Redactioneel Jaargang 38 nummer 5 2019 Gratis
Redactioneel De waarde van geld - Volgens Bartjens (Notten, 2019)

Van de redactie – De waarde van geld (jrg 38 nr 5, 2019)

Door: Cathe Notten

Cathe Notten, hoofdredacteur van Volgens Bartjens, vertelt over de inhoud en de thema's van deze editie van het blad.

Bron: Volgens Bartjens, jaargang 38, nummer 5 (2019)
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en Onderzoek – Ruim 50 jaar ontwikkeling reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 3, 2020)

De ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs is een product van de tijd. Dat gold voor de periode kort na de 2e wereldoorlog en dat geldt op dit moment. In dit artikel geven de auteurs een overzicht van de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs tussen de jaren vijftig van de vorige eeuw en nu.

Lees verder
Ontwikkeling en onderzoek – Wiskunde is overal (jrg 39 nr. 3, 2020)

Door de samenwerking tussen onderzoekers en professionals in voorschool en onderbouw van de basisschool in de professionele leergemeenschappen (PLG's) binnen het project 'Rekenen op spel' hebben docent-onderzoekers ervaren op welke manier professionalisering op het gebied van wiskundestimulering in de context van spontaan spel op gang komt.

Lees verder