Redactioneel Jaargang 38 nummer 5 2019 Gratis
Redactioneel De waarde van geld - Volgens Bartjens (Notten, 2019)

Van de redactie – De waarde van geld (jrg 38 nr 5, 2019)

Door: Cathe Notten

Cathe Notten, hoofdredacteur van Volgens Bartjens, vertelt over de inhoud en de thema's van deze editie van het blad.

Bron: Volgens Bartjens, jaargang 38, nummer 5 (2019)
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en Onderzoek – Effecten van inductief en deductief reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Op de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Rotterdam is met een quasi-experiment in 10 klassen het verschil in effect gemeten van inductief en deductief onderwijs op studentprestaties, interactie en type docentvragen bij het onderdeel meten.

Lees verder
Ontwikkeling en Onderzoek – 10 jaar ontwikkeling in het rekenwiskundeonderwijs bij de lerarenopleiding basisonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Dit is een verslag van de 6e editie van een tweejaarlijks onderzoek naar de studielast en contacttijd voor het vak wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs. Eerdere onderzoeken in deze reeks toonden aan dat de lerarenopleidingen sterk verschilden. Binnen dit onderzoek konden geen aanwijzingen worden gevonden voor wat bepalend is voor deze verschillen.

Lees verder