Redactioneel


Jaargang 30 nr. 2, 2020
De coronacrisis en de noodzaak van mondiale antwoorden

Op het moment dat dit nummer van TGE verschijnt, is het bijna vier maanden geleden dat de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld in Nederland. De snelle verspreiding van het virus en het beleid om de pandemie in te dammen hebben een enorme impact. In meerdere opzichten was de ethiek van de gezondheidszorg plotseling aan de orde van de dag.

Lees verder

Jaargang 30 nr. 1, 2020
Redactioneel: Twee actuele medisch-ethische kwesties

Redactioneel bij TGE nr. 1, jaargang 30, 2020

Lees verder

Jaargang 29 nr. 4 2019
Redactioneel themanummer ‘Ik eet, dus ik ben’

Eten is niet alleen voeding. Wat wij eten, hoe wij eten, met wie wij eten en wat wij erbij denken en doen als wij eten of niet eten, het hangt samen met onze geschiedenis, onze cultuur, ons zelfbeeld en onze identiteit. Zeg mij wat u eet, en ik zal u zeggen wie u bent.

Lees verder

Jaargang 29 nr. 3 2019
De ethiek van de autonomie van ouders met een verslaving

Er is grote zorg om kinderen van ouders met een alcoholafhankelijkheid. De zorg voor deze gezinnen is zeer complex, en hulpverleners ervaren vaak ethische dilemma’s. Dit themanummer behandelt dit onderwerp in verschillende artikelen en is samengesteld door gastredacteuren Anke Snoek en Dorothee Horstkötter.

Lees verder

Jaargang 29 nr. 2 2019
Moreel beraad – impact en tragiek

Dat moreel beraad in de praktijk van de zorg in rap tempo aan populariteit gewonnen heeft, is al vaker geconstateerd op deze plek. Dat rappe tempo geldt evenzeer voor het onderzoek naar moreel beraad. Een recente review van de literatuur over de impact die moreel beraad kan hebben in de klinische praktijk vatte 25 empirische studies in vier grote thema’s samen.

Lees verder

Jaargang 29 nr. 1 2019
De spannende praktijk van genetische ontwikkelingen

Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis

Lees verder

Jaargang 28 nr. 4 2018
Macht, gezondheid en politiek

Redactioneel bij het themanummer 'Macht, Gezondheid en Politiek'

Lees verder

Jaargang 28 nr. 3 2018
Wilsbeschikkingen en de toetsing van euthanasie

Redactioneel

Lees verder

Jaargang 28 nr. 2 2018
De kloof tussen zorglulkoek en ervaringen van patiënten

Redactioneel door hoofdredacteur Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 27 nr. 4 2017
15 jaar euthanasiewet

Redactioneel door Carlo Leget, en Joke Lemiengre.

Lees verder

Jaargang 27 nr. 3 2017
Ziekte en gezondheid op de snijtafel

Redactioneel door Eric van de Laar en Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 27 nr. 2 2017
Moreel beraad in de zorg

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 27 nr. 1 2017
Medische ethiek als strijdtoneel

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 26 nr. 4 2016
Voltooid leven – enkele observaties bij een actueel debat

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 26 nr. 3 2016
De moraal van digitaal

Redactioneel door Gert Olthuis en Steven Dorrestijn.

Lees verder

Jaargang 26 nr. 2 2016
Het Paul Sporken geluid

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 26 nr. 1 2016
Mooie woorden waarmaken

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 25 nr. 4 2015
Evidence based medicine doorgelicht

Redactioneel door Jenny Slatman en Wendy Kieboom.

Lees verder

Jaargang 25 nr. 3 2015
De kloof tussen zeggen en doen

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 25 nr. 2 2015
De maatschappelijke relevantie van medische ethiek

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 25 nr. 1 2015
Gezamenlijke besluitvorming – ideaal en praktijk

Redactioneel door Gert Olthuis en Thijs Tromp.

Lees verder

Jaargang 24 nr. 4 2014
Ethiek op het grensvlak

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 24 nr. 3 2014
Kwaliteit van Leven

Redactioneel door Karin Janssen van Doorn en Marjanne van Zwol, gastredacteuren.

Lees verder

Jaargang 24 nr. 2 2014
De rol van ethiek in gezondheidszorg

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 24 nr. 1 2014
De mens in de geneeskunde

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 23 nr. 4 2013
Wat wil de patiënt?

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 23 nr. 3 2013
Medicalisering revisited

Redactioneel door Martine de Vries en Elleke Landeweer (gastredactie).

Lees verder

Jaargang 23 nr. 2 2013
Filosofen en burgers

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 23 nr. 2 2013
Nawoord – Bondgenootschap

Lees hier het nawoord door Mark Coeckelbergh.

Lees verder

Jaargang 23 nr. 1 2013
Veranderingen in de zorg

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 22 nr. 4 2012
Metaforen en dilemma’s

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 22 nr. 3 2012
TGE en de waarde van slow ethics

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder

Jaargang 22 nr. 3 2012
De kortste definitie van zorg: antwoorden op kwetsbaarheid

Redactioneel door Chris Gastmans en Carlo Leget.

Lees verder

Jaargang 22 nr. 2 2012
Pluriformiteit in de medische ethiek

Redactioneel door Wim Dekkers.

Lees verder

Jaargang 22 nr. 1 2012
Translationele geneeskunde: welke medische instrumenten moeten we mogelijk maken?

Redactioneel door Marianne Boenink en Simone van der Burg.

Lees verder

Jaargang 21 nr. 4 2011
Transparantie

Redactioneel door Wim Dekkers.

Lees verder

Jaargang 21 nr. 3 2011
Orgaandonatie na euthanasie

Redactioneel door Wim Dekkers.

Lees verder

Jaargang 21 nr. 2 2011
Redactioneel
Lees verder

Jaargang 21 nr. 1 2011
Redactioneel
Lees verder

Jaargang 20 nr. 4 2010
Redactioneel
Lees verder

Jaargang 20 nr. 3 2010
Redactioneel
Lees verder

Jaargang 20 nr. 2 2010
Redactioneel
Lees verder

Jaargang 20 nr. 1 2010
Redactioneel
Lees verder