Praktijkonderzoek Jaargang 39 nummer 4 2020 Gratis
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - reken-wiskundeonderewijsvoor potentieel hoogpresterende basisschoolleerlingen (Milo, Reemers, Vinckemoller, van den Berg, 2020)

Ontwikkeling en onderzoek: Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen (jrg 39 nr 4, 2020)

Door: Milo, B., Reemers, M., Vinckemöller, H., & Van den Berg, H. (2020)

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Het beeld dat na dit onderzoek is ontstaan is dat het huidige reken-wiskundeonderwijs deze leerlingen onvoldoende uitdaagt. De auteurs hebben de onderzochte kenmerken die bij kunnen dragen aan effectief reken-wiskundeonderwijs voor hoogpresterende leerlingen namelijk maar beperkt aangetroffen op de scholen. Op basis van de bevindingen doen de auteurs in dit artikel een aantal aanbevelingen om het reken-wiskundeonderwijs voor deze leerlingen te versterken.

Bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 39(4), 41-53
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Rekenen-wiskunde van … tot … (jrg 39 nr. 5, 2020)

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema 'Rekenen-wiskunde van ... tot ...' verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en iris Verbruggen doen verslag.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Wiskunde in het nieuws (jrg 39 nr. 5, 2020)

In de eerste bijeenkomsten rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding leraar basisonderwijs op Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar is gezocht naar een goede verbinding tussen 2 aspecten van professionele gecijferdheid en didactiek van rekenen-wiskunde, In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en opbrengsten van een serie van 3 bijeenkomsten over 'Wiskunde in het nieuws'.

Lees verder