Praktijkonderzoek Jaargang 39 nummer 4 2020 Gratis
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek -Het bevorderen van creativiteit (Schoevers, 2020)

Ontwikkeling en onderzoek: Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool (jrg 39 nr 4, 2020)

Door: Schoevers, E.M. (2020)

De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek hoe creativiteit van (bovenbouw)leerlingen kan worden bevorderd in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Het onderzoek laat zien dat creativiteit in het basisonderwijs het beste bevorderd kan worden door het structureel te integreren in meerdere en geïntegreerde disciplines. Interdisciplinair onderwijs lijkt leerlingen te kunnen helpen om buiten de kaders van een discipline te denken en zo to creatieve ideeën en (kunst)producten te komen.

Tevens laat dit onderzoek zien dat creativiteit van leerlingen in het reken-wiskundeonderwijs kan worden bevorderd door in een les minder specifieke leerdoelen op te stellen, door leerlingen open problemen, activiteiten of lessen aan te bieden en door een open sfeer te creëren in de klas.

Bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 39(4), 54-59
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Rekenen-wiskunde van … tot … (jrg 39 nr. 5, 2020)

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema 'Rekenen-wiskunde van ... tot ...' verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en iris Verbruggen doen verslag.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Wiskunde in het nieuws (jrg 39 nr. 5, 2020)

In de eerste bijeenkomsten rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding leraar basisonderwijs op Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar is gezocht naar een goede verbinding tussen 2 aspecten van professionele gecijferdheid en didactiek van rekenen-wiskunde, In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en opbrengsten van een serie van 3 bijeenkomsten over 'Wiskunde in het nieuws'.

Lees verder