Editie: Jaargang 29 nr. 4 2019

Inhoudsopgave TGE nr. 4, 2019
Gratis
Lees verder
Redactioneel themanummer ‘Ik eet, dus ik ben’
Gratis

Eten is niet alleen voeding. Wat wij eten, hoe wij eten, met wie wij eten en wat wij erbij denken en doen als wij eten of niet eten, het hangt samen met onze geschiedenis, onze cultuur, ons zelfbeeld en onze identiteit. Zeg mij wat u eet, en ik zal u zeggen wie u bent.

Lees verder
Vervreemding en voedselvaardigheden

Het is belangrijk aandacht te schenken aan gezondheid bij voeding, maar gezondheid dient absoluut niet de allesoverheersende waarde te zijn. Goed eten, de daarbij horende voedselvaardigheden en goed leven worden geschaad door een overmatige aandacht voor gezondheid.

Lees verder
Blankaart en Bontekoe: Smaak, Geneeskunde en Gezondheid in de Lage Landen rond 1700

In de vroegmoderne geneeskunde rond 1700 speelde diëtiek of voedingsleer ook al een belangrijke rol. Er waren weinig effectieve geneesmiddelen en gezondheidszorg voorhanden, dus voeding was belangrijk voor het behoud en herstel van de gezondheid voor alle lagen van de bevolking. In dit artikel wordt betoogd dat smaak een belangrijke rol speelde in deze diëtiek.

Lees verder
Gezondheidsadvies en het goede leven. Spelregels voor leefstijlgeneeskunde

Dat je voedings- en beweegpatroon van invloed zijn op je gezondheid is de meeste mensen bekend. Wie structureel te veel eet en te weinig beweegt loopt een grotere kans op hart- en vaatziekten, diabetes en andere gezondheidsklachten. Tot voor kort was er weinig directe bemoeienis van artsen met leefstijlpatronen. Maar dit is snel aan het veranderen.

Lees verder
Vasten gedurende de Ramadan en het omgaan met gezondheid, ziekten en dood binnen de Islam

Een interview met Saïda Aoulad Baktit, als Islamitisch geestelijk verzorger en Intercultureel consulent verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen.

Lees verder
Aandacht proef je

Aandacht en eetgedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Wat gebeurt er als we op een meditatieve manier stilstaan bij de betekenis en smaak van eten? En kan aandacht helpen in de strijd tegen overgewicht? Aandacht voor voeding is in. Kijk maar eens hoeveel kookprogramma’s er op televisie zijn.

Lees verder
‘Super size me’: ingrijpen of loslaten?

Het is inmiddels 15 jaar geleden dat filmmaker Morgan Spurlock zichzelf ziek at aan fast food in zijn documentaire 'Super Size Me' (2003). Die documentaire betrof een zelfonderzoek naar de schadelijke effecten van fastfood: 30 dagen lang at Spurlock drie maaltijden bij de McDonald's, stopte met sporten, en beperkte het aantal voetstappen tot 5000 per dag.

Lees verder
Eten is zoveel meer dan alleen zorgen dat je niet dood gaat!

We kennen allemaal wel het begrip Positieve Gezondheid: niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen staat daarin centraal. Regie en zeggenschap houden over de kleine dingen in het dagelijks bestaan dragen bij aan een kwalitatief waardevol leven. Denk maar aan het zelf kunnen bepalen wanneer je naar bed gaat, hoe je de kast inruimt of wat en wanneer je iets wilt eten.

Lees verder
Leestafel ‘Gedaanteverwisselaars’ van Gavin Francis
Lees verder
Leestafel ‘Ethiek van praktijkgericht onderzoek’
Lees verder
Leestafel ‘De verhuizing van de verzorgingsstaat’
Lees verder
Leestafel ‘De ontdekking van kwaliteit’ en Leestafel ‘Het goede leven en de vrije markt
Lees verder