Nieuwe online omgeving per 1 oktober
Lees verder

Jaargang 39 nummer 5 2020

Ontwikkeling en onderzoek: Rekenen-wiskunde van … tot … (jrg 39 nr. 5, 2020)

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema 'Rekenen-wiskunde van ... tot ...' verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en iris Verbruggen doen verslag.

Gratis
Ontwikkeling en onderzoek: Wiskunde in het nieuws (jrg 39 nr. 5, 2020)

In de eerste bijeenkomsten rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding leraar basisonderwijs op Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar is gezocht naar een goede verbinding tussen 2 aspecten van professionele gecijferdheid en didactiek van rekenen-wiskunde, In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en opbrengsten van een serie van 3 bijeenkomsten over 'Wiskunde in het nieuws'.

Gratis
Redactioneel – Wiskundig leren denken (jrg 39 nr 5, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie van Volgens Bartjens: wiskundig leren denken.

Gratis
Hoofdredacteur en eindredacteur van Volgens Bartjens gezocht (jrg 39 nr 5, 2020)

Voor het mooie blad Volgens Bartjens zoeken we een hoofdredacteur en eindredacteur.

Gratis
Geinige getallenpuzzels en gruwelijke grafieken (jrg 39 nr 5, 2020)

Rekenen-wiskunde op de basisschool omvat meer dan het leren van feiten en procedures. Ook het ontwikkelen van wiskundig denken is belangrijk. Voor alle leerlingen!

Groetjes van groep 3 – Mens erger je niet (jrg 39 nr 5, 2020)

4 leerlingen van de groep 3 van juf Lia van Diem spelen Mens Erger Je Niet. En door de aangepaste spelregels wordt daar heel veel bij gerekend!

Alle artikelen