Praktijkonderzoek Jaargang 38 nummer 4 2019 Gratis
olgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 38(4), 46-55

Ontwikkeling en Onderzoek – Meetkunst op de Pabo Hogeschool Rotterdam (Jrg. 38 nr. 4, 2019)

Door: Oprins, B.A.M. & Keijzer, R. (2019).

Wat hebben tweedejaars pabostudenten nodig om een meetkunstactiviteit te doordenken, te ontwerpen en uit te voeren op de basisschool?

Het meetkunstproject richt zich op onderzoek naar integratie van kunsteducatie en meetkunde in een context die creativiteit stimuleert
in de groepen 6 tot 8 van de basisschool. Voor dit project is nascholing ontwikkeld als onderzoeksinterventie. Deze nascholing is daarbij zo samengesteld dat het de kern van meetkunst raakt. De nascholing vormt in dit artikel een inspiratiebron om met meetkunst aan de slag te gaan in de lerarenopleiding basisonderwijs. De volgende vraag wordt beantwoord: Wat hebben tweedejaars pabostudenten nodig om een meetkunstactiviteit te doordenken, te ontwerpen en uit te voeren op de basisschool?


De studenten werd gevraagd een meetkunstactiviteit uit te voeren in
de stageschool. Bij het uitvoeren van deze activiteit in de stageschool bleken kritische factoren: het vermogen van de student om discussies
met leerlingen te voeren, meetkundekennis van de student, wiskundige attitude van de student en enthousiasme van de student voor meetkunst. Knelpunten voor het uitvoeren van meetkunstactiviteiten door studenten zijn vooral een gebrek aan meetkundekennis en -vaardigheden en een onvoldoende ontwikkelde wiskundige attitude.

Bron: olgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 38(4), 46-55
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en Onderzoek – Effecten van inductief en deductief reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Op de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Rotterdam is met een quasi-experiment in 10 klassen het verschil in effect gemeten van inductief en deductief onderwijs op studentprestaties, interactie en type docentvragen bij het onderdeel meten.

Lees verder
Ontwikkeling en Onderzoek – 10 jaar ontwikkeling in het rekenwiskundeonderwijs bij de lerarenopleiding basisonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Dit is een verslag van de 6e editie van een tweejaarlijks onderzoek naar de studielast en contacttijd voor het vak wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs. Eerdere onderzoeken in deze reeks toonden aan dat de lerarenopleidingen sterk verschilden. Binnen dit onderzoek konden geen aanwijzingen worden gevonden voor wat bepalend is voor deze verschillen.

Lees verder