Columns Jaargang 39 nummer 3 2020 Gratis
Volgens Bartjens - Spel in de rekenles - Take that (Noteboom, 2020)

Spel in de rekenles – Taken that (jrg. 39 nr 3, 2020)

Door: Anneke Noteboom

In dit kaartspel oefenen kinderen vanaf groep 4 met getalbegrip tot 100.

Bron: Volgens Bartjens, jaargang 39, nummer 3 (2020)
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en Onderzoek – Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 3, 2020)

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Wiskunde is overal (jrg 39 nr. 3, 2020)

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van spontaan spel op gang komt.

Lees verder