Doen


Jaargang 39 nummer 5 2020
Meetkundig kijken – rekenen-wiskunde buiten de school (jrg 39 nr. 5, 2020)

Meetkunde is een onderwerp waarbij leerlingen niet achter hun tafeltje kunnen blijven zitten. Frans van Galen en Annette Markusse beschrijven een project rond meetkunde-opdrachten in een kerk. In het artikel komt het tekenen met perspectief aan de orde en ook het meten van de hoogte van de kerk. De 2 onderwerpen hebben gemeen dat leerlingen op een wiskundige manier naar de ruimte leren kijken, onder andere door over denkbeeldige lijnen te redeneren.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 5 2020
Ook voor thuis: Draad van Ariadne (jrg 39, nr 5, 2020)

In deze editie van de Draad van Ariadne staan reken-activiteiten en -puzzels die de leerlingen ook thuis kunnen doen.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 5 2020
Toekomstmakers – Leerlingen als ontwikkelaars van reken-wiskundeonderwijs (jrg 39 nr 5, 2020)

Een mooie manier om leerlingen uit verschillende jaargroepen tegelijkertijd en met dezelfde activiteit te laten leren is de oudste leerlingen in schakelen om onderwijs te ontwerpen voor jongere kinderen. In dit artikel laten de auteurs zien hoe zij dit hebben aangepakt met leerlingen uit de bovenbouw en kleuters.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 5 2020
Ook voor thuis: Rekentafels en jongleren (jrg 39 nr 5, 2020)

Een lessenserie die het memoriseren van de tafels combineert met het jongleren met eerst één, maar uiteindelijk zelfs 3 ballen. Chris Hazelebach legt uit hoe het werkt.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 5 2020
Spel in de rekenles – GO (jrg 39 nr. 5, 2020)

Bij dit Chinese spel van meer dan 4000 jaar oud gaat het om wiskundig denken. Het kan gespeeld worden door leerlingen vanaf groep 3.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
De leerkracht als model – een reflectie op het gebruik van een instructiemodel bij kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

Van de leerkracht wordt gevraagd om interventies in te zetten die aansluiten bij het leren van de kinderen. De interventies moeten bij voorkeur aansluiten bij het spel van de kinderen. Maar hoe doe je dat zonder de intense betrokkenheid te verstoren?

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Volgens Bartjens heeft iets gezien (jrg 39 nr 4, 2020)V

Volgens Bartjens zag mooie ideeën op www.slimmekleuters.nl.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Rekenspelletjes met jonge kinderen – Spelend werken aan de rekenontwikkeling en executieve vaardigheden van kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

De rekenontwikkeling en de ontwikkeling van de executieve vaardigheden van jonge kinderen kun je prima peilen en stimuleren met behulp van rekenspelletjes. Om welke vaardigheden gaat het? En over welke spelletjes? Dat beschrijven de auteurs in dit artikel.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Draad van Ariadne – Logisch! (jrg 39 nr 4, 2020)

Logisch redeneren voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Draad van Ariadne – Handleiding (jrg 39 nr 4, 2020)
Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Prentenboeken en het handelingsniveaus- rekenactiviteiten op meerdere handelingsniveaus (jrg 39 nr 4, 2020)

In dit artikel komen 3 prentenboeken en hun rekenmogelijkheden aan bod. Bij de eerste 2 prentenboeken zijn rekenactiviteiten gericht op getalbegrip, bij een derde op meetkunde.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Speels rekenen in hoeken – Een doorgaande lijn voor rekenen van groep 2 naar groep 3 (jrg 39 nr 4, 2020)

In dit artikel geven de auteurs een paar speelse activiteitensuggesties voor de rekenhoek in groep 3 voor de domeinen getallen en meetkunde.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Dit wordt een moskee – Bouwen met blokken (jrg 39 nr 4, 2020)

In het project 'Rekenen op spel' leren professionals in voorscholen en de onderbouw van de basisschool hoe zij de taal- en wiskundige ontwikkeling van peuters en kleuters kunnen stimuleren in de context van spel.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Instructie voor kleuters? (jrg 39 nr 4, 2020)

In het artikel 'De leerkracht als model' geven de auteurs handvatten hoe je keuzes kunt maken in je eigen didactisch handelen tijdens spontane reken-wiskunde situaties in kleutergroepen. In dit bijbehorende artikel geven zij voorbeelden en tips.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Spel in de rekenles – Max de Kat (jrg 39 nr 4, 2020)

Bij dit spel voor kinderen van groep 1 en 2 werken de spelers samen om de eekhoorn, de vogel en de muis veilig naar hun huisjes te brengen terwijl Max de Kat op de loer ligt.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 3 2020
In gesprek met Emma (jrg 39 nr. 3, 2020)

In het basisonderwijs zal meer aandacht komen voor reken- en wiskundige denk- en werkwijzen en statistiek. De auteur gebruikte een voorval in zijn eigen gezin om eens dieper in te gaan op statistiek-onderwijs aan jonge kinderen.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 3 2020
De draad van Ariadne – Klopt dit wel? (jrg 39 nr. 3, 2020)

Bij deze editie van de Draad van Ariadne moet je goed opletten. Want klopt het wel wat er staat?

Lees verder

Jaargang 39 nummer 3 2020
Draad van Ariadne – Handleiding (jrg 39 nr 3, 2020)

De handleiding van de Draad van Ariadne bij deze editie.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 2 2019
Uit verhouding – Rekenen met verhoudingen tijdens de Grote Rekendag (jrg 39 nr 2, 2019)

Op 2 april 2019 vond de Grote Rekendag plaats. Op 1500 basisscholen werkten de leerlingen aan opdrachten met als thema 'Uit verhouding'. We nemen een kijkje op basisschool de Vliermeent in Den Haag.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 2 2019
Draad van Ariadne – Combinatoriek (jrg 39 nr 2, 2019)

Bij deze editie van de Draad van Ariadne onderzoeken de leerlingen hoe je zo veel mogelijk verschillende combinaties kunt maken,

Lees verder

Jaargang 39 nummer 2 2019
Draad van Ariadne – Combinatoriek – Handleiding (jrg 39 nr 2, 2019)

Deze handleiding hoort bij het nummer in deze editie van de Draad van Ariadne over kansen en combinatoriek.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 2 2019
Geldspelletjes voor groep 3 – Speels handelen met geld (jrg 39 nr 2, 2019)

In het dagelijks leven zien kinderen nog maar weinig geld. In groep 3 moeten ze er wel mee leren rekenen. Geldspelletjes kunnen daarbij helpen.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 2 2019
Wiskunde ligt voor het opscheppen – Rekenen-wiskunde op de rand van de zandbak (jrg 39, nr 2, 2019)

In veel activiteiten van jonge kinderen schuilt wiskunde. Het is de taak van een leerkracht om dit, door verkennen en te verbinden verder te verrijken. De auteurs vertellen hoe dit er uit kan zien aan de zandbakrand.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 2 2019
Spel in de rekenles – Keer op keer (jrg 39 nr 2, 2019)

Omdat Keer op Keer op veel manieren gespeeld kan worden met uiteenlopende strategieën, is elk potje anders. Een spel waarin je je vaardigheid in creatief denken en redeneren 'keer op keer' kunt vergroten!

Lees verder

Jaargang 39 nummer 1 2019
Draad van Ariadne – Camping (jrg 39 nr 1, 2019)

Wiskunde voor iedereen van 4 tot 12 jaar!

Lees verder

Jaargang 39 nummer 1 2019
Draad van Ariadne – Camping: Handleiding (jrg 39 nr 1, 2019)

De handleiding bij de Draad van Ariadne bij deze editie, met uitleg, tips en voorbeelden.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 1 2019
Spel in de rekenles – XO Brainer (jag 39 nr 1, 2019)

XO Brainer is een spel voor kinderen vanaf eind groep 3 dat je kunt vergelijken met een spel als schaken. Je moet analyseren, logisch denken en redeneren en vooruit denken.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 5 2019
En de winnaar is… (jrg 38 nr 5, 2019)

De vijfde rekenspellenwedstrijd voor scholen en pabostudenten leverde weer veel mooie spellen op. Het was dan ook niet makkelijk voor de jury om het beste rekenspel te kiezen. Maar uiteindelijk waren ze eruit: Het Dierenspel won de eerste prijs!

Lees verder

Jaargang 38 nummer 5 2019
De draad van Ariadne – Over piraten en geld (jrg 38 nr 5, 2019)

Rubriek met wiskunde voor 4 tot 12 jarigen, met in deze editie rekenpuzzels, rekenspelletjes en raadsels en weetjes over geld.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 5 2019
Handleiding van de Draad van Ariadne – Over piraten en geld (jrg 38 nr 5, 2019)

Bekijk de handleiding bij deze editie van de Draad van Ariadne.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 5 2019
Liever gamen dan sommen maken (jrg 38 nr 5, 2019)

In het januarinummer 2019 bespraken we een aantal rekengames. Een daarvan, Garfield’s count me in, is specifiek ontwikkeld om het automatiseren te bevorderen. In dit artikel vertelt de auteur erover.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 5 2019
Kwartetten met de handelingsniveaus (jrg 38 nr 5, 2019)

In dit artikel lees je hoe je in spelvorm kunt werken aan een grotere bekendheid met het handelingsmodel door gebruik te maken van zelfgemaakte foto’s.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 4 2019
Draad van Ariadne – Puzzelen (jrg. 38 nr 4, 2019)

In deze editie van de Draad van Ariadne gaan de kinderen aan de slag met getallenpuzzels.

Wil je meer weten over de achtergrond van getallenpuzzels? Lees dan het bijbehorende artikel van Annette Markusse: Denken over getalrelaties - Onderzoekend puzzelen met getallenpuzzels.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 4 2019
Draad van Ariadne – Puzzelen – Handleiding en printblad (jrg. 38 nr. 4, 2019)
Lees verder

Jaargang 38 nummer 4 2019
Spel in de rekenles (64) – The mind (Jrg. 38 nr 4, 2019)

The Mind is een coöperatief spel waarbij de spelers samen moeten winnen van ‘The mind’. Een spel waarbij niet gepraat, niet geseind, niet geschreven mag worden. In opperste concentratie moeten ze proberen getallen in volgorde van klein naar groot te leggen, door alle levels heen te komen en dus niet al hun levens te verliezen. Niet eenvoudig, zeker een uitdaging!

Lees verder

Jaargang 38 nummer 3 2019
Draad van Ariadne: Spelletjes, kaartjes en spelregels (Jrg. 38 nr. 3, 2019)

In deze editie van de Draad van Ariadne vind je spelletjes om te spelen en te experimenteren met strategie en spelregels.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 3 2019
Volgens Bartjens heeft iets gespeeld (jrg. 38 nr. 3, 2019)

Twee rekenspecialisten hebben een aantal apps laten spelen door een testpanel van kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Van elke app geven zij een korte omschrijving en de rekenwiskundige inhoud. Het testpanel laat weten of ze de app ook leuk vonden.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 3 2019
Spel in de rekenles – Clever (jrg. 38, nr. 3, 2019)

Bij het rekenspel Clever moet je je hersens gebruiken! Bij Clever gaat het om handig spelen en redeneren en niet zo zeer om handig rekenwerk.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 2 2018
De beurs op met de klas (jrg 38 nr. 2, 2018)

Rekenen met geld heeft direct betekenis voor leerlingen. Een goede reden om geld in te zetten in een interactieve rekenles. Het Beursspel blijkt niet alleen een mooi spel om leerlingen aan het rekenen te krijgen maar zeker ook om te leren reflecteren op hun eigen handelen en het gebruik van bepaalde bewerkingen. Onder het motto 'Geld krijgt pas zijn werkelijke waarde als je er iets mee doet!' bespreken de auteurs van dit artikel hoe je dit spel kunt gebruiken in je klas.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 2 2018
De Draad van Ariadne – Doolhoven (jrg 38 nr. 2, 2018)

In de Draad van Ariadne vind je deze keer allerlei doolhoven! Geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 2 2018
Handleiding bij de Draad van Ariadne – Doolhoven (jrg. 38 nr. 2, 2018)

Achtergrondinformatie voor de leerkracht bij de Doolhoven-editie van de Draad van Ariadne.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 2 2018
Bedenk het beste rekenspel! (jrg 38 nr. 2, 2018)

Voor de vijfde keer organiseren Volgens Bartjens, SLO, NVORO en Klasse TV de wedstrijd 'Bedenk het beste rekenspel'. We nodigen leerlingen van de basisschool en hun leraren, maar ook studenten van de Pabo (aanstaande leraren) uit om mee te doen.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 2 2018
Spel in de rekenles – That’s life! (jrg 38 nr. 2, 2018)

Het klinkt wat vreemd, een rekenspel dat 'That's life' heet. De ondertitel van het spel geeft ons echter toelichting: 'Het spel van voorspoed en tegenslag'. En dat klopt: Denk je net dat je goed bezig bent, krijg je er ineens weer veel iinpunten bij. Tot het eind toe blijft het spannend wie uiteindelijk gaat winnen. Dat is, naast dat in dit spel veel rekenen, logisch denken en redeneren vraagt, het mooie van 'That's life'. Beoordeel het zelf!

Lees verder

Jaargang 38 nummer 1 2018
De draad van Ariadne – De blauwe vinvis (jrg 38 nr. 1, 2018)

In deze rubriek voor leerlingen en leerkrachten leren kinderen van 4 tot 12 jaar op een speelse manier de wiskunde om hen heen te zien en er plezier in te krijgen om problemen op te lossen.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 1 2018
Handleiding bij de Draad van Ariadne (jrg 38 nr. 1, 2018)

Tips en vragen voor leerkrachten bij de rubriek De Draad van Ariadne.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 1 2018
Kwartetten in de speelzaal (jrg 38 nr. 1, 2018)

Dit artikel beschrijft de activiteit 'Kwartetten in de speelzaal', waarmee kleuters oefenen met tellen en inventariseren.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 1 2018
Rekenspellenwedstrijd ’17 – ’18 (jrg 38 nr. 1, 2018)

Welk spel won de rekenspellenwedstrijd editie 2017 - 2018 en wie waren de makers?

Lees verder

Jaargang 38 nummer 1 2018
Spel in de rekenles – Getalbegripspelletjes (Jrg. 38 nr. 2, 2018)

De getalbegripspelletjes die in dit artikel worden beschreven betreffen drempel 0 (getalbegrip tot 12 en tot 20). U leest over de spelletjes en wat jonge kinderen ervan of ermee kunnen leren.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 5 2018
Ik ga op reis en neem mee…. (Jrg. 37 nr. 5, 2018)

Straks is het zomervakantie. Even geen school, even geen rekenles, even geen huiswerk! Dan is er lekker veel tijd om spelletjes te spelen. Anneke Noteboom, de spellenspecialist van Volgens Bartjens, geeft wat tips voor leuke spelletjes waarbij de kinderen al hun kennis kunnen gebruiken.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 5 2018
Ei van Columbus – Jaargang 37 nummer 5 – Opgaven (2018)

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 5 2018
Spel in de rekenles – Resolf (Jrg. 37 nr. 5, 2018)

Resolf is een spel voor de echte puzzelaar die van rekenen en redeneren houdt. De puzzels variëren van eenvoudig tot zeer moeilijk, puzzels die zelfs tot ver in de middelbare school een uitdaging kunnen zijn.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 5 2018
Ei van Columbus – Jaargang 37 nummer 5 – Antwoorden (Jrg. 37 nr 5, 2018)
Lees verder

Jaargang 37 nummer 4 2018
Ei van Columbus – Jaargang 37 – nummer 4 – Opgaven (Jrg. 37 nr. 4, 2018)

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 4 2018
Spel in de rekenles: Game of trains (Jrg. 37 nr. 4, 2018)

Nee, niet Game of thrones, maar Game of trains. Een kaartspelletje waarbij de spelers getallen op volgorde moeten krijgen van laag naar hoog. Dit eenvoudige spel is een mooie aanvulling op de spellen waarmee de rekendrempels uit het rekenmuurtje geoefend kunnen worden.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 4 2018
Ei van Columbus – Jaargang 37 nummer 4 – Antwoorden (Jrg. 37 nr. 4, 2018)
Lees verder

Jaargang 37 nummer 3 2018
Volgens Bartjens heeft wat gezien – Rekenen-wiskunde in de gymles (jrg 37 nr 3, 2018)

Soms zien of lezen we iets waar we heel vrolijk van worden bij Volgens Bartjens. Dit keer is het reken-wiskundig aspect weliswaar niet het belangrijkste, maar er zijn genoeg raakvlakken om onze vondst toch met u te delen.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 3 2018
Ei van Columbus – Jaargang 37 nummer 3 – Opgaven (jrg 37 nr 3, 2018)

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 3 2018
Spel in de rekenles – Leo moet naar de kapper (jrg 37 nr 3, 2018)

'Leo moet naar de kapper’ is een coöperatief spel voor 2 tot 5 spelers. Het biedt veel mogelijkheden om de executieve vaardigheden van leerlingen te stimuleren, zoals plannen, werkgeheugen, flexibiliteit, emotieregulatie en samenwerken.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 3 2018
Ei van Columbus – Jaargang 37 nummer 3 – Antwoorden (jrg 37 nr 3, 2018)
Lees verder

Jaargang 37 nummer 2 2017
Ei van Columbus – Jaargang 37 nummer 2 – Opgaven

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 2 2017
Spel in de rekenles – Haaibaai tel (jrg 37 nr 2, 2017)

In dit artikel beschrijven we Haaibaai Tel, waarmee leerlingen drempel 0: Getalbegrip tot 10/20 op verschillende manieren en niveaus kunnen oefenen.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 1 2017
En de winnaar is … – Verslag van de prijsuitreiking van de rekenspellenwedstrijd (jrg. 37 nr. 1, 2017)

Op woensdagmiddag 17 mei 2017 was de prijsuitreiking aan de winnaars van de rekenspellenwedstrijd 2017.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 1 2017
Ei van Columbus – Jaargang 37 nummer 1 – Opgaven

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 1 2017
Spel in de rekenles – NMBR9

NMBR9 is een mooie aanvulling op de rekenles. Het stimuleert verschillende aspecten van rekenen-wiskunde: ruimtelijke oriëntatie, rekenen en redeneren.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 5 2017
Ei van Columbus – Jaargang 36 nummer 5 – Opgaven

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 5 2017
Spel in de rekenles – Beverbende

Bij Beverbende gaat het vooral om het oefenen van het optellen van vier getallen uit het getallengebied van 0 tot en met 9. Het spel is dan ook vooral geschikt voor wat jongere leerlingen in de groepen 3 en 4 en eventueel 5.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 5 2017
Ei van Columbus – Jaargang 36, nummer 5 – antwoorden (jrg 36 nr. 5, 2017)
Lees verder

Jaargang 36 nummer 4 2017
Ei van Columbus – Jaargang 36 nummer 4 – Opgaven

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 4 2017
Spel in de rekenles – Drempelspellen

Het automatiseren en memoriseren van de belangrijke basisvaardigheden voor het rekenen blijft voor veel kinderen, ook in de hogere leerjaren een uitdaging. De drempelspellen bieden leerlingen een speelse manier om de verschillende basisvaardigheden te oefenen en te onderhouden.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 4 2017
Ei van Columbus – Antwoorden – Jaargang 36, nummer 4 (jrg 36 nr. 4, 2017)
Lees verder

Jaargang 36 nummer 3 2017
Ei van Columbus – Jaargang 36 nummer 3 – opgaven (jrg 36 nr. 3, 2017)

Rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep 7 en 8, bedacht door Jos van den Bergh.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 3 2017
Ei van Columbus – Jaargang 36 nummer 3 – Antwoorden (jrg 36 nr. 5, 2017)
Lees verder

Overig
Rekenspellenwedstrijd 2017 (jrg. 36 nr. 3, 2017)

Doe mee en misschien ligt straks jouw zelfbedachte rekenspel wel in de (web)winkel!

Lees verder

Jaargang 36 nummer 3 2017
Spel in de rekenles – Balance Beans

Balance Beans is een spel met een leuk thema: gekleurde bonen op een wip die je in evenwicht moet zien te krijgen. Het mooie van deze
puzzel met uitdagingen op verschillend niveau is dat het geschikt is voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 2 2016
Bedenk het beste rekenspel! (jrg. 36 nr. 2, 2016)

Doe mee met deze wedstrijd en misschien ligt straks jouw zelfbedachte rekenspel in de (web)winkel

Lees verder

Jaargang 36 nummer 2 2016
Ei van Columbus – Jaargang 36 – nummer 2 – opgaven

Een nieuwe editie van rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 2 2016
Ei van Columbus – Jaargang 36, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 36 nummer 2 2016
Spel in de rekenles – Pak die zak!

Kent u Halli Galli nog? Dit spel is favoriet bij de meeste kinderen. Maar eigenlijk leren kinderen uit groep 4 en hoger hier niets nieuws meer van. Daarom goed nieuws: Pak die zak! is voor leerlingen in groep 3, 4 en de zwakkere rekenaars uit groep 5.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 1 2016
Bedenk het beste rekenspel! (jrg. 36 nr. 1, 2016)

Voor de derde keer organiseren Volgens Bartjens, SLO, NVORWO en Klasse TV de wedstrijd 'Bedenk het meeste rekenspel'. Dit jaar nodigen we ook leraren uit om mee te doen! En misschien.... ligt jouw zelfbedachte rekenspel in de (web)winkel....

Lees verder

Jaargang 36 nummer 1 2016
Ei van Columbus – Jaargang 36 – nummer 1 – Opgaven

Nieuwe rekenpuzzels en brein-krakers voor kinderen uit groep 7 en 8!

Lees verder

Jaargang 36 nummer 1 2016
Ei van Columbus – Jaargang 36 – nummer 1 – Antwoorden
Lees verder

Jaargang 36 nummer 1 2016
Count Form – Spel van en voor iedereen!

Dit jaar was het spel Count Form de winnaar van de rekenspellenwedstrijd 2016. Het is een prachtig rekenspel, maar het is nog niet af. In dit artikel kun je lezen hoe Count Form werkt en nodigen we je uit om mee te helpen om nog meer opdrachten te maken!

Lees verder

Jaargang 36 nummer 1 2016
Blad met vormen en kleuren voor Count Form

Wilt u ook een puzzel maken voor Count Form? Maak dan gebruik van deze standaard vormen en kleuren...

Lees verder

Jaargang 36 nummer 1 2016
Spel in de rekenles – Patchwork

Patchwork is een spel met mooie mogelijkheden op het gebied van rekenen-wiskunde en logisch redeneren, combineren en strategisch denken. Het is een spel voor kinderen vanaf groep 4 dat de betere rekenaar echt zal uitdagen.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 5 2016
Vliegen door de klas – Onderzoeken en ontwerpen in groep 1 en 2

Met de activiteiten van het Hands-on, Brains-on project van Science Center Nemo in Amsterdam wordt de natuurlijk nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 5 2016
Ei van Columbus – Jaargang 35 – nummer 5 – Opgaven

Deze keer een editie voor jongere kinderen....

Lees verder

Jaargang 35 nummer 5 2016
Ei van Columbus – Jaargang 35 – nummer 5 – Antwoorden
Lees verder

Jaargang 35 nummer 5 2016
Stapels mooie rekenspellen – De uitslag van de rekenspellenwedstrijd 2016 (jrg 35 nr. 5, 2016)

In 2015 werd voor het eerst een rekenspellenwedstrijd georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Er waren ruim 40 inzendingen en de winnaar MEP is inmiddels verkrijgbaar in een heuse webwinkel. Dit jaar kwamen er 4 keer zoveel inzendingen binnen.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 5 2016
Spel in de rekenles – Redeneerpuzzels voor jonge kinderen

In deze editie van Spel in de Rekenles worden 3 puzzels voor (zeer) jonge kinderen besproken. De peuters en kleuters kunnen de puzzels alleen spelen en ze ontwikkelen er hun ruimtelijk inzicht en logisch redeneren mee.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 4 2016
Ei van Columbus – Jaargang 35, nummer 4 – Opgaven

Vier pagina's uitdagende rekenpuzzels voor leerlingen uit groep 7 en groep 8

Lees verder

Jaargang 35 nummer 4 2016
Spel in de rekenles – Runner-Up

Bij het spel Runner-Up gaat het om optekenen aftrekken van getallen tot en met 5, ook met getallen onder 0. Er is 1 bijzondere spelregel:Je moet geen eerste, maar tweede worden! Te spelen vanaf de middebouw.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 4 2016
Ei van Columbus – Jaargang 35 nummer 4 – Antwoorden
Lees verder

Jaargang 35 nummer 3 2016
Ei van Columbus – Jaargang 35, nummer 3 – opgaven

Nieuwe uitdagende rekenpuzzels voor leerlingen van groep 7 en 8, gemaakt door Jos van den Bergh

Lees verder

Jaargang 35 nummer 3 2016
Ei van Columbus – Jaargang 35, nummer 3 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 35 nummer 3 2016
Hou ze bij de les! – Instructie aan sterke rekenaars

Sterke rekenaars worden wel 'instructie-onafhankelijke rekenaars' genoemd. Vaak brengen ze een deel van de rekenles buiten het lokaal door met verrijkingsmateriaal, wat zonder instructie tot demotivatie en onderpresteren kan leiden. Hoe kan dat anders?

Lees verder

Jaargang 35 nummer 3 2016
Spel in de rekenles – The GAME

Simpele spelregels, snel te spelen, doeltreffend en specifiek passend bij rekenen. Maar bovendien: dit spel is een coöperatief spel. Spelers spelen niet tegen elkaar, maar ze spelen samen tegen 'het spel'. Voor groep 4 / 5.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 2 2015
Bedenk het beste rekenspel van 2016 – Rekenspellenwedstrijd (jrg 35 nr. 2, 2015)

Doe mee en misschien ligt straks jullie zelfbedachte rekenspel in de (web)winkel!

Lees verder

Jaargang 35 nummer 2 2015
Ei van Columbus – Jaargang 35, nummer 2 – opgaven

Vier pagina's met uitdagende rekenpuzzels op het niveau van groep 7 en groep 8

Lees verder

Jaargang 35 nummer 2 2015
Ei van Columbus – Jaargang 35, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 35 nummer 2 2015
Spel in de rekenles – Joppen

Joppen maakt deel uit van de drempelspellen waarmee kinderen het automatiseren en memoriseren van de basisvaardigheden effectief op een speelse manier kunnen oefenen. De spelregels vragen van kinderen om snel te rekenen en een ander voor te zijn.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 2 2015
Extra materiaal – Joppen en Jippen

Kopieerbladen en spelregels van de drempelspellen Joppen en Jippen

Lees verder

Jaargang 35 nummer 1 2015
En de winnaar is… MEP! Wie heeft het beste rekenspel bedacht? (jrg. 35 nr. 1, 2015)

In het voorjaar van 2015 organiseerde Volgens Bartjens samen met de NVORWO en de Nationale Onderwijsweek een rekenspellenwedstrijd voor leerlingen van basisscholen, met als hoofdprijs: je eigen spel gemaakt door spellenfabrikant 999Games.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 1 2015
Ei van Columbus – jaargang 35, nummer 1 – opgaven

Rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep 7 en 8

Lees verder

Jaargang 35 nummer 1 2015
Ei van Columbus – jaargang 35, nummer 1 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 35 nummer 1 2015
Ontwerp het beste en leukste rekenspel van Nederland! (jrg. 35 nr. 1, 2015)

Dit is een uitnodiging aan alle scholen, leraren, leerlingen en ouders in het primair onderwijs om samen een nieuw rekenspel te bedenken.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 1 2015
Spel in de rekenles – MEP

Een spel beschrijven dat wel ontwikkeld is maar nog niet in een winkel ligt, is dat wel slim? Misschien niet, maar we doen het gewoon! Want MEP is een schitterend spel, mooi in al zijn eenvoud. Ontworpen en gemaakt door leerlingen uit groep
6, 7 en 8.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 1 2015
Wedstrijd: Wie maakt het beste rekenspel? (Jrg. 35, nr. 1, 2015)
Lees verder

Overig
Uitslag spellenwedstrijd bekend

Wie maakt het mooiste rekenspel? Dat vroegen we aan alle basisschoolleerlingen. Heel veel kinderen hebben meegedaan aan de wedstrijd. De uitslag is bekend!

Lees verder

Jaargang 34 nummer 5 2015
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 5 – opgaven
Lees verder

Jaargang 34 nummer 5 2015
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 5 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 34 nummer 5 2015
Spel in de rekeles – 40!

40! is een eenvoudig spelletje waarin alleen maar gerekend wordt, waarin je elkaar kunt dwarszitten, dat verschillende strategieën vraagt om slim te spelen en waarbij je de ene keer voor kunt staan en na een paar beurten ineens weer achterstaat.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 4 2015
Ei van Columbus – Jaargang 34, nummer 4 – Opgaven

De rekenkrant van kinderen van 10 tot 12 jaar.

Lees verder

Overig
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 4 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 34 nummer 4 2015
Spel in de rekenles – Overzicht

In deze "Spel in de rekenles" vindt u een totaaloverzicht van alle besproken spellen. Hier ziet u wat geschikte spellen zijn om in te zetten bij rekenen, bij welke groepen ze passen en aan welke domeinen gewerkt wordt in de spellen.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 3 2015
Het heft in eigen handen – Meer inbreng van leerlingen bij het automatiseren

Om slechte resultaten te voorkomen wordt er op basisscholen steeds vaker stelselmatig aandacht besteed aan automatiseren. Hoe kan een leerkracht dit het beste doen en hoe kunnen leerlingen zelf een inbreng hierbij hebben?

Lees verder

Jaargang 34 nummer 3 2015
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 3 – opgaven

Vier bladzijden vol rekenpuzzels en bruinkrakers voor leerlingen uit groep 7 en 8....

Lees verder

Jaargang 34 nummer 3 2015
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 3 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 34 nummer 3 2015
Spel in de rekenles – Haaibaai

Haaibaai is een spel met verschillende varianten waar mee leerlingen hun kennis van noodzakelijke basisvaardigheden op een speelse manier kunnen verwerven én onderhouden.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 3 2015
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Haaibaai

Alle spelregels en spelkaartjes van Haaibaai kunt u hier downloaden.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Wedstrijd: Wie maakt het leukste en spannendste rekenspel? (jrg 34 nr. 1, 2014)

Stel je voor: Jouw zelfbedachte rekenspel in de winkel! Dat kan... als je meedoet aan deze wedstrijd!

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 2 – opgaven
Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Ei van Columbus – jaargang 34, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Spel in de rekenles – Dobbeldraai en Canadees Rekenen

2 spellen voor het oefenen van het automatiseren van meerderen essentiële vaardigheden. Met deze spellen kunnen ook in de bovenbouw de basisvaardigheden op een leuke manier worden bijgehouden. Al het materiaal voor deze 2 spellen kan gedownload worden

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de Rekenles – Vier op een rij – Optellen tot 10

Met dit spel oefenen kinderen het automatiseren van het optellen tot 10.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Canadees Rekenen – Optellen over de 10

Met dit spel oefen je in het automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10 (6+, 7+, 8+, 9+ / 5, 6, 7 ,8 ,9), leer je de relatie doorzien tussen optellen en aftrekken en oefen je om handig en strategisch te spelen.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Canadees Rekenen – Vermenigvuldigen 1

Met dit rekenspel oefen je het automatiseren van de kleinere vermenigvuldigingen (2x, 3x, 4x, 5x / 2, 3, 4, 5), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen, en oefen je met handig en strategisch spelen

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Canadees Rekenen – Vermenigvuldigen 2

Met dit spel oefen je het automatiseren van de kleine tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 2, 3, 4, 5 en omgekeerd), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je met handig en strategisch spelen.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Canadees Rekenen – Vermenigvuldigen 3

Met dit spel automatiseer je de grotere tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 6, 7, 8 ,9), leer je de relatie te doorzien tussen vermenigvuldigen en delen, en oefen je in handig en strategisch spelen

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Dobbeldraai – Optellen over de 10

Met dit spel oefen je met het automatiseren van de moeilijkere optellingen over de 10 (6+, 7+, 8+, 9+ / 5, 6, 7, 8 ,9), leer je de relatie doorzien tussen optellen en aftrekken en oefen je met handig en strategisch spelen.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Dobbeldraai – Vermenigvuldigen – 1

Met dit spel automatiseer je de tafels van de kleine vermenigvuldigingen (2x, 3x, 4x, 5x / 2, 3, 4, 5), leer je de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je het handig en strategisch spelen

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Dobbeldraai – Vermenigvuldigen – 2

Met dit spel oefen je het automatiseren van de kleinere tafels (6x, 7x, 8x, 9x / 2, 3, 4, 5 en omgekeerd), leer je de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en oefen je met handig en strategisch spelen.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Extra materiaal bij Spel in de rekenles – Dobbeldraai – Vermenigvuldigen – 3

Met dit spel kun je oefenen in het automatiseren van de grotere tafels (6x, 7x, 9x / 6, 7, 8, 9), de relatie doorzien tussen vermenigvuldigen en delen en handig en strategisch spelen

Lees verder

Jaargang 34 nummer 1 2014
Ei van Columbus Jaargang 34, nummer 1, opgaven
Lees verder

Jaargang 34 nummer 1 2014
Kleuters spelen spelletjes – Stimuleren van de rekenontwikkeling

In 2013 deed het team van de Aletta Jacobsschool in Arnhem een projectaanvraag bij de NVORWO, waarin zij begeleiding vroeg bij het stimuleren van de rekenontwikkeling in de thuissituatie door middel van rekenspellen.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 1 2014
Extra materiaal bij Kleuters Spelen Spelletjes: Rondje Rekenspel voor kleuters (Spellenbox)

Een overzicht per spel van het getalgebied, bij welke leerstof het aansluit, het inhoudelijk deeldomein en de spelgegevens

Lees verder

Jaargang 34 nummer 1 2014
Prijsvraag

Een spel is niet zo maar een geschikt rekenspel voor in de klas. Zo’n spel moet aan veel voorwaarden voldoen. Kun jij zo’n spel ontwikkelen? Ga de uitdaging aan!

Lees verder

Jaargang 34 nummer 1 2014
Spel in de rekenles – Bokken schieten

Een kaartspel voor kinderen van eind groep 3 en groep 4 om te leren omgaan en te redeneren over de getallenrij tot en met 50.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 1 2014
Ei van Columbus Jaargang 34, nummer 1, antwoorden
Lees verder

Jaargang 33 nummer 5 2014
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 5 – opgaven
Lees verder

Jaargang 33 nummer 5 2014
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 5 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 33 nummer 5 2014
Spel in de rekenles – Japen

Wil je een spel voor kinderen vanaf groep 4 / 5 dat je binnen 5 minuten begrijpt en binnen 10 minuten speelt? Waarin je voortdurend rekent, schat, redeneert, strategisch speelt en een beetje gokt of bluft? Dan is het rekenspel Japen precies wat je zoekt!

Lees verder

Jaargang 33 nummer 4 2014
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 4 – opgaven
Lees verder

Jaargang 33 nummer 4 2014
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 4 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 33 nummer 4 2014
Spel in de rekenles – Qwixx

Een spannend dobbelstenenspel voor kinderen vanaf groep 3 waarbij veel opgeteld en gesplitst moet worden, maar ook moet worden geredeneerd om te winnen.

Lees verder

Jaargang 33 nummer 3 2014
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 3 – opgaven
Lees verder

Jaargang 33 nummer 3 2014
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 3 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 33 nummer 3 2014
Spel in de rekenles – Quarto

Zoek je een spelletje dat in minder dan 5 minuten is uitgelegd en slechts 5 tot 10 minuten tijd kost om te spelen? Dat voor jong en oud een uitdaging is? Dat je snel even kunt spelen, maar ook op het niveau van schaken? Dan is Quarto het spel dat je zoekt

Lees verder

Jaargang 33 nummer 3 2014
Kopieerblad voor papieren Quatro

Met behulp van dit kopieerblad kun je de papieren versie van het spel Quatro spelen. Bij de rubriek "Spel in de rekenles", Volgens Bartjens Jaargang 33 nummer 3.

Lees verder

Jaargang 33 nummer 2 2013
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 2 – opgaven
Lees verder

Jaargang 33 nummer 2 2013
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 33 nummer 2 2013
Spel in de rekenles – Pijlenrace

In dit spel doen kinderen van groep 3 tot en met 8 een race op een racebaan en zijn ze op een speelse manier met meetkunde bezig.

Lees verder

Jaargang 33 nummer 1 2013
Ei van Columbus – jaargang 33, nummer 1 – opgaven
Lees verder

Jaargang 33 nummer 1 2013
Ei van Columbus – Jaargang 33, nummer 1 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 33 nummer 1 2013
Excelbestand bij de antwoorden van Ei van Columbus jaargang 33 nummer 1

Bij het onderdeel "Omgekeerde van een getal" op blz. 20 van Volgens Bartjens jaargang 33, nummer 1, hoort een Excel Worksheet dat u hier kunt downloaden.

Lees verder

Jaargang 33 nummer 1 2013
Tabel aan de wand – Met sprongen vooruit in groep 1 – 2

Julie Menne beschrijft een klassikale, interactieve oefenles waar kinderen in de onderbouw een staafgrafiek gebruiken om een hoeveelheid te bepalen.

Lees verder

Jaargang 33 nummer 1 2013
Spel in de rekenles – Magico

Spel om getallen, bewerkingen en logisch redeneren te oefenen in groep 2 t/m 5.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 5 2013
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 5 – opgaven

Dit is de duizendste aflevering van het Ei van Columbus! En voor de 1000e keer vol met rekenpuzzels en breinbrekers voor groep 7 en 8....

Lees verder

Jaargang 32 nummer 5 2013
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 5 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 32 nummer 5 2013
Potje Duizend – Met sprongen vooruit in groep 5 – 6:

In dit spel leren leerlingen van groep 5 en 6 het positiesysteem te doorgronden en oefenen ze met hoofdrekenen en schattend rekenen. Ook wordt de aanzet gemaakt tot kolomsgewijs rekenen.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 5 2013
Spel in de rekenles – Kwatro

In een klein doosje zit dit spel dat een combinatie lijkt van Set en Qwirkle. Het spel voor groep 4 en hoger vraagt logisch denken en redeneren van kinderen en in beperktere mate ook meetkundig redeneren. Daarnaast wordt bij de puntentelling ook geoefend.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 4 2013
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 4 – opgaven
Lees verder

Jaargang 32 nummer 4 2013
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 4 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 32 nummer 4 2013
Ketting rijgen – Met sprongen vooruit in groep 3 – 4

Julie Menne beschrijft een spel voor groep 3 / 4, waar de splitsingen van 6, 7 en 8 mee worden geoefend. Ook legt zij het gebruik van splitsbloemen uit.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 4 2013
Spel in de rekenles – Hive

Hive is een spel voor 2 spelers, waarbij je logisch moet denken en redeneren. Het kan gespeeld worden vanaf groep 4.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 3 2013
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 3 – opgaven
Lees verder

Jaargang 32 nummer 3 2013
Ei van Columbus, Jaargang 32, nummer 3 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 32 nummer 3 2013
Kopieerbladen bij “Welke hoort erbij”, rubriek Spel in de Rekenles, jaargang 32 nr 3

Bij de spelbeschrijving horen drie kopieerbladen.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 3 2013
Spel in de rekenles – Welke hoort erbij?

In deze aflevering worden 2 spellen beschreven. 1 richt zich op meetkundige figuren, de ander op de getallenrij van 1 t/m 10. Beide spelletjes zijn eenvoudig te spelen door kinderen vanaf halverwege groep 2 en begin groep 3.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 2 2012
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 2 – opgaven
Lees verder

Jaargang 32 nummer 2 2012
Ei van Columbus – Jaargang 32, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 32 nummer 2 2012
Rekenen en referentieniveaus in het vo. Wat betekent dat voor het po? – Willem Vermeulen

Nu het rekenen in het vo wordt voortgezet, en er referentiekaders voor zijn opgesteld, is de vraag gerechtvaardigd of de doelen en leerlijnen voor het rekenen in de basisschool herziening behoeven.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 2 2012
Tafelslive en Tafeltegelen – Met sprongen vooruit in groep 5 – 6

Tafelslive en Tafeltegelen zijn 2 spellen voor groep 5 6 uit de Met-Sprongen_Vooruit serie om de verwissel- en verdeeleigenschap van vermenigvuldigen te ontdekken.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 2 2012
Spel in de rekenles – Spaarspel

Spaarspel is een spel voor groep 3 / 4 dat kinderen specifiek ondersteunt in het leren begrijpen van de essentie van het inwisselen en bundelen van tienen en enen in het tientallig stelsel en hen helpt hierin vaardig te worden.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 1 2012
Ei van Columbus – jaargang 32, nummer 1 – opgaven
Lees verder

Jaargang 32 nummer 1 2012
Ei van Columbus Jaargang 32, nummer 1, antwoorden
Lees verder

Jaargang 32 nummer 1 2012
Spel in de Rekenles – Take 10!

Take 10! is een kaartspel voor 2 - 7 spelers, waarbij het draait om getalbegrip tot 100. Het is kan gebruikt worden als peilingsspel. Het is geschikt voor groep 3, 4 en 5 en voor zwakke rekenaars.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 1 2012
De kleinste uitkomst – Met sprongen vooruit in groep 5 – 6

Dit spel kan in groep vijf en zes gespeeld worden. Het gaat bij het spel om het doorgronden van het positiesysteem en verdiepen van inzicht in het werken met tekorten bij kolomsgewijs en cijferend aftrekken.

Lees verder

mbo - vo 2
Ei van Columbus Jaargang 31, special vo-mbo deel 2, opgaven
Lees verder

mbo - vo 2
Ei van Columbus Jaargang 31, special vo – mbo deel 2, antwoorden

4 pagina's met rekenpuzzels en breinkrakers, nu ook voor het voortgezet onderwijs en mbo!

Lees verder

Jaargang 31 nummer 5 2012
Ei van Columbus – jaargang 31, nummer 5 – opgaven
Lees verder

Jaargang 31 nummer 5 2012
Ei van Columbus, Jaargang 31, nummer 5 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 31 nummer 5 2012
Vijfduizendje gooien – Met sprongen vooruit in groep 5 – 6
Lees verder

Jaargang 31 nummer 5 2012
Spel in de rekenles – Lobo77

Lobo 77 is een spel waarbij je voortdurend de ander kunt plagen en tegelijk moet zorgen dat je zelf niet de klos bent; net zoals bij Uno of pesten. Het spel is een goede manier voor kinderen uit groep 4 en 5 om het optellen onder de honderd te oefenen.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 4 2012
Ballen met getallen – Met sprongen vooruit groep 5 – 6

In dit spel wordt het atuomatiseren en memoriseren van bewerkingen met hele getallen tot 10.000 geoefend. De leerkracht nodigt leerlingen uit om eigen producties te maken en geeft hij / zij ook feedback. Zo kan worden nagegaan of de kinderen het begrijpen

Lees verder

Jaargang 31 nummer 4 2012
Ei van Columbus, Jaargang 31, nummer 4, opgaven

Weer vier pagina's uitnodigende hersenkrakers voor kinderen uit de bovenbouw.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 4 2012
Spel in de rekenles – Lost Cities

Lost Cities is een kaartspel waar 2 spelers samen oefenen met het optellen - optellen tot 10, het optellen van de scores- en door het gebruik van strafpunten ook met negatieve getallen. Het kan gespeeld worden vanaf groep 5 en duurt maximaal 1/2 uur.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 4 2012
Ei van Columbus, Jaargang 31, nummer 4 – antwoorden
Lees verder

Overig
Ei van Columbus Jaargang 31, special vo-mbo, opgaven

Een rekenkrant vol rekenpuzzels en breinkrakers

Lees verder

Overig
Ei van Columbus – jaargang 31, special vo-mbo – antwoorden
Lees verder

Overig
Spel in de rekenles – Breuken en kommagetallen

In de reguliere uitgaven van Volgens Bartjens beschrijft Anneke Noteboom spellen die geschikt zijn om in de rekenles te gebruiken. Voor deze special heeft zij een aantal spellen rond breuken en kommagetallen uitgekozen.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 3 2012
Ei van Columus, Jaargang 31, nummer 3 – opgaven

Vier pagina's rekenpuzzels en breinbrekers voor groep 7 en 8.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 3 2012
Hoe veel jaar ben jij nou? – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Terwijl je het hebt over leeftijden kun je heel goed oefenen met het opzeggen telrij, aantallen tellen, ordenen, redelijk schatten, vergelijken op meer, minder en gelijk, verkort tellen, telbaar representeren van hoeveelheden, getalbeelden t/m 12.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 3 2012
Spel in de rekenles – Haasje over

Doel van dit spel voor groep 3,4,5 is het leren van de optellingen en aftrekkingen tot 10 of de vermenigvuldigingen van de tafels. Het spel kan goed gebruikt worden voor sommen die moeilijk te onthouden zijn. Met extra kopieerbladen bij "extra materiaal".

Lees verder

Jaargang 31 nummer 3 2012
Kopieerblad bij het spel Haasje Over (Spel in de rekenles, VB jaargang 31 nummer 3)

Een kopieerblad met sommen om het aftrekken onder de tien te oefenen.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 3 2012
Kopieerblad Bij het spel Haasje Over (Spel in de rekenles – jaargang 31 nummer 3)

Dit kopieerblad bevat lege vakjes, zodat er zelf sommen in kunnen worden geplaatst.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 3 2012
Ei van Columbus, jaargang 31, nummer 3, antwoorden
Lees verder

Jaargang 31 nummer 2 2011
Ei Van Columbus, jaargang 31, nummer 2, opgaven

Vier pagina's met rekenpuzzels en breinkrakers voor groep 7 en 8.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 2 2011
Puzzelrace – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Met dit spel oefenen kleuters in een vijf-minutenspelletje hoe ze kunnen opereren met vormen en figuren en herkennen ze verschillende vormen en figuren. Rubriek van Julie Menne

Lees verder

Jaargang 31 nummer 2 2011
Spel in de rekenles – Duo Tien!

Duo Tien! is een rekenspel, waarin de leerlingen de splitsingen van 10 in tempo oefenen en daarbij ook nog moeten redeneren. Het is geschikt voor kinderen van eind groep 2, groep 3 (en 4).

Lees verder

Jaargang 31 nummer 2 2011
Ei van Columbus, jaargang 31, nummer 2, antwoorden
Lees verder

Jaargang 31 nummer 1 2011
Ei van Columbus, jaargang 31, nummer 1, opgaven

Vier bladzijden vol rekenpuzzels en breinkrakers voor groep 7 en 8, bedacht door Jos van den Bergh met illustraties van Leo Faes.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 1 2011
Ei van Columbus, Jaargang 31, nummer 1, antwoorden
Lees verder

Jaargang 31 nummer 1 2011
Spel in de rekenles – Eurospel

In deze rubriek bespreekt Anneke Noteboom het spel Eurospel. Eurospel is geschikt om kinderen te leren handig en snel bedragen samen te stellen op verschillende manieren. Het is geschikt voor kinderen vanaf groep 3.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 1 2011
Sprintje trekken – Met sprongen vooruit in 5 minuten

Het doel van dit spel is om zo snel mogelijk getalkaarten te ordenen. Julie Menne vertelt hoe je dit spel kunt spelen in de kleuterklassen.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 5 2011
Ei van Columbus, Jaargang 30, nummer 5, opgaven.

Vier bladzijden vol rekenpuzzels en breinkrakers, gemaakt door Jos van den Bergh. Illustraties van Leo Faes.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 5 2011
Ei van Columbus, jaargang 30, nummer 5, antwoorden
Lees verder

Jaargang 30 nummer 5 2011
Bekerbal – Met sprongen vooruit

Met een stapel bekers kunnen de kinderen van groep 1 en 2 heel goed leren tellen en splitsen....

Lees verder

Jaargang 30 nummer 4 2011
Ei van Columbus, jaargang 30, nummer 4, opgaven

Het befaamde Ei van Columbus, de rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 4 2011
Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 4, antwoorden
Lees verder

Jaargang 30 nummer 4 2011
Het stekelvarken – Met sprongen vooruit in vijf minuten

In dit spel raden kinderen hoeveel stekels er op hun rug zitten. Zo zijn ze bezig met aantallen tellen, redelijk schatten, telbaar representeren, verkort tellen, erbij en eraf van 1 of 2 en splitsingen tot en met 12. Wordt verrijkt door spiegelen.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 4 2011
Spel in de rekenles – Blokus Duo

Blokus Duo is een aantrekkelijk spel voor twee spelers voor kinderen vanaf groep 2 /3 dat een beroep doet op het ruimtelijk inzicht en op logisch denken en redeneren.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 3 2011
Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 3, opgaven
Lees verder

Jaargang 30 nummer 3 2011
Spelregels om Catch te spelen in groep 2 t/m 8, bij “Getallen vangen” – Anneke Noteboom

De spelregels voor leerlingen en leerkrachten van Catch!, onderdeel van een Rondje Rekenspel

Lees verder

Jaargang 30 nummer 3 2011
Kopieerkaarten tot 1000 DEF bij “Getallen vangen”, Anneke Noteboom, Jaargang 30, nummer 3

Kopieerkaarten tot 1000 voor leerlingen en leerkrachten van Catch!, onderdeel van een Rondje Rekenspel

Lees verder

Jaargang 30 nummer 3 2011
Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 3, antwoorden
Lees verder

Jaargang 30 nummer 3 2011
De kaartenlijn – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Door bij het spelletje "De kaartenlijn" zo snel mogelijk te achterhalen welk getal is verstopt, oefenen de kleuters met de getalsymbolen 0 tot en met 12 te herkennen, te ordenen en te koppelen aan hoeveelheden. Rubriek van Julie Menne.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 3 2011
Spel in de rekenles – Tricoda

Tricoda is een mooi uitgevoerd spel voor kinderen vanaf groep 4 dat draait om logisch denken en redeneren. Het vraagt weinig van de leraar, want het spel is in enkele minuten uitgelegd. De kinderen die het speelden, vonden het leuk en spannend.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 2 2010
Slangenmaatjes – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Omschrijving van een vijf-minutenspelletje voor de onderbouw waarbij je aan het werk gaat met het vergelijken van de lengte van nepslangen. Met sprongen vooruit in 5 minuten

Lees verder

Jaargang 30 nummer 2 2010
Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 2, opgaven

Een rubriek vol rekenpuzzels en breinkrakers voor kinderen in groep 7 en 8.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 2 2010
Spel in de rekenles – Think Fun Games

Think Fun Games is een serie puzzels waar het draait om ruimtelijk inzicht en logica. Rekenspel vanaf groep 3 / 4...

Lees verder

Jaargang 30 nummer 2 2010
Ei van Columbus Jaargang 30 nummer 2, antwoorden
Lees verder

Jaargang 30 nummer 1 2010
Ei van Columbus Jaargang 30 nummer 1, opgaven

Vier bladzijden vol met puzzels en breinkrakers voor groep zeven en acht

Lees verder

Jaargang 30 nummer 1 2010
Stoelendans – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Omschrijving van een vijf-minutenspelletje voor de onderbouw waarbij je een stoelendans doet en ondertussen druk aan het rekenen bent.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 1 2010
Spel in de rekenles – Oshi

Probeer je tegenstander letterlijk van het bord af te duwen... Rekenspel vanaf groep vier.

Lees verder

Jaargang 30 nummer 1 2010
Ei van Columbus Jaargang 30, nummer 1, antwoorden
Lees verder

Jaargang 29 nummer 5 2010
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 5, opgaven

Vier pagina's vol rekenpuzzels en breinkrakers voor kinderen in groep zeven en acht

Lees verder

Jaargang 29 nummer 5 2010
Boeven vangen – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Omschrijving van een vijf-minutenspelletje voor de onderbouw met boeven en gevangenissen, waarbij heel wat reken-basisvaardigheden aan de orde komen.

Lees verder

Jaargang 29 nummer 5 2010
Spel in de rekenles – Mancala

Wees je tegenstander te slim af en verover zo veel mogelijk stenen. Rekenspel vanaf groep drie...

Lees verder

Jaargang 29 nummer 5 2010
Spel in de rekenles – Overzicht na 20 spellen

Een overzicht van alle in de afgelopen vier jaar beschreven spelletjes, met per spel de vermelding van het behandelde rekendomein, groep, aantal spelers, speelduur en prijs.

Lees verder

Jaargang 29 nummer 5 2010
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 5, antwoorden
Lees verder

Jaargang 29 nummer 4 2010
Springen naar getallen. Leerlijn getallen en bewerkingen in groep 3-4 – Julie Menne

Inzicht in de opbouw van getallen is noodzakelijk voor het vlot leren rekenen. In dit artikel bespreekt de auteur de opbouw van het oefenonderdeel Springen naar getallen in groep 3, 4 en 5, behorende bij de methode Met Sprongen Vooruit

Lees verder

Jaargang 29 nummer 4 2010
Spel in de rekenles – Granny apples

Als je met dit rekenspel op bezoek gaat bij de appelboer moet je razendsnel kunnen tellen! Spel voor groep 2, 3, 4

Lees verder

Jaargang 29 nummer 4 2010
Rood of Geel – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Omschrijving van een vijf-minutenspelletje voor de onderbouw waarbij je voorspelt of je op rood of geel uitkomt, en daarbij heel hard aan het oefenen bent met de telrij tot 12.

Lees verder

Jaargang 29 nummer 4 2010
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 4, opgaven

Vier bladzijden vol rekenpuzzels en breinkrakers voor groep 7 en groep 8

Lees verder

Jaargang 29 nummer 4 2010
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 4, antwoorden
Lees verder

Jaargang 29 nummer 3 2010
Pakken tot plakken – Met sprongen vooruit in vijf minuten
Lees verder

Jaargang 29 nummer 3 2010
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 3, opgaven

Vier pagina's vol met rekenpuzzels en breinkrakers voor groep zeven en acht

Lees verder

Jaargang 29 nummer 3 2010
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 3, antwoorden
Lees verder

Jaargang 29 nummer 2 2009
Muizen in de kleuterklas – Met sprongen vooruit in vijf minuten

In de onderbouw is het heel belangrijk om veel met rekenen bezig te zijn. Julie Menne beschrijft in dit artikel hoe je dit gemakkelijk met vijf-minuten spelletjes kunt doen.

Lees verder

Jaargang 29 nummer 2 2009
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 2, opgaven

Vier pagina's vol rekenpuzzels en breinkrakers voor kinderen uit groep 7 en 8

Lees verder

Jaargang 29 nummer 2 2009
Spel in de rekenles – Rinks en lechts

Door dit rekenspel leer je ruimtelijk inzicht te verkrijgen... en zo leer je het verschil tussen rinks en lechts. Vanaf groep twee...

Lees verder

Jaargang 29 nummer 2 2009
Spel in de rekenles – Pentago

Je leert het spel in twee minuten, je speelt het in tien minuten en blijft daarna een levenlang uitgedaagd. Rekenspel vanaf groep 2...

Lees verder

Jaargang 29 nummer 2 2009
Extra spelletjes bij “Rondje Rekenspel” – Anneke Noteboom en Cathe Notten, jaargang 29, nummer 2

Rondje Rekenspel is een project van SLO. Binnen dit project zijn concepten voor rekenspellen ontwikkeld, die specifiek gericht zijn op het inzicht krijgen in en het oefenen en automatiseren van de basisvaardigheden rekenen. Met extra spelletjes!

Lees verder

Jaargang 29 nummer 2 2009
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 2, antwoorden
Lees verder

Jaargang 29 nummer 1 2009
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 1, opgaven

Rubriek van Jos van den Bergh met rekenpuzzels voor kinderen in groep 7 en 8.

Lees verder

Jaargang 29 nummer 1 2009
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 1, antwoorden
Lees verder

Jaargang 28 nummer 5 2009
Spel in de rekenles – Isis en Osiris

Probeer zo veel mogelijk punten te verzamelen en je tegenstander zo veel mogelijk dwars te zitten. Een bord- en rekenspel vanaf groep vier....

Lees verder

Jaargang 28 nummer 5 2009
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 5, opgaven

VIer pagina's met rekenpuzzels voor kinderen uit groep 7 en 8.

Lees verder

Jaargang 28 nummer 5 2009
Spel in de rekenles – Upturn

Dit mooie spel is een combinatie van Rummikub en Mens Erger je Niet. Rekenspel vanaf groep 3....

Lees verder

Jaargang 28 nummer 5 2009
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 5, antwoorden
Lees verder

Jaargang 28 nummer 4 2009
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 4, opgaven

Vier bladzijden vol verrassende rekenpuzzels voor de kinderen uit groep 7 en 8

Lees verder

Jaargang 28 nummer 4 2009
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 4, antwoorden
Lees verder

Jaargang 28 nummer 4 2009
Spel in de rekenles – Take it easy!

Leren combineren en je eigen record (of dat van een ander) proberen te verbreken. Rekenspel vanaf groep 3 / 4....

Lees verder

Jaargang 28 nummer 3 2009
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 3, opgaven
Lees verder

Jaargang 28 nummer 3 2009
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 3, antwoorden
Lees verder

Jaargang 28 nummer 3 2009
Spel in de rekenles – Rupsenrace

Een grappig rekenspel met rupsen voor kinderen in groep 3...

Lees verder

Jaargang 28 nummer 2 2008
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 2, opgaven

Rekenpuzzels en breinkrakers voor kinderen van groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 28 nummer 2 2008
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 2, antwoorden
Lees verder

Jaargang 28 nummer 2 2008
Spel in de rekenles – Regenwormen

Wie aan het eind van dit rekenspel de meeste regenwormen heeft verzameld, is de winnaar. Vanaf groep 4 / 5....

Lees verder

Jaargang 28 nummer 1 2008
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 1, opgaven
Lees verder

Jaargang 28 nummer 1 2008
Spel in de rekenles – Numbers League

Er is een groep boeven neergestreken in Infinity city. In Numbers league ben jij de leider van een team superhelden en jullie missie is het kwaad in de straten van Infinity te bestrijden. Rekenspel vanaf groep vier / vijf

Lees verder

Jaargang 28 nummer 1 2008
Ei van Columbus Jaargang 28, nummer 1 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 27 nummer 5 2008
Spel in de rekenles – Qwirkle

Combineer de blokjes zo dat je de meeste punten scoort. Uitdagend rekenspel voor kinderen vanaf groep 2 / 3...

Lees verder

Jaargang 27 nummer 4 2008
Ei van Columbus Jaargang 27, nummer 4, opgaven

Vier bladzijden vol rekenpuzzels en breinkrakers voor kinderen van groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 27 nummer 4 2008
Ei van Columbus Jaargang 27, nummer 4 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 27 nummer 4 2008
Spel in de rekenles – De betoverde doolhof

De betoverde doolhof is een rekenspel voor kinderen vanaf groep 2, waar je de kortste weg door een doolhof moet weten te vinden....

Lees verder

Jaargang 27 nummer 3 2008
Ei van Columbus Jaargang 27, nummer 3, opgaven

Vier pagina's vol rekenpuzzels en breinkrakers voor groep zeven en acht.

Lees verder

Jaargang 27 nummer 3 2008
Ei van Columbus Jaargang 27, nummer 3 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 27 nummer 3 2008
Spel in de rekenles – Khet

Probeer de farao te raken met een laserstraal! Strategisch en spannend bord- en rekenspel geschikt vanaf groep vier...

Lees verder

Jaargang 27 nummer 2 2007
Ei van Columbus Jaargang 27, nummer 2, opgaven
Lees verder

Jaargang 27 nummer 2 2007
Ei van Columbus Jaargang 27, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 27 nummer 2 2007
Spel in de rekenles – Redeneerpuzzels

Airport, Rush hour en Tipover zijn rekenspellen om in je eentje te spelen. In dit artikel worden ze besproken...

Lees verder

Jaargang 27 nummer 1 2007
Ei van Columbus Jaargang 27, nummer 1, opgaven

Rubriek vol met rekenpuzzels en breinkrakers voor kinderen uit groep 7 en 8, gemaakt door Jos van den Bergh

Lees verder

Jaargang 27 nummer 1 2007
Ei van Columbus Jaargang 27, nummer 1 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 27 nummer 1 2007
Spel in de rekenles – Alles of niets

Alles of niets is een kaartspel voor kinderen vanaf groep 4. Bij dit rekenspelletje wordt er geoefend in het optellen en aftrekken van maximaal vijf getallen tot en met 11.

Lees verder

Jaargang 26 nummer 5 2007
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 5, opgaven
Lees verder

Jaargang 26 nummer 5 2007
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 5 – opgaven
Lees verder

Jaargang 26 nummer 5 2007
Spel in de rekenles – Set!

Leer razendsnel combineren en win de set! Kaart- en rekenspel vanaf groep drie...

Lees verder

Jaargang 26 nummer 4 2007
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 4, opgaven
Lees verder

Jaargang 26 nummer 4 2007
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 4 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 26 nummer 4 2007
Spel in de rekenles – Halli Galli

Het oefenen van razendsnel splitsen in een spannend rekenspel voor groep 2, 3, 4, 5...

Lees verder

Jaargang 26 nummer 3 2007
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 3, opgaven
Lees verder

Jaargang 26 nummer 3 2007
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 3 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 26 nummer 3 2007
Spel in de rekenles – Koehandel

Kwartetspel, waar je met bluffen een zo hoog mogelijk aantal punten moet zien te behalen. Een populair rekenspel vanaf groep 5....

Lees verder

Jaargang 26 nummer 2 2006
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 2, opgaven
Lees verder

Jaargang 26 nummer 2 2006
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 26 nummer 2 2006
Spel in de rekenles – Da Vinci Code

Een voor alle groepen aantrekkelijk spel waar je logisch leert deduceren en strategisch denken.

Lees verder

Jaargang 26 nummer 1 2006
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 1, opgaven
Lees verder

Jaargang 26 nummer 1 2006
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 1 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 26 nummer 1 2006
Spel in de rekenles – Take 5!

Leer de getallenlijn tot 104 van voor naar achteren kennen en weer terug, terwijl je dit spannende rekenspel speelt. Vanaf groep 4...

Lees verder

Jaargang 25 nummer 5 2006
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 5, opgaven
Lees verder

Jaargang 25 nummer 5 2006
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 5 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 25 nummer 4 2006
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 4, opgaven
Lees verder

Jaargang 25 nummer 4 2006
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 4 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 25 nummer 3 2006
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 3, opgaven
Lees verder

Jaargang 25 nummer 3 2006
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 3 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 25 nummer 2 2005
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 2, opgaven
Lees verder

Jaargang 25 nummer 2 2005
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 25 nummer 2 2005
Extra bladen bij “Peilen van getalbegrip” van Anneke Noteboom – Jaargang 25, nummer 2

Twee extra werkbladen om de kleuterleerkracht te helpen met het peilen van de rekenvorderingen van leerlingen door middel van peilingspelletjes.

Lees verder

Jaargang 25 nummer 1 2005
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 1 – opgaven
Lees verder

Jaargang 25 nummer 1 2005
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 1 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 24 nummer 5 2005
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 5 – opgaven
Lees verder

Jaargang 24 nummer 5 2005
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 5 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 24 nummer 4 2005
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 4 – opgaven
Lees verder

Jaargang 24 nummer 4 2005
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 4 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 24 nummer 4 2005
Geluk en talent – Rekenspelen met een extra uitdaging

Wat zijn rekenspelen die leuk en spannend zijn en waar ook nog iets van te leren valt? Dat zijn de spelen waarvoor kinderen zullen blijven kiezen en die dus uiteindelijk de meeste leerresultaten zullen opleveren. Piet Notebaert bespreekt voorbeelden.

Lees verder

Jaargang 24 nummer 3 2005
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 3 – opgaven
Lees verder

Jaargang 24 nummer 3 2005
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 3 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 24 nummer 2 2004
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 2 – opgaven
Lees verder

Jaargang 24 nummer 2 2004
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 2 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 24 nummer 1 2004
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 1 – opgaven
Lees verder

Jaargang 24 nummer 1 2004
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 1 – antwoorden
Lees verder

Jaargang 23 nummer 3 2004
Met sprongen vooruit – Verslag van de voorscholing voor Pabodocenten en schoolbegeleiders

Uschi van der Velden, schoolbegeleider en cursist van de voorscholing van de NCRC-module 'Met sprongen vooruit' beschrijft haar cursuservaringen

Lees verder

Jaargang 22 nummer 4 2003
Landjepik, maar dan anders – Een rekenspeelplaats op papier

Een simpele matrix met 81 getallen vormt de basis voor veel spelplezier. En als blijkt dat de spelletjes ook nog het rekeninzicht van de spelers kunnen vergroten, is er sprake van dubbele pret.

Lees verder

Jaargang 22 nummer 4 2003
Bah, gaan we rekenen? Op zoek naar speelse lesvormen

Kinderen zijn altijd te porren voor een spelletje. Maar zodra het spelletje is afgelopen en het rekenboek op tafel komt is het uit met de pret. Hoe kun je toch met de methode lesgeven en tegelijkertijd je leerlingen motiveren met speelse activiteiten?

Lees verder

Jaargang 22 nummer 3 2003
Speel eens een spelletje! – Ouderbetrokkenheid bij rekenen in groep 4

Een rekenspelletjesproject in groep 4 leverde verrassende resultaten op: de kinderen kregen meer plezier in rekenen en de ouders volgden de ontwikkelingen van hun kind op de voet. Dit succes vraagt om een vervolg.

Lees verder

Jaargang 22 nummer 2 2002
Hoofdrekenen in de hoogste leerjaren – Spelenderwijs verder

Hoofdrekenen en schattend rekenen moeten leerlingen ook inzetten bij breken, kommagetallen, verhoudingen en procenten. Als het leren van dat hoofdrekenen ook nog op een speelse manier gebeurt dan is iedereen enthousiast.

Lees verder

Jaargang 22 nummer 2 2002
Kun je rekenen op spelletjes? Spel als aanvulling op en versterking van rekenonderwijs

Kan spel binnen het realistisch reken-wiskundeonderwijs een zinvolle rol spelen? In dit artikel geeft Frans Moerlands een antwoord op deze vraag. Vele mooie spelvoorbeelden illustreren zijn betoog, daarvan is Monopoly het allermooiste.

Lees verder

Jaargang 22 nummer 2 2002
Jong geleerd… Interactieve reken-spelletjes voor jonge kinderen

Kinderen die niet de kans krijgen om in hun eerste levensjaren betekenisvolle ervaringen op te doen betreden de basisschool al met een achterstand. Spelletjes die uitdagen tot interactie, reflecteren en redeneren zijn van onschatbare waarde.

Lees verder

Jaargang 22 nummer 2 2002
Is het hoger of lager dan 10? – ‘Raad mijn getal’ in groep 3

Spelletjes kunnen kinderen motiveren en hen betrokken houden bij de rekenles. Maar natuurlijk moet er dan ook nog geleerd worden. Sylvia Schinkel beschrijft haar ervaringen in groep 3 met het spel 'Raad mijn getal'.

Lees verder

Jaargang 22 nummer 1 2002
Memory voor scharrelkippen – Een spel om te spelen of zelf te ontwerpen

Het memory-spel is al erg oud, maar nog steeds razend populair. Varianten van dit overbekende spel zijn inmiddels op de markt verschenen. Maar inventieve leraren en leerlingen maken gewoon zelf hun eigen memory-varianten.

Lees verder

Jaargang 21 nummer 3 2002
Met sprongen vooruit – Een boekbespreking

In 2001 promoveerde Julie Menne op haar proefschrift 'Met sprongen vooruit'. De landelijke pers toonde veel belangstelling voor haar productieve oefenprogramma waarmee zwakke rekenaars tijdens de reguliere rekenles hun achterstand kunnen inhalen.

Lees verder