Editie: Jaargang 21 nummer 3 2002

Een referentiekader voor het rekenonderwijs – TAL-brochure Hele getallen in de bovenbouw basisschool

De eerste publicatie van het TAL-team was het succesvolle boekje over hele getallen in de onderbouw. Inmiddels verscheen ook de 2e TALpublicatie: Tussendoelen annex leerlijnen: Hele getallen bovenbouw basisschool. Dit artikel geeft een overzicht

Lees verder
Met sprongen vooruit – Een boekbespreking

In 2001 promoveerde Julie Menne op haar proefschrift 'Met sprongen vooruit'. De landelijke pers toonde veel belangstelling voor haar productieve oefenprogramma waarmee zwakke rekenaars tijdens de reguliere rekenles hun achterstand kunnen inhalen.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Een leerzaam tasje

De dochter van Esther van Poppel leert de tafels... op de achterbank van de auto, met behulp van een boodschappentas!

Lees verder
Een heel leuk boek – Gedichten over de exacte vakken

Ed de Moor bespreekt het boek van Marjolein Kool en Drs. P: 'Wis- en natuurlyriek, met chemisch supplement'.

Lees verder
De ontdekking van Columbus – Een meetkundeproject voor de bovenbouw

Columbus ontdekte Amerika in 1492. Ruim 500 jaar later traden leerlingen van groep 8 in zijn voetsporen en deden belangrijke meetkundige ontdekkingen. Een Pabostudente maakte Columbus tot inspiratiebron van haar meetkundeproject.

Lees verder
Reflecteer maar! Een boek over goed reken-wiskundeonderwijs

Deel 26 van de JSW-serie is het boek Reken Maar van Jo Nelissen en Bert van Oers. Volgens deze auteurs bestaat goed reken-wiskundeonderwijs uit zelf ontdekkingen doen, aanpakken uitwisselen en door reflectie op een hoger niveau komen.

Lees verder
Nationale rekendagen – Verslag van een levendige conferentie

De nationale Rekendagen in maart zijn bij uitstek een ontmoetingsplek voor basisschoolleerkrachten en deskundigen op het gebied van reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder
Een cadeautje voor de groepen vier en vijf – Greep op rekenproblemen

Het nieuwste boek van Hans ter Heege over het signaleren en verhelpen van rekenproblemen in de middenbouw werd door Vincent Klabbers kritisch onder de loep genomen.

Lees verder
Plattegronden zijn stukken grond zonder heuvels – Meten en meetkunde voor kleuters

Op de katholieke Pabo in Zwolle hebben studenten bij het ontwerpen van een rijke leeromgeving voor kleuters rond meten of meetkunde de wisselwerking tussen zelf leren en kinderen laten leren kunnen ondervinden.

Lees verder
Europese Kangoeroe Wiskundewedstrijd – Een uitdaging voor bollebozen uit groep 7 en 8

Kangoeroe is een internationale wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Vorig jaar werd er voor het eerst ook een wedstrijd voor de groepen 7 en 8 georganiseerd. Dit was een experiment dat niet zal worden herhaald.

Lees verder
Wat verder ter tafel komt – Leren vermenigvuldigen

Bij het leren van de tafels kunnen contexten en toepassingen een belangrijke rol spelen, maar ook getalsmatige structuren. Door beide mogelijkheden in de klas open te houden kunnen kinderen veel leren, vooral van elkaar.

Lees verder