Editie: Jaargang 23 nr. 4 2013

Wat wil de patiënt?

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder
Respons van verpleeghuisbewoners op dagelijkse zorg van zorgverleners

Responsiviteit is van cruciale betekenis in zorg als praktijk. Het doel van deze studie is het geven van een empirische beschrijving van de respons van somatische verpleeghuis-bewoners op dagelijkse zorg. Uit het onderzoek komt naar voren dat responsiviteit zich toont in: waardering uiten, het geven van aanwijzingen, niet reageren en respons via familie geven.

Lees verder
Idealen van keuzevrijheid in een complexe praktijk

Dit onderzoek verkent de normatieve idealen van huisartsen in de ouderenzorg en hoe deze in de praktijk gestalte krijgen. Hiertoe zijn 18 huisartsen geïnterviewd. De geïnterviewden zeiden de keuzevrijheid van de patiënt centraal te stellen. Uit de praktijkvoorbeelden
bleek echter dat de huisarts voortdurend een balans zocht tussen de wensen van de patiënt, zijn naasten en wat betrokkene medisch verantwoord achtte.

Lees verder
De spagaat en de lenige huisarts

Reactie van drs. Andrea Ruissen, arts in opleiding tot psychiater en wetenschappelijk onderzoeker, GGZ inGeest op het stuk over medische besluitvorming door Sytske van Bruggen et al.

Lees verder
Uniek, maar niet altijd vanzelfsprekend

Tien jaar geleden werd het Haagse Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) opgericht. Dat werd in oktober 2013 gevierd. TGE sprak in de aanloop naar de festiviteiten met CEG-coördinator Alies Struijs en gynaecoloog Didi Braat, vice-voorzitter van zowel het CEG als de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Lees verder
Een kind met somatoforme klachten: tijd voor ‘een sterke arm’?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Lees verder
Medisch commentaar

Als AIOS huisartsgeneeskunde val je middenin een onbekende situatie die al langere tijd gaande is. Veel tijd om je in de situatie te verdiepen is er niet; vaak is het alleen mogelijk om snel het dossier te lezen. Na lezing van het dossier en contact met de vader heeft de AIOS een eerste voorlopige indruk van de situatie.

Lees verder
Psychologisch commentaar

De door deze huisarts in opleiding (‘AIOS huisartsgeneeskunde’) beschreven casus kent vele aspecten, vele waarvan wij als lezer niet op de hoogte zijn. Deze reactie is dus onderhevig aan speculatie. Desondanks kan de heldere vraag aan het eind eenvoudig beantwoord worden.

Lees verder
Juridisch commentaar

Vaak houden ouders na echtscheiding beiden het ouderlijk gezag. Ouders zijn dan beiden wettelijk vertegenwoordiger en voor behandeling van een kind onder de zestien jaar is toestemming van beide ouders noodzakelijk. Vanaf twaalf jaar komt het kind daarin een eigen rechtspositie toe en beslissen ouders (in beginsel) samen met het kind over de behandeling.

Lees verder
Leed toevoegen

Soms krijgen kwetsbare patiënten behandelingen die niet meer in hun belang zijn; soms is er zelfs sprake van een vergroting of verlenging van het lijden. Terugkijkend is het vaak duidelijk dat een ingreep beter achterwege had kunnen blijven.

Lees verder
Nomadisch bestaan of toch maar vestigen?

Reactie van dr. Norbert Steinkamp op de discussiebijdrage van Nel Bartlema, 'Een nomadisch bestaan voor moreel beraad'.

Lees verder
Het leiden van Moreel Beraad: wat een klus!

Boekbespreking van 'Handleiding moreel beraad: praktische gids voor zorgprofessionals' van De Bree en Veening.

Lees verder
Weg met de dead donor rule?

De dead donor rule, het belangrijkste morele fundament onder postmortale orgaandonatie, omvat twee delen: organen mogen alleen uitgenomen worden uit patiënten die overleden zijn en artsen mogen door het uitnemen van organen niet de dood veroorzaken.

Lees verder
Een netelig probleem subliem opgelost?

Prof. dr Arko Oderwald vindt 'Zaterdag' van I. McEwan meer een waarschijnlijk onbedoeld pleidooi om artsen wat vaker over hun motieven om te dokteren te laten nadenken.

Lees verder
Euthanasieonderzoek in Nederland: indrukwekkend eenzijdig

Boekbespreking van 'Physician-Assisted Death in Perspective' van S.J. Youngner SJ & G.K. Kimsma.

Lees verder
Christelijke ethiek – een uitdagende beweging

Boekbespreking van 'In goede handen: Geneeskunde en ethiek binnen de kerk van vandaag.' van P. Schotsmans.

Lees verder