Editie: Jaargang 24 nr. 4 2014

Ethiek op het grensvlak

Redactioneel door Gert Olthuis.

Lees verder
Beleveniscreatie is niet hetzelfde als goed zorgen

Fred Lee spreekt veel managers en zorgverleners aan met zijn theaterbusinessconcept voor het ziekenhuis. De patiënt staat daarin centraal en professionals krijgen alle ruimte om compassievol te zorgen. Vanuit een zorgethisch perspectief is de gecommuniceerde menslievendheid discutabel.

Lees verder
Begrip van het beroepsgeheim

Het medisch beroepsgeheim is zo oud als de geneeskunde zelf. Met de toename van de complexiteit van de geneeskunde en de gezondheidszorg zijn ook de regels met betrekking tot dit geheim in veelheid en ingewikkeldheid gegroeid. Een juist begrip van het medisch beroepsgeheim is daardoor niet langer eenvoudig te verkrijgen.

Lees verder
Het gestroomlijnde brein: mensverbetering als symptoom van onze tijd

Hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie lijken ongekende mogelijkheden te bieden voor mensverbetering. Mensverbetering is daarmee onderwerp geworden van intensief ethisch en filosofisch debat, waarin vooraanstaande filosofen zoals Francis Fukuyama en Peter Sloterdijk sterk contrasterende visies formuleren.

Lees verder
Een wilsonbekwame, volwassen patiënt uit een familie van Jehova’s getuigen: Wie beslist over eventuele bloedtransfusie?

In 'Uit de praktijk' wordt elke editie een waargebeurde casus besproken.

Lees verder
Het dilemma van de interculturele zorg

Boekbespreking van 'Medische communicatie en etnische diversiteit' van Bart Wolf en Nordin Dahhan, beiden kinderarts. In het boek geven ze aan hoe (para)medici hun communicatie met cultureel-andere patiënten kunnen verbeteren.

Lees verder
Woelen om verandering… Nadenken over de ‘vloeibare waarden’

Boekbespreking van 'Vloeibare waarden. Politiek, zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd' van Herman de Dijn.

Lees verder
Indrukwekkende nieuwe technieken, maar waar blijft de ethische herbezinning?

Kunstmatige ei- en zaadcellen. Steeds verdergaande ingrepen in ons brein – al dan niet invasief. Het bedienen van apparaten door middel van onze hersengolven. Bespreking van het rapport From Bio to NBIC convergence – From Medical Practice to Daily Life.

Lees verder
Leestafel
Gratis

Van der Cingel CJM en Jukema JS. Persoonsgerichte zorg. Praktijken van goede zorg voor ouderen.

Lees verder
Leestafel
Gratis

Oderwald A. De mens in crisis. Over literatuur en geneeskunde.

Lees verder
Leestafel
Gratis

Verbeek P-P. Op de vleugels van Icarus. Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen.

Lees verder
Leestafel
Gratis

McEwan I. De kinderwet.

Lees verder