Jaargang 35 nummer 1 2015

Bir, dva, saddex… Rekenen met anderstalige leerlingen uit de 1e opvangklassen

Kinderen die met hun ouders gevlucht zijn gaan naar de basisschool verbonden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Taal- en rekenonderwijs worden gebruikt om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te krijgen voor hun vervolgschool.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Ontwikkeling en onderzoek – Meetkunstnascholing, de plek voor ontwikkeling van professionele vaardigheden (jrg 38 nr 3, 2019)

Het Meetkunstproject richt zich op het versterken van creativiteit door het koppelen van beeldende kunst en het onderdeel meetkunde uit rekenen- wiskunde in lessen. Belangrijk hierbij is de wijze waarop leerkrachten hun leerlingen in deze lessen ondersteunen en motiveren.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Wat werkt (niet) in het reken-wiskundeonderwijs? (jrg 38 nr. 3, 2019)

Review van wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen het onderwijsleerproces en reken-wiskundeprestaties van leerlingen in het basisonderwijs.

Lees verder