Columns Jaargang 39 nummer 3 2020 Gratis
Volgens Bartjens - Spel in de rekenles - Take that (Noteboom, 2020)

Spel in de rekenles – Taken that (jrg. 39 nr 3, 2020)

Door: Anneke Noteboom

In dit kaartspel oefenen kinderen vanaf groep 4 met getalbegrip tot 100.

Bron: Volgens Bartjens, jaargang 39, nummer 3 (2020)
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Het bevorderen van creativiteit in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool (jrg 39 nr 4, 2020)

De auteur onderzocht in haar promotieonderzoek hoe creativiteit van (bovenbouw)leerlingen kan worden bevorderd in het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Reken-wiskundeonderwijs voor (potentieel) hoogpresterende basisschoolleerlingen (jrg 39 nr 4, 2020)

De Inspectie van het Onderwijs onderzocht op 197 basisscholen hoe het reken-wiskundeonderwijs aan (potentieel) hoogpresterende leerlingen wordt vormgegeven. In dit onderzoek werd gekeken naar mogelijk effectieve onderwijskenmerken op 4 niveaus: de leraar, de les, de school en de leerling.

Lees verder