Artikelen

Jaargang 28 nr. 4 2018
Macht, gezondheid en politiek

Redactioneel bij het themanummer 'Macht, Gezondheid en Politiek'

Lees verder
The Capabilities Approach to Health Equity

The capabilities approach (CA) is an analytical framework and ethical theory that expands our understanding of human wellbeing. It provides a critique of some dominant conceptions of human wellbeing, including those that focus on mental states − such as happiness and preference satisfaction − or on the possession and accumulation of resources such as income and commodities.

Lees verder
Leestafel

Huisman F & Lieburg MJ: Canon van de geneeskunde in Nederland
Hillen HFP et al: Leerboek Medische Geschiedenis

Lees verder
Ethische reflectie op Value Based Health Care

Dit artikel geeft een kritische, ethische reflectie op het populaire concept van Value Based Health Care. Er worden vier inbreuken op belangrijke medisch-ethische principes besproken. Steeds worden concrete suggesties gedaan om te komen tot een waarde(n)gedreven gezondheidszorg.

Lees verder
“We moeten de discussie aangaan over wat wij voor legitieme grenzen aan voorzieningen willen aanvaarden”

Johan Melse in gesprek met Ignaas Devisch en Joel Anderson over hun complementaire visies op begrippen als macht, gezondheid en politiek.

Lees verder
Leestafel

M. Meijsing: Waar was ik toen ik er niet was? Een filosofie van persoon en identiteit.

Lees verder
Leestafel

A. Braam: Pijn, strijd en zijn; B. Zwaan: Een prachtige dans.

Lees verder
In Nederland houdt men het prikkeldraad rondom medisch-ethische commissies in stand

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Lees verder
Leestafel

M vd Bossche: De zinnen van het leven.

Lees verder
Van de staat tot het lichaam: een lezing van ‘De geboorte van de biopolitiek’ van Michel Foucault

In 2013 verscheen 'De geboorte van de biopolitiek',een Nederlandse vertaling door Jeanne Holierhoek van de collegereeks die Michel
Foucault in 1979 doceerde aan het Collège de France. De werken van Foucault hebben tal van wetenschappers geïnspireerd de relatie tussen macht, gezondheid en politiek verder te onderzoeken.

Lees verder
Het belang van de debatterende dokter. Over gelijk hebben versus gelijk krijgen in de politieke en bestuurlijke arena

In zowel de medische praktijk als de medische (vervolg)opleidingen wordt een sterke nadruk gelegd op rationeel handelen, liefst gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Voor de buitenstaander lijkt de geneeskunde daarom een bolwerk van rede en evidence-based medicine. De dokter zelf weet dat het in de praktijk anders gaat.

Lees verder
Uit de ivoren spreekkamer

Het werk van zorgmedewerkers wordt nog steeds zeer negatief beïnvloed door de niet te stuiten bureaucratie.

Lees verder
Leestafels

M vd Merwe: Zorg voor privacy
L Vaugh: Contemporary Moral Arguments

Lees verder