Praktijkonderzoek Jaargang 38 nummer 4 2019
Op 10 mikken - Grafieken en statistiek in groep 3 4 - Volgens Bartjens (van Galen, Gravemeijer, 2019)

Op 10 mikken – Redeneren over grafieken en statistiek in groep 4 (Jrg 38 nr. 4, 2019)

Met grafieken kun je een serie gegevens bekijken in hun samenhang. Er valt van alles af te lezen uit de vorm van een grafiek. In dit artikel onderzoeken de auteurs of kinderen in groep 3 / 4 al in staat zijn om – binnen een heel concrete context – te redeneren over de vorm van een grafiek en de verdeling van de gegevens.

Bekijk alle artikelen uit deze editie
Wilt u dit hele artikel lezen?
Neem een abonnement
Meetkunst op de Pabo Hogeschool Rotterdam (Jrg. 38 nr. 4, 2019)

Wat hebben tweedejaars pabostudenten nodig om een meetkunstactiviteit te doordenken, te ontwerpen en uit te voeren op de basisschool?

Lees verder
Een ezel stoot zich in het algemeen… Reflectie naar aanleiding van de PME42 in Ulmeå, Zweden (jrg. 38 nr.4, 2019)

In dit artikel worden belangrijke vragen over het onderwijs aangestipt naar aanleiding van het bezoek aan een conferentie.

Lees verder