Praktijkonderzoek Jaargang 39 nummer 4 2020 Gratis
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek -Het bevorderen van creativiteit (Schoevers, 2020)

Ontwikkeling en onderzoek: Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool (jrg 39 nr 4, 2020)

Door: Schoevers, E.M. (2020)

De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek hoe creativiteit van (bovenbouw)leerlingen kan worden bevorderd in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Het onderzoek laat zien dat creativiteit in het basisonderwijs het beste bevorderd kan worden door het structureel te integreren in meerdere en geïntegreerde disciplines. Interdisciplinair onderwijs lijkt leerlingen te kunnen helpen om buiten de kaders van een discipline te denken en zo to creatieve ideeën en (kunst)producten te komen.

Tevens laat dit onderzoek zien dat creativiteit van leerlingen in het reken-wiskundeonderwijs kan worden bevorderd door in een les minder specifieke leerdoelen op te stellen, door leerlingen open problemen, activiteiten of lessen aan te bieden en door een open sfeer te creëren in de klas.

Bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 39(4), 54-59
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen (jrg 39 nr 4, 2020)

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Lees verder
Redactioneel – De wiskunde van kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen uit deze editie van Volgens Bartjens.

Lees verder