Weten Jaargang 20 nr. 1 2010

Arts-patiënt communicatie in de besluitvorming over reanimeren: een medisch-ethische beschouwing

Dit artikel bespreekt de medisch-ethische dilemma’s bij medische beslissingen over het al dan niet reanimeren van patiënten die voor korte of langere tijd in het ziekenhuis zijn opgenomen. Het belang van een adequate communicatie tussen arts en patiënt en betrokkenheid van patiënten in de besluitvorming wordt benadrukt.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Inhoudsopgave TGE nr. 4, 2019
Lees verder
Redactioneel themanummer ‘Ik eet, dus ik ben’

Eten is niet alleen voeding. Wat wij eten, hoe wij eten, met wie wij eten en wat wij erbij denken en doen als wij eten of niet eten, het hangt samen met onze geschiedenis, onze cultuur, ons zelfbeeld en onze identiteit. Zeg mij wat u eet, en ik zal u zeggen wie u bent.

Lees verder