Weten Jaargang 24 nr. 1 2014

Voorspellende geneeskunde: een dieptepsychologische duiding van de speelfilm Blueprint

Vanuit een genetisch deterministische denkwijze zal inzage in ons genoom het menselijke bestaan in hoge mate voorspelbaar maken. De film Blueprint (2003) lijkt daarin in eerste instantie mee te gaan: een kind wordt verwekt louter en alleen met de bedoeling om een onvoltooid levensproject alsnog te continueren. Uiteindelijk wordt deze deterministische logica door de verhaallijn zelf gelogenstraft.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Inhoudsopgave
Lees verder
Redactioneel: Twee actuele medisch-ethische kwesties

Redactioneel bij TGE nr. 1, jaargang 30, 2020

Lees verder