Artikelen

Jaargang 29 nr. 3 2019
Inhoudsopgave TGE 29 nr. 3, 2019
Lees verder
De ethiek van de autonomie van ouders met een verslaving

Er is grote zorg om kinderen van ouders met een alcoholafhankelijkheid. De zorg voor deze gezinnen is zeer complex, en hulpverleners ervaren vaak ethische dilemma’s. Dit themanummer behandelt dit onderwerp in verschillende artikelen en is samengesteld door gastredacteuren Anke Snoek en Dorothee Horstkötter.

Lees verder
Ouders met problematisch middelengebruik: twee ethische kaders om de zorg vorm te geven

Er is grote zorg om kinderen van ouders met een verslaving. Uit onderzoek blijkt dat deze kinderen op latere leeftijd vaak een lager welzijn ervaren dan kinderen van niet verslaafde ouders. Echter, bij het vormgeven van de zorg aan deze gezinnen lopen hulpverleners geregeld tegen morele dilemma’s aan.

Lees verder
Voorkomen is beter dan uit huis plaatsen. ‘Nu Niet Zwanger’ helpt ongeplande, ongewenste zwangerschappen te voorkomen bij kwetsbare mensen

Kwetsbare mensen met een combinatie van complexe problemen worden in Nederland ondersteund door verschillende organisaties en op veel gebieden: financiën, huisvesting, bij verslaving of psychische problemen. Maar waar het gaat om kinderwens wordt het gesprek in de praktijk door hulpverleners nauwelijks aangegaan en het blijft daarmee volledig eigen verantwoordelijkheid.

Lees verder
Schade doen of nalaten voordeel te geven: een nieuwe ethiek van de zwangerschap

Ongezond gedrag van zwangere vrouwen wordt vaak geduid als het schaden van hun toekomstige kind. Hiermee valt hun gedrag automatisch in de meest verwerpelijke en bestrafbare morele categorie: dat van schade doen aan een ander. De classificatie ‘schade doen’ in de zwangerschap is zelden tot nooit toepasbaar, mede door de verwevenheid van moeder en foetus.

Lees verder
‘Als je iets als een conflict neerzet, dan komt er nooit een oplossing.’ Gesprek met Martine de Vries

Kinderarts en ethicus Martine de Vries van het Leids Universitair Medisch Centrum accepteerde afgelopen jaar het hoogleraarschap ‘Normatieve aspecten van de geneeskunde’. In 2012 promoveerde ze op een proefschrift over het morele landschap van de pediatrische oncologie. Gert Olthuis en Anke Snoek spraken met haar.

Lees verder
Uit de praktijk: casus en commentaren

Casus 'Ik had liever eerder hulp gehad. Hadden we eerder gelukkig kunnen zijn.'
Gevolgd door een ethisch commentaar, een commentaar uit de jeugdzorg en een commentaar uit de verslavingszorg.

Lees verder
Moeders van anderen: de steunende werking van verhalen

In 'Moeders van anderen' beschrijft Myrthe van Doornik het opgroeien van twee zusjes, Nico en Kine, bij hun alcoholistische moeder, Nora. Het is een universeel, krachtig verhaal dat steun kan bieden aan lotgenoten, tegelijk kan het professionals en naasten een belangrijk beeld geven van hoe het is om op te groeien met een alcoholafhankelijke moeder. Lidwien Raaphorst bespreekt het boek.

Lees verder
Alle moeders zijn wat

Gedicht van Kira Wuck dat ze schreef op verzoek van Trouw in aanloop naar de Boekenweek van 2019, dat als thema had: ‘De moeder de vrouw’.

Lees verder
Chocomel en wijn. Over ‘Alle moeders zijn wat’ van Kira Wuck

In het gedicht ‘Alle moeders zijn wat’ thematiseert Kira Wuck wat in haar werk vaker aan de orde komt: niet-alledaagse familiaire verhoudingen en precaire momenten in het gezinsleven. Anne-Fleur van der Meer bespreekt op welke manier de thematiek van verslaafde ouders in Wucks gedicht verwerkt is.

Lees verder
Leestafel Lam

Bespreking van het boek "Risicokind of evenwichtskunstenaar? Kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie".

Lees verder
Leestafel Pieters en Widdershoven (red.)

Bespreking van het boek "Basisboek Filosofie en Geschiedenis van de Gezondheidszorg".

Lees verder
Leestafel Nunez Mahdi et al.

Bespreking van het boek "Interculturele communicatie in de zorg" van Nunez Mahdi et al., door Maria van den Muijsenbergh.

Lees verder