Praktijkonderzoek Jaargang 39 nummer 1 2019 Gratis
Volgens Bartjens ontwikkeling en onderzoek - Effecten van inductief en dediuctief reken-wiskundeonderwijs (Mark van Houwelingen, 2019)

Ontwikkeling en Onderzoek – Effecten van inductief en deductief reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Door: Van Houwelingen, M.J. (2019)

Op de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Rotterdam is met een quasi-experiment in 10 klassen het verschil in effect gemeten van inductief en deductief onderwijs op studentprestaties, interactie en type docentvragen bij het onderdeel meten.

Bron: Volgens Bartjens, jaargang 39, nummer 1 (2019)
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool (jrg 39 nr 4, 2020)

De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek hoe creativiteit van (bovenbouw)leerlingen kan worden bevorderd in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen (jrg 39 nr 4, 2020)

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Lees verder