Redactioneel Jaargang 29 nr. 3 2019 Gratis

De ethiek van de autonomie van ouders met een verslaving

Door: Anke Snoek en Dorothee Horstkötter

Er is grote zorg om kinderen van ouders met een alcoholafhankelijkheid. De zorg voor deze gezinnen is zeer complex, en hulpverleners ervaren vaak ethische dilemma’s. Dit themanummer behandelt dit onderwerp in verschillende artikelen en is samengesteld door gastredacteuren Anke Snoek en Dorothee Horstkötter.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Inhoudsopgave TGE 29 nr. 3, 2019
Lees verder
Ouders met problematisch middelengebruik: twee ethische kaders om de zorg vorm te geven

Er is grote zorg om kinderen van ouders met een verslaving. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen op latere leeftijd vaak een lager welzijn ervaren dan kinderen van niet verslaafde ouders. Echter, bij het vormgeven van de zorg aan deze gezinnen lopen hulpverleners geregeld tegen morele dilemma’s aan.

Lees verder