Weten Jaargang 27 nr. 2 2017

Lichamelijkheid: een onderschatte factor binnen morele reflectie

Een moreel beraad kan dienen om onderliggende waarden en normen te expliciteren wanneer er sprake is van morele nood of een moreel dilemma. Er bestaan hiertoe voornamelijk verbale methoden. De vraag is echter of deze methoden morele fricties in concrete zorgpraktijken voldoende vertegenwoordigen. Volgens verschillende zorgethici is het betrekken van lichamelijkheid binnen morele reflectie noodzakelijk om relevante kennis over de situatie en de morele frictie te verkrijgen. Onduidelijk is echter op welke wijze lichamelijkheid een rol kan spelen binnen morele reflectie.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Inhoudsopgave TGE nr. 4, 2019
Lees verder
Redactioneel themanummer ‘Ik eet, dus ik ben’

Eten is niet alleen voeding. Wat wij eten, hoe wij eten, met wie wij eten en wat wij erbij denken en doen als wij eten of niet eten, het hangt samen met onze geschiedenis, onze cultuur, ons zelfbeeld en onze identiteit. Zeg mij wat u eet, en ik zal u zeggen wie u bent.

Lees verder