Redactioneel Jaargang 38 nummer 5 2019 Gratis
Redactioneel De waarde van geld - Volgens Bartjens (Notten, 2019)

Van de redactie – De waarde van geld (jrg 38 nr 5, 2019)

Door: Cathe Notten

Cathe Notten, hoofdredacteur van Volgens Bartjens, vertelt over de inhoud en de thema's van deze editie van het blad.

Bron: Volgens Bartjens, jaargang 38, nummer 5 (2019)
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en onderzoek: Rekenen-wiskunde van … tot … (jrg 39 nr. 5, 2020)

In januari 2020 vond de 38e Panama-conferentie plaats. Het conferentiethema 'Rekenen-wiskunde van ... tot ...' verwees naar doorgaande ontwikkelingen op verschillende terreinen die verband houden met het reken-wiskundeonderwijs. Ronald Keijzer en iris Verbruggen doen verslag.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek: Wiskunde in het nieuws (jrg 39 nr. 5, 2020)

In de eerste bijeenkomsten rekenen-wiskunde van de lerarenopleiding leraar basisonderwijs op Hogeschool iPabo, Amsterdam / Alkmaar is gezocht naar een goede verbinding tussen 2 aspecten van professionele gecijferdheid en didactiek van rekenen-wiskunde, In dit artikel beschrijven de auteurs de opzet en opbrengsten van een serie van 3 bijeenkomsten over 'Wiskunde in het nieuws'.

Lees verder