Columns Jaargang 39 nummer 5 2020 Gratis
Volgens Bartjens - Draad van Ariadne - thuis-editie (van Gool et al., 2020)

Ook voor thuis: Draad van Ariadne (jrg 39, nr 5, 2020)

Door: Geeke Bruin-Muurling, Anneke van Gool, Corinne Harten, Maike den Houting, Annette Markusse, Anneke Noteboom, Cathe Notten, Susanne Sjoers, Marike Verschoor, Pauline van Vliet

In deze editie van de Draad van Ariadne staan reken-activiteiten en -puzzels die de leerlingen ook thuis kunnen doen.

Bij deze Draad van Ariadne hoort geen aparte handleiding.

Bron: Volgens Bartjens, jaargang 39, nummer 5 (2020)
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Rekenen-wiskunde van … tot … (jrg 39 nr. 5, 2020)

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema 'Rekenen-wiskunde van ... tot ...' verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en iris Verbruggen doen verslag.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Wiskunde in het nieuws (jrg 39 nr. 5, 2020)

In de eerste bijeenkomsten rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding leraar basisonderwijs op Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar is gezocht naar een goede verbinding tussen 2 aspecten van professionele gecijferdheid en didactiek van rekenen-wiskunde, In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en opbrengsten van een serie van 3 bijeenkomsten over 'Wiskunde in het nieuws'.

Lees verder