Opinie Jaargang 28 nr. 1 2018 Gratis

Een euthanasieverklaring en ondraaglijk lijden. Waarom nieuwe discussie nodig is

Door: Dr. Berna van Baarsen

Het aantal meldingen van euthanasie en hulp bij zelfdoding is sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet belangrijk toegenomen: van 1.882 in 2002 naar 6.091 in 2016. Actieve levensbeƫindiging in complexe situaties zoals (beginnende) dementie en psychiatrie komt steeds vaker voor.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Inhoudsopgave
Lees verder
Redactioneel: Twee actuele medisch-ethische kwesties

Redactioneel bij TGE nr. 1, jaargang 30, 2020

Lees verder