Editie: Jaargang 29 nr. 1 2019

Inhoudsopgave
Gratis

Inhoudsopgave TGE nr. 1, 2019

Lees verder
De spannende praktijk van genetische ontwikkelingen
Gratis

Redactioneel van hoofdredacteur dr. Gert Olthuis

Lees verder
Online discussies rondom de niet-invasieve prenatale test in Nederland

Sinds 1 april 2017 kunnen alle zwangeren in Nederland gebruik maken van de niet-invasie prenatale test (NIPT). Voorafgaand aan deze beslissing heeft het NIPT- consortium, bestaande uit de acht universitair medische centra in Nederland, onderzoek gedaan naar de perspectieven van zorgprofessionals, zwangere vrouwen en ouders van kinderen met het syndroom van Down om te achterhalen hoe zij tegen deze prenatale test aankijken.

Lees verder
Pre-implantatie genetische diagnostiek: de bewaking van een moreel beladen praktijk

Paren met een hoog risico om een kind te krijgen met (de aanleg voor) een ernstige erfelijke aandoening, of een miskraam door een structurele chromosoomafwijking, kunnen via ‘pre-implantatie genetische diagnostiek’ (PGD) geholpen worden een zo goed als zeker gezond kind te krijgen. We beschrijven hoe de wettelijke regeling voor PGD in de afgelopen bijna tien jaar heeft gewerkt en in hoeverre dit systeem bijdraagt aan een zorgvuldige PGD-praktijk.

Lees verder
Gelijkheid als regulatief ideaal in gezondheidsbeleid. Een politiek-filosofische kritiek op WRR-Policy Brief 7

In Policy Brief 7 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt aangegeven dat de Nederlandse populatie gezonder is geworden. Het verschil tussen lagere en hogere sociaaleconomische groepen is echter, ondanks decennia van inspanningen, nog altijd even groot en op sommige punten zelfs toegenomen.
Dit artikel wordt gevolgd door een commentaar van Will Tiemeijer vanuit de WRR.

Lees verder
Casus: Gepaste dwang?

Casus over een aan Alzheimer lijdende patiënte op de afdeling psychogeriatrie met gedragsproblemen. Met een medisch, gedragskundig en een ethisch commentaar.

Lees verder
De rol van intuïtie in de besluitvorming met de patiënt

Als zorgverlener word je regelmatig geconfronteerd met situaties waarin beslissingen genomen moeten worden waarbij niet meteen duidelijk is wat het juiste is om te doen. Niet alleen de fysieke en psychosociale situatie van de patiënt is belangrijk in je beslissing, ook je intuïtie − je ‘niet-pluis’ gevoel − speelt dan een belangrijke rol.

Lees verder
Leestafel B. Wicherink
Lees verder
Leestafel V. de Waal
Lees verder
Leestafels Van Engelen et al. en Grypdonck et al.
Lees verder
Leestafel Pans: Onbeperkt vruchtbaar
Lees verder