Redactioneel


Jaargang 39 nummer 5 2020
Redactioneel – Wiskundig leren denken (jrg 39 nr 5, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie van Volgens Bartjens: wiskundig leren denken.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 5 2020
Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek – Redactioneel (jrg 39 nr. 5, 2020)

Hoofdredacteur Ronald Keijzer beschrijft de 2 artikelen die bij deze editie van Volgens Bartjens horen. Bij dit nummer gaat het om het verslag van de Panama-conferentie van Ronald Keijzer en Iris Verbruggen en een bijdrage van Sonja van den Brink-Stuber en Michiel Veldhuis over hoe hun studenten bij een opdracht over wiskunde in het nieuws meer leren dan het rekenen met getallen.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Redactioneel – De wiskunde van kleuters (jrg 39 nr 4, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen uit deze editie van Volgens Bartjens.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 4 2020
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – maart 2020 (jrg 39 nr 4, 2020)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de artikelen van deze editie.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 3 2020
Redactioneel – Statistiek voor de basisschool (jrg 39 nr. 3, 2020)

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt het thema van deze editie: Statistiek voor de basisschool.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 3 2020
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg 39 nr. 3, 2020)

Ronald Keijzer, hoofdredacteur Ontwikkeling en Onderzoek, vertelt over de 2 artikelen bij deze editie.

Lees verder

Jaargang 39 nummer 1 2019
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Redactioneel (Jrg 39 nr 1, 2019)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de 2 artikelen die zijn verschenen bij deze editie.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 5 2019
Van de redactie – De waarde van geld (jrg 38 nr 5, 2019)

Cathe Notten, hoofdredacteur van Volgens Bartjens, vertelt over de inhoud en de thema's van deze editie van het blad.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 5 2019
Volgens Bartjens Ontwikkeling en onderzoek (jrg 38 nr 5, 2019)

Ronald Keijzer vertelt over de twee artikelen over ontwikkeling en onderzoek bij deze editie.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 4 2019
Redactioneel – Niet zonder problemen (Jrg. 38 nr. 4, 2019)

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 4 2019
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Redactioneel (Jrg. 38 nr. 4, 2019)

Hoofdredacteur Ronald Keijzer vertelt in dit redactioneel over de twee nieuwe artikelen bij deze editie: Een artikel van Petra Hendrikse, die reflecteert op bevindingen tijdens een bezoek aan de PME (een conferentie over reken-wiskundeonderzoek) en Bas Oprins en Ronald Keijzer, over meetkunst op de Hogeschool Rotterdam.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 3 2019
Van de redactie (jrg. 38 nr. 3, 2019)

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 3 2019
Redactioneel Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg. 38 nr. 3, 2019)

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek vertelt over de twee artikelen die horen bij dit blad.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 2 2018
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Redactioneel (jrg 38 nr. 2, 2018)

Ronald Keijzer, hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek, bespreekt de twee artikelen die voor deze editie zijn gepubliceerd. Het betreft het artikel 'Practica in de lessen rekenen-wiskunde en didactiek op de pabo' van Annette Markusse en Frans van Galen en 'Hoe studenten van lerarenopleiding basisonderwijs hun leerlingen kunnen aanzetten tot het doordenken van verhoudingsproblemen met behulp van authentieke leeractiviteiten' van Roos op den Kamp.

Lees verder

Jaargang 38 nummer 1 2018
Redactioneel – Jong geleerd (jrg 38 nr. 1, 2018)

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten, bespreekt de inhoud van deze editie van het blad.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 5 2018
Redactioneel – De toekomst (Jrg. 37 nr. 5, 2018)

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 4 2018
Redactioneel – Keuzes, keuzes, keuzes… (Jrg. 37 nr. 4, 2018)

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 4 2018
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 37 nr. 4 2018)

De twee artikelen in dit maartnummer richten zich op de achtergronden bij het reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 3 2018
Redactioneel – Zelf denken, zelf doen (jrg 37 nr 3, 2018)

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 2 2017
Redactioneel – Doelen, aanbod en reflectie (jrg 37 nr 2, 2017)

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 2 2017
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 37 nr. 2 2017)

Bij de twee artikelen in dit nummer gaat het om een artikel van Herman Popeijus, Jeannette Geldens en Puck Lamers over factoren die mogelijk bepalend zijn voor de score van pabostudenten op de landelijke kennisbasistoets. Een tweede artikel is van de hand van Ronald Keijzer en gaat over de ontwikkeling van de studielast op de pabo voor het vak rekenen-wiskunde in de periode 2009-2017.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 1 2017
Redactioneel – Het denkwerk bij de kinderen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 37 nummer 1 2017
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 37 nr. 1 2017)

Ronald Keijzer beschrijft in dit novembernummer een artikel van Marian Habermehl-Ooms over onderzoekend leren in het reken-wiskundeonderwijs en het verslag van de 35e Panama-conferentie van de hand van Ronald Keijzer, Hanneke van Doornik-Beemer en Loek Spits.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 5 2017
Redactioneel – De leerkracht centraal

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 5 2017
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 36 nr. 5 2017)

Bij dit nummer gaan de artikelen over vakintegratie en over passende perspectieven bezien vanuit de overgang van het basisonderwijs naar het vmbo.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 4 2017
Redactioneel – Leren mathematiseren

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Overig
Van de redactie

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten

Lees verder

Jaargang 36 nummer 3 2017
Redactioneel – Denkend leren rekenen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 3 2017
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 36 nr. 3 2017)

In dit nummer van Volgens Bartjens gaan de artikelen over werkwijzen van leerlingen in groep 5 van de basisschool bij de bewerking aftrekken en over een nieuw instrument voor handelingsgericht diagnostisch onderzoek.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 2 2016
Redactioneel – Soepel doorstromen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 36 nummer 2 2016
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 36 nr. 2 2016)

Bij de twee artikelen in dit novembernummer gaat het om activiteiten die zich goed lenen om te doen met het hele team of juist met een deel van het team. De beschreven activiteiten lenen zich daarnaast voor gebruik binnen de lerarenopleiding of de nascholing

Lees verder

Jaargang 36 nummer 1 2016
Redactioneel – Een goed begin

Aan het begin van het nieuwe schooljaar start er ook een nieuwe jaargang van Volgens Bartjens, met een redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 20 nummer 5 2001
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg 36 nr. 1 2016)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt welke twee artikelen deze keer zijn uitgekomen.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 5 2016
Redactioneel – Spelen om te leren

Op zoek naar artikelen met rekenactiviteiten waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen wordt gebruikt om ze veel te laten leren? Dan is deze editie van Volgens Bartjens een echte aanrader!

Lees verder

Jaargang 35 nummer 5 2016
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 35 nr. 5 2016)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Onwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de inhoud van de twee nieuwe artikelen van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 4 2016
Redactioneel – Op onderzoek

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen van deze editie van Volgens Bartjens

Lees verder

Jaargang 35 nummer 3 2016
Redactioneel – De rekencoördinator

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 35 nummer 3 2016
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 35 nr. 3 2016)

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 5 2015
Redactioneel

Redactioneel over de toekomst van het (reken)onderwijs.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 3 2015
Volgens Bartjens – Over de drempels van de basisvaardigheden…

Dit themanummer gaat over diverse aspecten ten aanzien van de drempels die bij de basisvaardigheden aan bod kunnen komen. Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

Lees verder

Jaargang 34 nummer 2 2014
Redactioneel – Voorzitter

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft alle artikelen die in dit nummer staan.

Lees verder

Jaargang 34 nummer 1 2014
Redactioneel – Rekenen in beeld

In beeld brengen staat daarom centraal in dit eerste nummer. Bij diverse artikelen vindt u filmfragmenten op onze website of de link waarmee deze filmpjes te vinden zijn. Andere artikelen zijn uitgebreid van foto’s voorzien.

Lees verder

Jaargang 33 nummer 5 2014
Volgens Bartjens Studentendag – Cathe Notten

Een kort verslag van de Volgens Bartjens Studentendag van 2014, met als thema "Sterke rekenaars en begaafde leerlingen".

Lees verder

Jaargang 33 nummer 5 2014
Volgens Bartjens – Cathe Notten

Nummer 5 van dit schooljaar heeft geen thema, maar de artikelen hebben wel een verbindende factor: beter worden in wat je doet.

Lees verder

Jaargang 33 nummer 4 2014
Volgens Bartjens: Tijd en de methode – Cathe Notten

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

Lees verder

Jaargang 33 nummer 3 2014
Volgens Bartjens; Verschil van mening – Cathe Notten.

Hoofdredacteur Cathe Notten houdt een warm pleidooi voor zelf leren denken in de rekenles, zodat je je ook na je basisschooltijd nog weet te redden in het dagelijks leven. In de artikelen in deze Volgens Bartjens wordt hieraan veel aandacht besteed.

Lees verder

Jaargang 33 nummer 2 2013
Volgens Bartjens – Van fouten kun je (ook) leren

In dit nummer van Volgens Bartjens staat het leren van je fouten centraal. Hoe kun je met de leerlingen goed evalueren, zodat zij (en misschien ook jij) ervan leren?

Lees verder

Jaargang 33 nummer 1 2013
Volgens Bartjens; Zin in rekenen – Cathe Notten.

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen die in deze editie van Volgens Bartjens staan.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 5 2013
Volgens Bartjens; Rekenen op de Pabo – Cathe Notten

Rekenen op de Pabo ligt al een tijdje onder vuur. In deze Volgens Bartjens vertellen Pabo-leerlingen zelf over de door hen uitgevoerde rekenlessen en -projecten.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 4 2013
Volgens Bartjens: Meten en weten – Cathe Notten.

We meten wat af in het onderwijs. Niet alleen zijn er regelmatig lessen meten in de methode, maar ook leggen we de prestaties van leerlingen langs de meetlat. Zo houden we een vinger aan de pols bij de groei die zij doormaken.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 3 2013
Volgens Bartjens: Spelen en leren – Cathe Notten

Het is een flinke kluif voor leerkrachten van groep 1 en 2 om alle kinderen op hun eigen niveau en aansluitend bij hun eigen belevingswereld zo veel te leren dat ze na 2 jaar de overstap naar groep 3 kunnen maken. Deze VB is hier daarom aan gewijd.

Lees verder

Jaargang 32 nummer 2 2012
Volgens Bartjens: Redactioneel

Deze editie van Volgens Bartjens gaat over de rol van de rekencoördinator. Met achtergrondinformatie, tips en ideeën die niet alleen de rekencoördinator kunnen ondersteunen, maar die ook interessant zijn voor leerkrachten. Door Cathe Notten.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 5 2012
Volgens Bartjens; differentiëren kun je leren – Cathe Notten

Deze Volgens Bartjens gaat over het hoe en waarom van differentiëren tijdens de rekenles.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 4 2012
Volgens Bartjens; Eerlijk delen – Cathe Notten

Bij de kleuters snappen kinderen nog heel goed wat "eerlijk delen" betekent. Hoe komt het toch dat deze spontaan opgedane kennis niet kan worden ingezet bij het latere delen bij de rekenles? In deze Volgens Bartjens veel waardevolle artikelen over delen.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 3 2012
Volgens Bartjens : Op onderzoek – Cathe Notten

Het thema van deze Volgens Bartjens is: onderzoekend leren. Cathe Notten licht toe.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 2 2011
Volgens Bartjens: Verhoog de opbrengst

In de rubriek Volgens Bartjens vertelt hoordredacteur Cathe Notten over het thema van deze keer: Opbrengstgericht Werken.

Lees verder

Jaargang 31 nummer 1 2011
Volgens Bartjens: Kinderen en Geld – Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft hoe zeer geld betekenis heeft voor kinderen. Het wordt door methodemakers daarom als didactisch middel gebruikt. Maar hoewel kinderen er veel sommen over maken, betekent dit niet dat ze er ook mee om kunnen gaan...

Lees verder

Jaargang 30 nummer 4 2011
Volgens Bartjens: omgaan met verschillen – Cathe Notten.

In hun dagelijkse praktijk hebben leerkrachten in hun groepen te maken met grote verschillen tussen kinderen, waaronder verschillen in kennis en vaardigheden. Dit nummer van Volgens Bartjens heeft daarom als thema "Omgaan met verschillen".

Lees verder

Jaargang 30 nummer 3 2011
Volgens Bartjens – Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten verwelkomt de nieuwe, kleurige jas van Volgens Bartjens

Lees verder

Jaargang 30 nummer 2 2010
Volgens Bartjens: Zwart op wit – Cathe Notten

Het laatste nummer in zwart-wit... met zoals altijd vol interessante artikelen

Lees verder

Jaargang 30 nummer 1 2010
Volgens Bartjens: Over meten en weten – Cathe Notten

Zelf meten en zelf tot inzicht komen in wat maten met elkaar te maken hebben, is en blijft een levenlang belangrijk. Daarom zijn er in dit nummer artikelen vinden met uitgewerkte ideeën voor lessen rond het thema meten.

Lees verder

Jaargang 29 nummer 5 2010
Volgens Bartjens: Geschikt voor jongens (en meisjes) – Cathe Notten

Jongens blijken het in het huidige onderwijs veel slechter te doen dan meisjes. Was het onderwijs vroeger nu zo veel beter voor jongens?

Lees verder

Jaargang 29 nummer 4 2010
Volgens Bartjens: Over drempels en doorlopende leerlijnen – Cathe Notten

Er blijkt dat een doorgaande leerlijn voor rekenen nog steeds niet vanzelfsprekend voor en de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit themanummer gaat hier over.

Lees verder

Jaargang 29 nummer 3 2010
Volgens Bartjens: de meest gestelde vraag – Cathe Notten

Als je kinderen wilt leren rekenen, moet je je afvragen: Hoe denken kinderen?

Lees verder

Jaargang 29 nummer 1 2009
Volgens Bartjens: realistische rekenproblemen – Cathe Notten

Het interesseert kinderen over het algemeen niet hoeveel tegels er op paadjes horen en in hoeveel stukken je een taart allemaal zou kunnen verdelen. Toch staan de methodes vol opgaven met taarten en tegels. Zijn de opgaven nou realistisch of niet?

Lees verder

Jaargang 28 nummer 5 2009
Volgens Bartjens: rekenen en de populaire cultuur – Cathe Notten

De uitdaging is om het rekenonderwijs zo in te richten dat kinderen het leuk vinden en en ze tegelijkertijd wel alles te leren wat nodig en wenselijk is. Hoe breng je rekenen aan de man in een wereld waar alles "cool" moet zijn?

Lees verder

Jaargang 28 nummer 4 2009
Volgens Bartjens: veel kwaliteit – Cathe Notten

Het eerste voorwoord van de nieuwe hoofdredacteur van Volgens Bartjens: Cathe Notten nam het stokje over van Marjolein Kool

Lees verder

Jaargang 28 nummer 3 2009
Volgens Bartjens – Marjolein Kool

In haar laatste rubriek als hoofdredacteur van Volgens Bartjens bedankt Marjolein Kool veel mensen die haar in de loop van de tijd geholpen hebben met het tijdschrift.

Lees verder

Jaargang 28 nummer 2 2008
Volgens Bartjens: Beeld van een kind – Marjolein Kool

Onlangs is er een inspectierapport uitgekomen over het rekenonderwijs. Hebben leerkrachten zelf eigenlijk wel een idee van het niveau van hun klas? Hoe kunnen ze daar toetsen bij gebruiken?

Lees verder

Jaargang 28 nummer 1 2008
Volgens Bartjens: nieuw – Marjolein Kool

De Volgens Bartjens staat deze keer vol nieuwe dingen. En hoofdredacteur Marjolein Kool kondigt aan dat zij ook met wat nieuws gaat beginnen en stopt met Volgens Bartjens.

Lees verder

Jaargang 27 nummer 5 2008
Volgens Bartjens: Ballen – Marjolein Kool

In dit nummer komen er veel stagiaires aan het woord, die vertellen over hun (reken)ervaringen tijdens de stage.

Lees verder