Editie: Jaargang 23 nummer 3 2004

Ik zie er zelden één – Reactie op het artikel: ‘In elke klas zit er minstens één’

Ook Ceciel Borghouts schreef een reactie op het artikel van Annemie Desoete over dyscalculie.

Lees verder
Wat kun je er aan doen? Kinderen met dyscalculie deel 2

In september 2003 beschreef Annemie Desoete het verschijnsel dyscalculie en hoe je het bij kinderen zou kunnen herkennen. In dit artikel geeft ze adviezen voor het omgaan met kinderen met dyscalculie.

Lees verder
Tovervierkanten – De magische krachten van getallenvierkanten

De leerlingen uit groep 4 van de Julianaschool genieten doorgaans van de rekenlessen uit de methode. Maar als het boek een keer aan de kant wordt gelegd en ze met juf Erica de Goeij met tovervierkanten aan de slag gaan, is het feest!

Lees verder
Nationale Rekendagen 2003 – Verslag van 2 inspirerende conferentiedagen

De Nationale Rekendagen die jaarlijks vele basisschool-leerkrachten naar Noordwijkerhout lokken, zijn een ideale gelegenheid om ervaringen, enthousiasme, zorgen en goede ideeën met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs te delen en uit te wisselen.

Lees verder
Grote Rekendag 2004 – Orienteren en plaats bepalen

Tijdens de Grote Rekendag van 2004 verhuizen alle kinderen naar een eiland. De onderbouw richt daar een dierentuin in, de middenbouw maakt een fietspadenplan en een camping en de bovenbouw gaat op zoek naar een schat van een schip dat ooit is vergaan.

Lees verder
Dyscalculie: reken er niet te snel op! – Misschien lijdt u er zelf ook wel aan?

Het artikel van Annemie Desoete over dyscalculie uit september 2003 deed veel stof opwaaien. Willem Vermeulen van 1 van de lezers die onmiddellijk in de pen klom en een pleidooi hield voor uiterste terughoudendheid in het gebruik van de term 'dyscalculie'

Lees verder
Kinderen die niet leren rekenen – Opvattingen en discussie over dyscalculie en rekenproblemen

Jo Nelissen zet verschillende opvattingen over dyscalculie op een rijtje en adviseert het etiket 'dyscalculie' spaarzaam te hanteren. Het lijkt zinvoller om vast te stellen wat die problemen van kinderen zijn en hoe daar het beste aan gewerkt kan worden.

Lees verder
De bekende Nederlander in getallen – Drs. P

Drs. P, pseudoniem voor Heinz Polzer, stopte op de lagere school met rekenen omdat hij een talenknobbel had. Pas later ontdekte hij dat rekenen en taal goed samen kunnen gaan, met name in een vormvast vers of lied

Lees verder
Groetjes van groep vier – In de boot

Drie roeibootjes met vijf mensen erin... Dat kan maar 1 ding betekenen: groep vier begint met het leren van tafels!

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Het getallenlied van Julian

Als Julian in bed ligt zingt hij graag. Vandaag zingt hij een getallenlied. En als hij de getallen niet meer weet, verzint hij ze gewoon zelf.....

Lees verder
Vroeger – De passer

Ed de Moor vertelt over de geschiedenis van de passer

Lees verder
Wiskunde op straat – Boer Bart

Hij komt in bijna ieder reken- en wiskundeboek terug: Boer Bart. Hij heeft een land en een boerderij waar je fijn over kunt rekenen......

Lees verder
Amy leert handig rekenen – Getalinzicht als fundament voor strategiegebruik

Zwakke rekenaars kunnen het handig rekenen wel degelijk onder de knie krijgen. Ze zijn in staat tot het inzetten van verschillende strategieën, mits ze het geduld en het doorzettingsvermogen hebben om eerst een basis van getalinzicht te verwerven.

Lees verder
Met sprongen vooruit – Verslag van de voorscholing voor Pabodocenten en schoolbegeleiders

Uschi van der Velden, schoolbegeleider en cursist van de voorscholing van de NCRC-module 'Met sprongen vooruit' beschrijft haar cursuservaringen

Lees verder
Met tien in bed – Maak van een prentenboek een rekenvertelkist

Hoe maak je een rekenvertelkist? Kies een prentenboek waarin het verhaal een reken- of wiskundige handeling beschrijft. De kinderen belanden in een betekenisvolle rekensituatie waarin ze concreet handelend alles kunnen leren op hun eigen niveau.

Lees verder