Redactioneel

Volgens Bartjens: Ballen – Marjolein Kool

In dit nummer komen er veel stagiaires aan het woord, die vertellen over hun (reken)ervaringen tijdens de stage.

Lees verder
Volgens Bartjens: nieuw – Marjolein Kool

De Volgens Bartjens staat deze keer vol nieuwe dingen. En hoofdredacteur Marjolein Kool kondigt aan dat zij ook met wat nieuws gaat beginnen en stopt met Volgens Bartjens.

Lees verder
Volgens Bartjens: Beeld van een kind – Marjolein Kool

Onlangs is er een inspectierapport uitgekomen over het rekenonderwijs. Hebben leerkrachten zelf eigenlijk wel een idee van het niveau van hun klas? Hoe kunnen ze daar toetsen bij gebruiken?

Lees verder
Volgens Bartjens – Marjolein Kool

In haar laatste rubriek als hoofdredacteur van Volgens Bartjens bedankt Marjolein Kool veel mensen die haar in de loop van de tijd geholpen hebben met het tijdschrift.

Lees verder
Volgens Bartjens: veel kwaliteit – Cathe Notten

Het eerste voorwoord van de nieuwe hoofdredacteur van Volgens Bartjens: Cathe Notten nam het stokje over van Marjolein Kool

Lees verder
Volgens Bartjens: rekenen en de populaire cultuur – Cathe Notten

De uitdaging is om het rekenonderwijs zo in te richten dat kinderen het leuk vinden en en ze tegelijkertijd wel alles te leren wat nodig en wenselijk is. Hoe breng je rekenen aan de man in een wereld waar alles "cool" moet zijn?

Lees verder
Volgens Bartjens: realistische rekenproblemen – Cathe Notten

Het interesseert kinderen over het algemeen niet hoeveel tegels er op paadjes horen en in hoeveel stukken je een taart allemaal zou kunnen verdelen. Toch staan de methodes vol opgaven met taarten en tegels. Zijn de opgaven nou realistisch of niet?

Lees verder
Volgens Bartjens: de meest gestelde vraag – Cathe Notten

Als je kinderen wilt leren rekenen, moet je je afvragen: Hoe denken kinderen?

Lees verder
Volgens Bartjens: Over drempels en doorlopende leerlijnen – Cathe Notten

Er blijkt dat een doorgaande leerlijn voor rekenen nog steeds niet vanzelfsprekend voor en de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit themanummer gaat hier over.

Lees verder
Volgens Bartjens: Geschikt voor jongens (en meisjes) – Cathe Notten

Jongens blijken het in het huidige onderwijs veel slechter te doen dan meisjes. Was het onderwijs vroeger nu zo veel beter voor jongens?

Lees verder
Volgens Bartjens: Over meten en weten – Cathe Notten

Zelf meten en zelf tot inzicht komen in wat maten met elkaar te maken hebben, is en blijft een levenlang belangrijk. Daarom zijn er in dit nummer artikelen vinden met uitgewerkte ideeën voor lessen rond het thema meten.

Lees verder
Volgens Bartjens: Zwart op wit – Cathe Notten

Het laatste nummer in zwart-wit... met zoals altijd vol interessante artikelen

Lees verder
Volgens Bartjens – Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten verwelkomt de nieuwe, kleurige jas van Volgens Bartjens

Lees verder
Volgens Bartjens: omgaan met verschillen – Cathe Notten.

In hun dagelijkse praktijk hebben leerkrachten in hun groepen te maken met grote verschillen tussen kinderen, waaronder verschillen in kennis en vaardigheden. Dit nummer van Volgens Bartjens heeft daarom als thema "Omgaan met verschillen".

Lees verder
Volgens Bartjens: Kinderen en Geld – Cathe Notten

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft hoe zeer geld betekenis heeft voor kinderen. Het wordt door methodemakers daarom als didactisch middel gebruikt. Maar hoewel kinderen er veel sommen over maken, betekent dit niet dat ze er ook mee om kunnen gaan...

Lees verder
Volgens Bartjens: Verhoog de opbrengst

In de rubriek Volgens Bartjens vertelt hoordredacteur Cathe Notten over het thema van deze keer: Opbrengstgericht Werken.

Lees verder
Volgens Bartjens : Op onderzoek – Cathe Notten

Het thema van deze Volgens Bartjens is: onderzoekend leren. Cathe Notten licht toe.

Lees verder
Volgens Bartjens; Eerlijk delen – Cathe Notten

Bij de kleuters snappen kinderen nog heel goed wat "eerlijk delen" betekent. Hoe komt het toch dat deze spontaan opgedane kennis niet kan worden ingezet bij het latere delen bij de rekenles? In deze Volgens Bartjens veel waardevolle artikelen over delen.

Lees verder
Volgens Bartjens; differentiëren kun je leren – Cathe Notten

Deze Volgens Bartjens gaat over het hoe en waarom van differentiëren tijdens de rekenles.

Lees verder
Volgens Bartjens: Redactioneel

Deze editie van Volgens Bartjens gaat over de rol van de rekencoördinator. Met achtergrondinformatie, tips en ideeën die niet alleen de rekencoördinator kunnen ondersteunen, maar die ook interessant zijn voor leerkrachten. Door Cathe Notten.

Lees verder
Volgens Bartjens: Spelen en leren – Cathe Notten

Het is een flinke kluif voor leerkrachten van groep 1 en 2 om alle kinderen op hun eigen niveau en aansluitend bij hun eigen belevingswereld zo veel te leren dat ze na 2 jaar de overstap naar groep 3 kunnen maken. Deze VB is hier daarom aan gewijd.

Lees verder
Volgens Bartjens: Meten en weten – Cathe Notten.

We meten wat af in het onderwijs. Niet alleen zijn er regelmatig lessen meten in de methode, maar ook leggen we de prestaties van leerlingen langs de meetlat. Zo houden we een vinger aan de pols bij de groei die zij doormaken.

Lees verder
Volgens Bartjens; Rekenen op de Pabo – Cathe Notten

Rekenen op de Pabo ligt al een tijdje onder vuur. In deze Volgens Bartjens vertellen Pabo-leerlingen zelf over de door hen uitgevoerde rekenlessen en -projecten.

Lees verder
Volgens Bartjens; Zin in rekenen – Cathe Notten.

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen die in deze editie van Volgens Bartjens staan.

Lees verder
Volgens Bartjens – Van fouten kun je (ook) leren

In dit nummer van Volgens Bartjens staat het leren van je fouten centraal. Hoe kun je met de leerlingen goed evalueren, zodat zij (en misschien ook jij) ervan leren?

Lees verder
Volgens Bartjens; Verschil van mening – Cathe Notten.

Hoofdredacteur Cathe Notten houdt een warm pleidooi voor zelf leren denken in de rekenles, zodat je je ook na je basisschooltijd nog weet te redden in het dagelijks leven. In de artikelen in deze Volgens Bartjens wordt hieraan veel aandacht besteed.

Lees verder
Volgens Bartjens: Tijd en de methode – Cathe Notten

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

Lees verder
Volgens Bartjens – Cathe Notten

Nummer 5 van dit schooljaar heeft geen thema, maar de artikelen hebben wel een verbindende factor: beter worden in wat je doet.

Lees verder
Volgens Bartjens Studentendag – Cathe Notten

Een kort verslag van de Volgens Bartjens Studentendag van 2014, met als thema "Sterke rekenaars en begaafde leerlingen".

Lees verder
Redactioneel – Rekenen in beeld

In beeld brengen staat daarom centraal in dit eerste nummer. Bij diverse artikelen vindt u filmfragmenten op onze website of de link waarmee deze filmpjes te vinden zijn. Andere artikelen zijn uitgebreid van foto’s voorzien.

Lees verder
Redactioneel – Voorzitter

Hoofdredacteur Cathe Notten beschrijft alle artikelen die in dit nummer staan.

Lees verder
Volgens Bartjens – Over de drempels van de basisvaardigheden…

Dit themanummer gaat over diverse aspecten ten aanzien van de drempels die bij de basisvaardigheden aan bod kunnen komen. Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten

Lees verder
Redactioneel

Redactioneel over de toekomst van het (reken)onderwijs.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 35 nr. 3 2016)

Vanaf jaargang 35 nummer 3 (januari 2016) verschijnen er bij Volgens Bartjens 2 verdiepende bijlagen op de website, Volgens Bartjens Ontwikkeling & Onderzoek. De bijlagen bieden achtergronden bij actuele ontwikkelingen in het reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder
Redactioneel – De rekencoördinator

Redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Redactioneel – Op onderzoek

Hoofdredacteur Cathe Notten bespreekt de artikelen van deze editie van Volgens Bartjens

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 35 nr. 5 2016)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Onwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt over de inhoud van de twee nieuwe artikelen van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek.

Lees verder
Redactioneel – Spelen om te leren

Op zoek naar artikelen met rekenactiviteiten waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen wordt gebruikt om ze veel te laten leren? Dan is deze editie van Volgens Bartjens een echte aanrader!

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek (jrg 36 nr. 1 2016)

Hoofdredacteur van Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek Ronald Keijzer vertelt welke twee artikelen deze keer zijn uitgekomen.

Lees verder
Redactioneel – Een goed begin

Aan het begin van het nieuwe schooljaar start er ook een nieuwe jaargang van Volgens Bartjens, met een redactioneel van hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 36 nr. 2 2016)

Bij de twee artikelen in dit novembernummer gaat het om activiteiten die zich goed lenen om te doen met het hele team of juist met een deel van het team. De beschreven activiteiten lenen zich daarnaast voor gebruik binnen de lerarenopleiding of de nascholing

Lees verder
Redactioneel – Soepel doorstromen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 36 nr. 3 2017)

In dit nummer van Volgens Bartjens gaan de artikelen over werkwijzen van leerlingen in groep 5 van de basisschool bij de bewerking aftrekken en over een nieuw instrument voor handelingsgericht diagnostisch onderzoek.

Lees verder
Redactioneel – Denkend leren rekenen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Van de redactie

Redactioneel van de hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten

Lees verder
Redactioneel – Leren mathematiseren

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 36 nr. 5 2017)

Bij dit nummer gaan de artikelen over vakintegratie en over passende perspectieven bezien vanuit de overgang van het basisonderwijs naar het vmbo.

Lees verder
Redactioneel – De leerkracht centraal

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 37 nr. 1 2017)

Ronald Keijzer beschrijft in dit novembernummer een artikel van Marian Habermehl-Ooms over onderzoekend leren in het reken-wiskundeonderwijs en het verslag van de 35e Panama-conferentie van de hand van Ronald Keijzer, Hanneke van Doornik-Beemer en Loek Spits.

Lees verder
Redactioneel – Het denkwerk bij de kinderen

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 37 nr. 2 2017)

Bij de twee artikelen in dit nummer gaat het om een artikel van Herman Popeijus, Jeannette Geldens en Puck Lamers over factoren die mogelijk bepalend zijn voor de score van pabostudenten op de landelijke kennisbasistoets. Een tweede artikel is van de hand van Ronald Keijzer en gaat over de ontwikkeling van de studielast op de pabo voor het vak rekenen-wiskunde in de periode 2009-2017.

Lees verder
Redactioneel – Doelen, aanbod en reflectie

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Redactioneel – Zelf denken, zelf doen

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.

Lees verder
Volgens Bartjens Ontwikkeling en Onderzoek – Van de redactie (jrg 37 nr. 4 2018)

De twee artikelen in dit maartnummer richten zich op de achtergronden bij het reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder
Redactioneel – Keuzes, keuzes, keuzes…

Door hoofdredacteur Cathe Notten.

Lees verder
Redactioneel – De toekomst

Hoofdredacteur Cathe Notten geeft een overzicht van alle artikelen in deze Volgens Bartjens.

Lees verder
Redactioneel – Jong geleerd (jrg 38 nr. 1, 2018)

De hoofdredacteur van Volgens Bartjens, Cathe Notten, bespreekt de inhoud van deze editie van het blad.

Lees verder