Jaargang 35 nummer 2 2015

Leren van kinderen – Probleemoplossend vermogen in de rekenles

Auteur Belinda Terlouw gelooft niet in de noodzaak van een totale omwenteling in het onderwijs om beter in te kunnen spelen op de eisen die de informatiemaatschappij stelt. Zij geeft liever ruimte aan de probleemoplossende denkkracht van kinderen.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Ontwikkeling en onderzoek – Meetkunstnascholing, de plek voor ontwikkeling van professionele vaardigheden (jrg 38 nr 3, 2019)

Het Meetkunstproject richt zich op het versterken van creativiteit door het koppelen van beeldende kunst en het onderdeel meetkunde uit rekenen- wiskunde in lessen. Belangrijk hierbij is de wijze waarop leerkrachten hun leerlingen in deze lessen ondersteunen en motiveren.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Wat werkt (niet) in het reken-wiskundeonderwijs? (jrg 38 nr. 3, 2019)

Review van wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen het onderwijsleerproces en reken-wiskundeprestaties van leerlingen in het basisonderwijs.

Lees verder