Jaargang 26 nummer 1 2006

De grote rekendag 2006 – Martin van Reeuwijk, Nisa Figueiredo, Patricia Karreman, Joanie Moonen

Ieder jaar kunnen basisscholen deelnemen aan De Grote RekenDag. Een dag lang zijn dan alle leerlingen van de school op een bijzondere manier met rekenen bezig. Op woensdag 8 maart vond de GRD 2006 plaats. Het was traditiegetrouw weer een groot succes.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Ontwikkeling en Onderzoek – Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 3, 2020)

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Wiskunde is overal (jrg 39 nr. 3, 2020)

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van spontaan spel op gang komt.

Lees verder