Praktijkonderzoek Jaargang 39 nummer 3 2020 Gratis
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek - Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs (Keijzer en Oonk, 2020)

Ontwikkeling en Onderzoek – Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 3, 2020)

Door: Keijzer, R. & Oonk, W. (2020

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 39(3), 47-65
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek – Wiskunde is overal (jrg 39 nr. 3, 2020)

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van spontaan spel op gang komt.

Lees verder
Redactioneel – Statistiek voor de basisschool (jrg 39 nr. 3, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie: Statistiek voor de basisschool.

Lees verder