Praktijkonderzoek Jaargang 39 nummer 2 2019 Gratis
Ontwikkeling en Onderzoek - Redeneren over steekproeven op de lerarenopleiding basisonderwijs (Vetten, 2019)

Ontwikkeling en onderzoek – Redeneren over steekproeven op de lerarenopleiding basisonderwijs (jrg 39 nr. 2, 2019)

Door: De Vetten, A.J. (2019).

Vanwege het toenemende belang van data in onze samenleving is het belangrijk dat burgers leren geldige inferenties te maken op basis van data. In de voorstellen voor een nieuw rekenen-wiskundecurriculum wordt dan ook voorgesteld om basisschoolleerlingen al kennis te laten maken met redeneren over steekproeven.

Bron: Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 39(2), 49-61
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool (jrg 39 nr 4, 2020)

De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek hoe creativiteit van (bovenbouw)leerlingen kan worden bevorderd in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen (jrg 39 nr 4, 2020)

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Lees verder