Editie: Jaargang 21 nummer 5 2002

Een voorstel voor nieuwe kerndoelen – Wat vindt u ervan?

Het voorstel om nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs in te voeren doet veel stof opwaaien. In dit artikel beschrijven 15 werkers aan de basis hoe zij de toekomst van het vak rekenen-wiskunde zien als de nieuwe kerndoelen ongewijzigd ingevoerd worden.

Lees verder
De avondvierdaagse – Inspelen op de inbreng van kinderen

In dit artikel beschrijft de auteur hoe enthousiaste verhalen over de avondvierdaagsen het uitgangspunt vormden van een mooie rekenles

Lees verder
Rekenen in de ruimte – Een hemelbestormend bovenbouwproject

Groep 8 bouwt het zonnestelsel op schaal na in eigen klas. Dat biedt onbegrensde mogelijkheden om veel te leren over samenwerken, informatie opzoeken, problemen oplossen en vooral rekenen-wiskunde toepassen.

Lees verder
Hoeveel meter duurt een liedje? Een rijk vraagstuk voor de bovenbouw

De auteur van dit artikel vroeg aan zijn groep: 'Hoeveel meter duurt een liedje?' Nadat de leerlingen van hun verbazing waren bekomen, leverde de vraag een boeiende rekenles op.

Lees verder
Status aparte? Zet de zwakke rekenaar niet op het reservebankje

De auteur beschrijft een aantal zwakke rekenaars. Ze hebben al veel extra hulp gekregen met als resultaat dat ze nog steeds niet kunnen rekenen en dat ze bovendien het vak niet meer leuk vinden. Kan het ook anders?

Lees verder
Het liedjesplein – Op speelse wijze omgaan met tellen, cijfers en getallen in groep 1 en 2

Op het liedjesplein wonen rekenliedjes in een huisje. Alle huisjes hebben een huisnummer en leerlingen van groep 1 en 2 kunnen spelend en zingend op het liedjesplein aan alle belangrijke doelen op het gebied van de hele getallen werken.

Lees verder
Lekkers uit Loempaland – Uitgekookt rekenen in groep 3

De overstap van groep 2 naar 3 blijft voor ieder kind een grote verandering. Het programma in groep 3 zit zo vol, dat het spel er af en toe bij inschiet. De auteur ontwikkelde een serie kooklessen om in groep 3 spelenderwijs te rekenen.

Lees verder