Redactioneel Jaargang 20 nummer 5 2001 Gratis

Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg 36 nr. 1 2016)

Door: Ronald Keijzer

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt welke twee artikelen deze keer zijn uitgekomen.

 

 

Bron: Volgens Bartjens, Jaargang 36, nummer 1
Bekijk alle artikelen uit deze editie
Ontwikkeling en Onderzoek – Effecten van inductief en deductief reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Op de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Rotterdam is met een quasi-experiment in 10 klassen het verschil in effect gemeten van inductief en deductief onderwijs op studentprestaties, interactie en type docentvragen bij het onderdeel meten.

Lees verder
Ontwikkeling en Onderzoek – 10 jaar ontwikkeling in het rekenwiskundeonderwijs bij de lerarenopleiding basisonderwijs (jrg 39 nr 1, 2019)

Dit is een verslag van de 6e editie van een tweejaarlijks onderzoek naar de studielast en contacttijd voor het vak wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs. Eerdere onderzoeken in deze reeks toonden aan dat de lerarenopleidingen sterk verschilden. Binnen dit onderzoek konden geen aanwijzingen worden gevonden voor wat bepalend is voor deze verschillen.

Lees verder