Praktijkonderzoek Jaargang 38 nummer 1 2018 Gratis
Haal ik de kennisbasistoets rekenen-wiskunde? Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (Petra Hendrikse, 2018)

Ontwikkeling en Onderzoek – Haal ik de kennisbasistoets rekenen-wiskunde? (erg 38 nr. 1, 2018)

Door: Hendrikse, P. & Beekman, A. (2018).

De auteurs onderzochten of er een manier was om vroegtijdig te signaleren welke pabo-studenten extra rekenhulp nodig hadden en vroeg moesten starten met de voorbereiding van de kennisbasistoets rekenen-wiskunde.

Dit artikel beschrijft een analyse met als doel vroegtijdig signaleren van studenten die extra aansporing tot inzet en ondersteuning voor de kennisbasistoets rekenen- wiskunde nodig hebben. Het gaat over een mogelijke voorspeller voor de toets in het reguliere onderwijsprogramma van de lerarenopleiding basisonderwijs, die middels statistische analyses geselecteerd is. Het bleek dat resultaten op de Wiscattoets en twee rekenmodules van de KPZ correleren met het resultaat op de kennisbasistoets. We hebben de studenten onderverdeeld in groepen en op basis van deze criteria het percentage per groep berekend wat direct de eerste keer voor de kennisbasistoets slaagt. Vervolgens is dit percentage als voorspelling gedeeld met de volgende lichting studenten die volgens dezelfde criteria ook in groepen verdeeld zijn.

Dit heeft er voor gezorgd dat studenten die aan alle criteria voldoen met een gerust gevoel de toets gaan maken. Een deel van de studenten die niet aan alle criteria voldoen waren ontmoedigd en deden tot vlak voor de toets niets. Een ander deel van de studenten die niet aan alle criteria voldoet werden aangezet om vroegtijdig te starten met voorbereiden en/of begeleiding te zoeken. Dit heeft in de volgende analyse geleid tot een verhoging van de slagingspercentages in de subgroepen.

Het is dus mogelijk om vroegtijdig te signaleren welke studenten extra rekenhulp nodig hebben en vroegtijdig moeten starten met voorbereiden van de toets. Het delen van deze voorspelling met studenten heeft het percentage dat terecht vroegtijdig start met de voorbereiding vergroot.

Bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 38(1), 48-56
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Verslag van de 37e Panama-conferentie ‘Rekenen-wiskunde DOEN’ (Jrg 38 nr 5, 2019)
Lees verder
Directe instructie en probleemoplossen op basis van een cognitieve onderwijstheorie (jrg 38 nr 5, 2019)
Lees verder