijd met een specifiek aanbod op ingespeeld bij scholen.
Lees verder
‘Ons ene kind is hoogbegaafd, ons andere kind niet’
Alle kinderen zijn verschillend, in alle gezinnen met meer dan één kind moet geschipperd worden om ieder kind tot zijn recht te laten komen. Maar bij gezinnen waarin het ene kind superslim is en het andere normaal begaafd, zijn de verschillen groter.
Lees verder