Editie: Jaargang 23 nummer 1 2003

Grafieken, tabellen en diagrammen – Brug tussen basisschool en voortgezet onderwijs

De auteur was wiskundedocent en gaf reken-wiskundeles in groep 8. Dit sloot mooi aan bij haar opvatting dat docenten in het voortgezet onderwijs goed op de hoogte moeten zijn van hetgeen er in het basisonderwijs gebeurt en omgekeerd.

Lees verder
Kapitein Kwark, of ‘Hoe bepaal ik mijn koers’? Spelletjes van het RekenWeb

Op het RekenWeb is maandelijks een nieuw probleem van de maand te vinden. Kinderen kunnen er tijdens de rekenles aan werken, maar doen dat ook vaak vrijwillig thuis in hun eigen tijd.

Lees verder
In elke klas zit er minstens één – Kinderen met dyscalculie, deel 1

Dyscalculie. Wat is het? Hoe herken je het? Deze vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat betekent niet dat we achteloos aan het probleem voorbij gaan. Annemie Desoete hoopt u enig houvast te geven bij het signaleren van dyscalculie in uw klas.

Lees verder
Echte spullen verlagen rekendrempels – Rekenonderwijs aan analfabete migrantenvrouwen in Antwerpen

Tijdens het geven van rekencursussen aan Marokkaanse vrouwen ontdekte de auteur dat het belangrijk is om ook grote getallen met behulp van concrete materialen voor te stellen.

Lees verder
Wat ouders willen weten – De ouderpagina van het RekenWeb

Op het RekenWeb kunnen leerlingen en leerkrachten terecht. Sinds 2003 is er ook speciaal voor ouders een ouderpagina ingericht. Wie meer wil weten over het reken-wiskundeonderwijs dat zijn of haar kind op school krijgt aangeboden is hier op de goede plek.

Lees verder
Hoe dik is een Hamburger? – Een rijke leeromgeving voor rekenen – wiskunde

Een rijke leeromgeving kan leerlingen enthousiast en betrokken maken. Wat maak je los als je kinderen een schaalmodel van hun favoriete hamburgerrestaurant laat bouwen? En hoe zorg je ervoor dat leerlingen daadwerkelijk iets leren?

Lees verder
Reactie op ‘Een nieuwe rekenmachine op de basisschool’ – Hoe ideaal is de alpha 15?

In het artikel 'Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool' worden de kenmerken van de ideale rekenmachine omschreven en is gemaakt naar aanleiding van een aanbevelingsrapport. De auteur gebruikte dit rapport om de Alpha 15 te ontwikkelen.

Lees verder
Het krijtmonster – Standaard oefenrijtjes worden uitdagende problemen

Hoe mooi, rijk of gevarieerd uw rekenles ook is, er breekt altijd een moment aan waarop de leerlingen rijtjes sommen moeten maken. De auteur laat u kennismaken met het krijtmonster, een didactische vondst voor productieve oefenlessen op ieder niveau.

Lees verder
www.rekenhoek.nl – Ideeën voor mooie reken-wiskundelessen

Zelf je eigen reken-wiskundeonderwijs maken, dat is een uitdaging die veel creativiteit en vakkennis vereist. De website www.rekenhoek.nl bevat een databank met lesideeën waar leraren via trefwoorden naar hartelust in kunnen zoeken en uit kunnen putten.

Lees verder
De bekende Nederlander in getallen – Edmond Öfner, bergbeklimmer

Als 3e Nederlander bereikte hij de top van de Mount Everest. Hij was deelnemer aan zware expedities naar de noord- en zuidpool en trok dwars door de Australische woestijn. Hij legt uit hoe een juiste berekening het verschil bepaalt tussen leven en dood.

Lees verder
Groetjes van groep vier – Inzicht en uitzicht

Hoe maak je nou een gebouw van een plattegrond met hokjes met getallen erin? Dat vraagt het nodige denkwerk. De kinderen van groep 4 helpen de bouwmeestersleerling met bouwen....

Lees verder
Vroeger – Een slimme brunette

Opeens herinnerde ik me dat er in mijn verzameling ansichten een exemplaar met een foto van een ouderwetse computer moest zitten, een General Electric buizencomputer uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Jawel, ook de computer heeft al een hele historie...

Lees verder
Wiskunde op straat – Rekenen en tijd

"Tijd is geld, maar dat geldt alleen voor wie werkt. Lekker onnozel op je rug liggen kost weinig, maar zodra je iets doet voor een baas, begint de klok te lopen en de kassa te rinkelen. Artikel over prikklokken en andere aan werken gerelateerde zaken...

Lees verder
Werk aan de winkel – Een schoenenwinkel als reken-wiskundehoek

Schoenen passen en op soort en maat sorteren, voeten opmeten, prijskaartjes maken, met geld omgaan... in de schoenenwinkel kunnen de kleuters allerlei reken-wiskundige ervaringen opdoen. Dat is leerzaam voor henzelf, maar ook voor de leerkracht.....

Lees verder
Een nieuwe rekenmachine voor de basisschool – Meer venster, minder knoppen

Het gebruik van de rekenmachine blijft een onderwerp van discussie. Er moet aandacht voor zijn, maar wat is een goede manier om dit te doen? De auteurs beschrijven de onmisbare kenmerken van een rekenmachine die geschikt is voor gebruik op de basisschool.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Ik haat het constructivisme

Schoenen kopen met je twee tienerkinderen valt niet mee, zelfs niet als je een snel-lerende moeder bent. Want wat is nou precies de perfecte schoen?

Lees verder