Editie: Jaargang 23 nr. 1 2013

Veranderingen in de zorg

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder
Reizen om te helen: een verslag van het symposium ‘Medical Tourism: A boon or curse?’

Een recent fenomeen is medisch toerisme, waarbij mensen reizen naar een ander land of jurisdictie met de bedoeling om een medische behandeling te ondergaan. De wens om medische behandeling te zoeken op een andere bestemming kan ingegeven zijn vanuit verschillende factoren.

Lees verder
Zorg uit betrokkenheid

Op basis van een overzicht van de in de Nederlandstalige en Engelstalige literatuur gehanteerde omschrijvingen en een schets van de door mantelzorgers gerapporteerde problematiek, wordt een definitie opgesteld van mantelzorg die behulpzaam is voor beleid en het hulpaanbod ter ondersteuning van mantelzorgers.

Lees verder
Betrokken zorg – maar niet gekozen en vaak onopgemerkt

Reactie op het artikel ‘Zorg uit betrokkenheid’ door Dr. Michel GMJ Jansen, Hoofddocent Hogeschool Utrecht en Onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Lees verder
Loutering door kanker

'Beeld van de moraal' door dr. Rob Houtepen.

Lees verder
‘Beroepszeer’ in de huisartsenpraktijk

Deze exploratieve studie maakt duidelijk dat huisartsen wisselend reageren op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de zorg die hun praktijk betreffen. Zij lijken feitelijk uiteenlopende praktijkconcepten te hanteren.

Lees verder
Nawoord – Praktijkopvattingen van nu en beelden van toen
Gratis

Nawoord bij 'Beroepszeer in de huisartsenpraktijk'.

Lees verder
Acute dwangopname gerechtvaardigd?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Lees verder
Sociaal-wetenschappelijk commentaar – Wat is goede zorg?

Drs Mathilde Mastebroek, onderzoeker Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen, UMC St Radboud Nijmegen en dr Ir Neelke Doorn, Universitair Docent Ethiek & Governance, Technische Universiteit Delft, geven sociaal-wetenschappelijk commentaar op de casus in deze editie.

Lees verder
Ethisch commentaar – Dwang voorkomen

Drs Elleke Landeweer, Metamedica, VUmc Sectie Filosofie en Medische Ethiek, geeft ethisch commentaar op de casus in deze editie.

Lees verder
Juridisch commentaar – Medicatie of separatie?

Mr Alexandra Reijerse, Juridisch adviseur GGZ inGeest, geeft juridisch commentaar op de casus in deze editie.

Lees verder
“Waar het om gaat is dat je die patiënt begeleidt op een manier die hem nog zoveel mogelijk regie geeft in het leven”

Hans van Delden is als hoogleraar medische ethiek en manager onderwijs verbonden aan het UMC Utrecht. Redactielid Elleke Landeweer sprak met hem over research ethics, morele problemen rond het levenseinde, het heersende ‘angstdenken’ en de patiënt die onzichtbaar wordt achter alle protocollen en afvinklijstjes.

Lees verder
De subjectieve ervaring van het voltooide leven

Boekbespreking van 'Voltooid Leven in Nederland' van Frederique Defesche door Els van Wijngaarden, MA Promovendus Voltooid Leven.

Lees verder
Leestafel
Gratis

Skloot R, The Immortal Life of Henrietta Lacks.

Lees verder
Leestafel
Gratis

Cingel M van der. Compassie in de verpleegkundige praktijk. Een leidend principe voor goede zorg,
Engberts DP. Autonomie op de achtergrond. Over motieven en ontwikkelingen in het euthanasiedebat.

Lees verder
Leestafel
Gratis

Ruijter W de, Hendriks A & Verkerk M, Huisarts tussen individu en familie. Morele dilemma’s in de huisartsenpraktijk.

Lees verder
Leestafel
Gratis

Wormer P. Captains of medicine. 12 visies op heden en toekomst van onze gezondheidszorg.

Lees verder
Leestafel
Gratis

Gemert G van. Zorgzaamheid organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Lees verder