Volgens Bartjens Rekenspellenwedstrijd (Harten, 2019)
Spel insturen voor rekenspellenwedstrijd: tot 21 februari
Lees verder

Jaargang 39 nummer 3 2020

Ontwikkeling en Onderzoek – Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 3, 2020)

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Gratis
Ontwikkeling en onderzoek – Wiskunde is overal (jrg 39 nr. 3, 2020)

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van spontaan spel op gang komt.

Gratis
Redactioneel – Statistiek voor de basisschool (jrg 39 nr. 3, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie: Statistiek voor de basisschool.

Gratis
Het beste merk batterijen (jrg 39 nr. 3, 2020)

Curriculum.nu stelt voor dat er ruimte moet komen in het curriculum voor data en statistiek. De auteurs hebben voor een Amerikaanse methode vier lessenseries gemaakt rond dit onderwerp. Aan de hand van lessen voor de bovenbouw lichten ze toe welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

Bewijs uit het gerijmde – Verzamelingenleer (jrg 39 nr. 3, 2020)

Jaap van Lakerveld legt de verzamelingenleer uit op rijm.

Volgens Bartjens heeft iets gelezen (jrg 39 nr. 3, 2020)

In deze rubriek worden deze keer 5 prentenboeken besproken.

Alle artikelen