Columns Jaargang 39 nummer 5 2020 Gratis
volgens bartjens - Redactioneel De wiskunde van kleuters (Cathe Notten, 2020)

Redactioneel – Wiskundig leren denken (jrg 39 nr 5, 2020)

Door: Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie van Volgens Bartjens: wiskundig leren denken.

Bron: Volgens Bartjens, jaargang 39, nummer 5 (2020)
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Rekenen-wiskunde van … tot … (jrg 39 nr. 5, 2020)

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema 'Rekenen-wiskunde van ... tot ...' verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en iris Verbruggen doen verslag.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Wiskunde in het nieuws (jrg 39 nr. 5, 2020)

In de eerste bijeenkomsten rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding leraar basisonderwijs op Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar is gezocht naar een goede verbinding tussen 2 aspecten van professionele gecijferdheid en didactiek van rekenen-wiskunde, In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en opbrengsten van een serie van 3 bijeenkomsten over 'Wiskunde in het nieuws'.

Lees verder