Praktijkonderzoek Jaargang 38 nummer 4 2019
Op 10 mikken - Grafieken en statistiek in groep 3 4 - Volgens Bartjens (van Galen, Gravemeijer, 2019)

Op 10 mikken – Redeneren over grafieken en statistiek in groep 4 (Jrg 38 nr. 4, 2019)

Met grafieken kun je een serie gegevens bekijken in hun samenhang. Er valt van alles af te lezen uit de vorm van een grafiek. In dit artikel onderzoeken de auteurs of kinderen in groep 3 / 4 al in staat zijn om – binnen een heel concrete context – te redeneren over de vorm van een grafiek en de verdeling van de gegevens.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Ontwikkeling en onderzoek: Rekenen-wiskunde van … tot … (jrg 39 nr. 5, 2020)

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema 'Rekenen-wiskunde van ... tot ...' verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en iris Verbruggen doen verslag.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Wiskunde in het nieuws (jrg 39 nr. 5, 2020)

In de eerste bijeenkomsten rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding leraar basisonderwijs op Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar is gezocht naar een goede verbinding tussen 2 aspecten van professionele gecijferdheid en didactiek van rekenen-wiskunde, In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en opbrengsten van een serie van 3 bijeenkomsten over 'Wiskunde in het nieuws'.

Lees verder