Editie: Jaargang 22 nummer 1 2002

Vulkaantjes bakken in de klas – Structuren herkennen is het begin van vermenigvuldigen

Van een lavasteen naar vulkaantjes bakken is voor kinderen maar een kleine sprong. Een vindingrijke juf weet daar op in te springen en maakt van een bakplaat een rijke rekenles. Als de kinderen goed naar het bakblik kijken, blijken tafelsommen overal....

Lees verder
Tabula met onvolledige spelregels – Zoek het evenwicht tussen leren en speelplezier

Van een spel dat in een onderwijssituatie wordt gespeeld mag je ook verwachten dat de deelnemers er iets van leren. Soms lijken speelplezier en leereffect elkaar in de weg te staan.

Lees verder
Kinderen voor kinderen – Recensie van een bijzonder proefschrift

In het voorjaar promoveerde Agnes Vosse op een bijzonder proefschrift over tutor-leren. Als kinderen uit hogere groepen van de basisschool rekenles geven aan kinderen uit lagere groepen, kunnen beide partijen daar veel van leren.

Lees verder
Je kunt het gewoon tellen – Hoe maak je reken/wiskunde-onderwijs betekenisvol?

Betekenisvol onderwijs. Hoe maak je dat? In de moderne reken/ wiskundemethodes vind je vele verschillende contexten, maar is reken-onderwijs met contexten per definitie betekenisvol? Jaap Griffioen en Els van Herpen deden een klein onderzoek.

Lees verder
Nationale rekendagen 2002 – Een verslag van een boeiende conferentie

De Nationale Rekendagen worden ieder jaar in Noordwijkerhout georganiseerd. 2 dagen lang buigen leerkrachten uit het primair onderwijs zich over rekenen-wiskundeonderwijs.

Lees verder
Memory voor scharrelkippen – Een spel om te spelen of zelf te ontwerpen

Het memory-spel is al erg oud, maar nog steeds razend populair. Varianten van dit overbekende spel zijn inmiddels op de markt verschenen. Maar inventieve leraren en leerlingen maken gewoon zelf hun eigen memory-varianten.

Lees verder
Kinderen uit Moskou zoeken verborgen figuren – Ik zie het niet, maar ik weet waar het zit

Ik zie de kop van de gans, weet ik nu ook waar zijn staart zit? Deze vraag lijkt simpel, maar kan jonge kinderen de nodige hoofdbrekens bezorgen. Hoe vorm je een mentaal beeld van een gans en andere figuren?

Lees verder
Willem Bartjens op de snijtafel – Uitslag van een lezersonderzoek

De afgelopen maanden is het tijdschrift Willem Bartjens in een uitgebreid lezersonderzoek onder de loep genomen. Jo Nelissen beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

Lees verder
Hoe zouden we Fadoua kunnen helpen? Pabostudenten aan het werk in MILE

Als een leerling steeds dezelfde fout maakt dan moet de leerkracht op zoek gaan naar de achterliggende oorzaken en didactisch denkwerk in stelling brengen. Dan draait het om vakmanschap. Hoe kun je als pabostudent dat vakmanschap in de vingers krijgen?

Lees verder
De bekende Nederlander in getallen – Erik van Muiswinkel

Erik van Muiswinkel vertelt over zijn leven en over de getallen die daar een rol in belangrijke speelden.

Lees verder
Groepjes van groep 3 – Tellen en vertellen

Het overblijven van de kinderen in groep 3 geeft weer genoeg mogelijkheden voor veel leuk rekenwerk....

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Zo snel als een pingu├»n?

Miriam Baltussen gaat met dochter Paula naar de Beekse Bergen. En ook daar valt genoeg te rekenen.....

Lees verder
Vroeger – Een zoen van de juffrouw

Auteur Ed de Moor herinnert zich bijna alle leraren van vroeger nog. In deze aflevering van 'Vroeger' vertelt hij er over.

Lees verder
Wiskunde op straat – Draaien en keren

Wiskunde is overal terug te vinden op straat. Zelfs als die straat zich voordoet als een rotonde.....

Lees verder
Zeven stukjes, vele mogelijkheden – Tangram tussen meten en meetkunde

Tangram kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van oppervlaktebegrip. De zeven tans hebben een eigen vorm, maar kunnen aan elkaar gekoppeld nieuwe vormen opleveren. De auteur beschrijft een interessant tangram-experiment in groep 6.

Lees verder
Nieuwe kerndoelen: geen probleem

In het mei-nummer van Willem Bartjens 2002 staat een artikel over de nieuwe voorstellen voor de kerndoelen rekenen/wiskunde. Anne Coos Vuurmans reageert.

Lees verder
O, zit dat zo? Maar dan snap ik het ook! Eerstejaars Pabostudenten werken aan hun gecijferdheid

Een leerkracht op de basisschool moet goed kunnen rekenen en gecijferd zijn. De weg van de Pabostudent naar gecijferde leerkracht is soms lang. In dit artikel een blik achter de schermen.

Lees verder