FAQ

Abonnementen

Via de volgende link kunt u zich registreren als abonnee van TGE

Ja. U kunt een collectief abonnement op één adres aanvragen. Bij grotere aantallen gelden gereduceerde tarieven. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via klantenservice@vangorcum.nl

TGE verschijnt vier maal per jaar, in de maanden maart, juni, september en december.

Neem contact met ons op via klantenservice@vangorcum.nl, dan kunnen we het voor u uitzoeken.

Je kunt zelf online je gegevens aanpassen via de knop ‘gegevens wijzigen’. Lukt dit niet? Neem dan contact op.

Neem hiervoor contact op met de Abonnementenadministratie van Van Gorcum:

 

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum BV

T.a.v. Klantenservice

Postbus 43
9400 AA Assen
[t] 0592 – 379 555
[e] klantenservice@vangorcum.nl

 

Een abonnement loopt van januari t/m december.

 

Bekijk ook onze Algemene Voorwaarden voor het opzeggen van een abonnement.

Kopij

Kopij kan via e-mail worden gestuurd naar eindredacteur en redactiesecretaris Valesca Hulsman (Hulsman: valesca.hulsman@radboudumc.nl)

De redactie gaat ervan uit dat het manuscript niet elders is gepubliceerd of aangeboden. Na acceptatie berust het auteursrecht bij het Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek. De redactie heeft het recht (delen van) het artikel te gebruiken voor de TGE-website of in promotiemateriaal.

TGE hanteert de voorkeurspelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse taal.

Er zijn verschillende richtlijnen voor de verschillende rubrieken in TGE. Wel geldt dat de eerste alinea altijd de inleiding is met de aanleiding en in het kort de opbouw van het stuk. Deze alinea wordt vet gedrukt. Zie voor de specifieke richtlijnen over aantal woorden en opbouw: http://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=4889-0.

De tekst moet zo min mogelijk zijn opgemaakt. Lever platte tekst in één lettertype en lettergrootte aan zonder marges, afbrekingen en opmaakcodes. Ook zonder pagina-opmaak en paginanummering. Wel toepassen: kapitalen, cursiveringen en aanhalingstekens (dubbele voor citaten, enkele voor benadrukken).

Paragraafkoppen aangeven met vet, subparagraafkoppen in cursief. Geen witregel tussen  de (sub)paragraafkoppen en de tekst.

Ja, maar alleen opgemaakt met tabs (niet met spaties of inspringen).

Eenvoudige tabellen en kaderteksten kunt u zelf op de gewenste plek in het manuscript plaatsen.

Illustraties, grafische figuren, tabellen, kaderteksten, enz. kunnen als aparte bijlage worden gemaild. Geef in de tekst dan de gewenste plek aan met de mededeling [invoegen illustratie/tabel].

Zorg bij foto’s voor een kwaliteit van 300 dpi of hoger. Gebruik jpg of tif om ze op te slaan.

Nee, de auteur moet zelf toestemming vragen om afbeeldingen waarop beeldrechten berusten in TGE te publiceren.

Neem geen of zo min mogelijk eindnoten op in uw manuscript.

Literatuurverwijzingen in de tekst geeft u aan met: naam, jaartal, pagina. Aan het einde van het artikel neemt u een alfabetische lijst op van geraadpleegde literatuur (maximaal 25 referenties!). Zie voor de manier waarop http://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=4889-0.

Ja, u ontvangt voor publicatie een drukproef.

Ja, na publicatie ontvangt de auteur een gratis exemplaar van het nummer waarin het artikel is opgenomen en een pdf-bestand van het artikel. Het auteursrecht berust bij TGE.

Ja, dat kan. Hou er rekening mee dat het maken van een themanummer ongeveer een jaar duurt. U kunt een voorstel van max. 2 A4 voorleggen aan de redactie met daarin: Een korte schets van de inhoud, voorstellen voor 3 capita selecta (en de potentiële auteurs), voorstellen voor interview, boekbespreking, casusbespreking, evt. aandacht voor literatuur en/of film en een globaal tijdpad met deadlines.

Inloggen

De antwoorden op vragen over het inloggen op het tijdschriftenplatform vindt u op http://www.vangorcumtijdschriften.nl/faq/.