Praktijkonderzoek


Jaargang 30 nr. 1, 2020
Uit de praktijk: Casus Anorexia

Casus Anorexiapatiënt, gevolg door 3 commentaren uit de praktijk

Lees verder

Jaargang 29 nr. 3 2019
Uit de praktijk: casus en commentaren

Casus 'Ik had liever eerder hulp gehad. Hadden we eerder gelukkig kunnen zijn.'
Gevolgd door een ethisch commentaar, een commentaar uit de jeugdzorg en een commentaar uit de verslavingszorg.

Lees verder

Jaargang 29 nr. 1 2019
Casus: Gepaste dwang?

Casus over een aan Alzheimer lijdende patiënte op de afdeling psychogeriatrie met gedragsproblemen. Met een medisch, gedragskundig en een ethisch commentaar.

Lees verder

Jaargang 28 nr. 4 2018
In Nederland houdt men het prikkeldraad rondom medisch-ethische commissies in stand

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 28 nr. 1 2018
Een euthanasiewens bij wisselende wilsbekwaamheid

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 27 nr. 4 2017
Verpleegkundigen gereduceerd tot “techneuten”?

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 27 nr. 2 2017
Fietsen, zwemmen en gevorderde dementie

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 27 nr. 1 2017
Buurvrouwen – ethiek als Tom Poes

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 26 nr. 4 2016
Ongezonde nieuwsgierigheid of samenwerking in het belang van de patiënt?

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 26 nr. 2 2016
Een vluchteling met voetschimmel en keelpijn

In 'Uit de praktijk' wordt in elk nummer een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 24 nr. 4 2014
Een wilsonbekwame, volwassen patiënt uit een familie van Jehova’s getuigen: Wie beslist over eventuele bloedtransfusie?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 24 nr. 3 2014
Mogelijkheid tot autonoom leven zwaarwegend criterium in kindergeneeskunde

Tijdens het VFG jaarcongres 2013 'Kwaliteit van Leven' voerden prof. dr Suzanne van de Vathorst en drs Robert Pangalila een publiek gesprek met elkaar over de betekenis van het begrip kwaliteit van leven in de praktijk van de kindergeneeskunde en de revalidatie van jonggehandicapten. Marjanne van Zwol zocht hen op om dit thema samen opnieuw te bespreken, speciaal voor TGE.

Lees verder

Jaargang 24 nr. 2 2014
ECT bij psychotische depressie?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 23 nr. 4 2013
Een kind met somatoforme klachten: tijd voor ‘een sterke arm’?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 23 nr. 3 2013
Uit de praktijk

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken. Vervolgens wordt hier vanuit verschillende perspectieven commentaar op gegeven.

Lees verder

Jaargang 23 nr. 2 2013
Beschonken op de scootmobiel

Een waargebeurde casus over dhr. Paardekooper (59 jaar). Hij is opgenomen in een verpleeghuis voor dak- en thuislozen.

Lees verder

Jaargang 23 nr. 1 2013
Acute dwangopname gerechtvaardigd?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 22 nr. 4 2012
Een sombere prognose voor een pasgeborene

In 'Uit de praktijk' wordt in elke editie een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Casus: Onwetend over hiv-positieve status

In 'Uit de praktijk' wordt een waargebeurde casus besproken.

Lees verder

Jaargang 21 nr. 3 2011
Vrije artsenkeuze op de huisartsenpost? / De grenzen van vrije artsenkeuze

In 'Uit de praktijk' wordt een waargebeurde casus besproken. Vervolgens geeft drs. Esther Zuidema, huisarts in opleiding, afdeling Huisartsgeneeskunde commentaar vanuit medisch perspectief op deze casus.

Lees verder