Editie: Jaargang 23 nummer 5 2004

De ene leerling heeft 10 oefensommen nodig, de andere 2 – Zelfgestuurd leren

Als leerlingen weten wat ze nog leren van de oefeningen in het rekenboek, kunnen ze zelf (mee)bepalen welke opdrachten ze zullen gaan maken en welke niet. Hun manier van leren verandert van opdrachtgestuurd naar leerdoelgestuurd.

Lees verder
Hallo, 8 x 8! Een experiment met tutorrekenen

Tutorrekenen vraagt heel wat organisatie en voorbereiding maar de resultaten zijn zo bijzonder dat het alle moeite meer dan waard is. Niet alleen stijgen de leerresultaten, ook de sfeer op school en de contacten tussen de leerlingen verbeteren enorm.

Lees verder
In de voetsporen van Simon Stevin – Kommagetallen heruitvinden

Hans Freudenthal was van mening dat leerlingen in de reken-wiskundeles de ruimte moeten krijgen voor het heruitvinden van wiskunde. Maar de leerkracht moet dit proces wel sturen. Een voorbeeld wordt gegeven aan de hand van lessen rond kommagetallen.

Lees verder
Een hut van kranten – Wiskunde en techniek, een geïntegreerde activiteit

De opdracht om een levensgrote hut van kranten te maken was een uitdaging voor de leerlingen van groep 5. Niet alleen kwam er techniek om de hoek kijken, maar er werd ook een beroep gedaan op de wiskundige kennis en vaardigheden voor meten en meetkunde

Lees verder
Repareren of remediëren? Een rekenrek is geen automaatje

Was het alleen een kapot rekenrekje of was er met deze leerling meer aan de hand?

Lees verder
De leerlingen wisten van geen ophouden – Interactie in de reken-wiskundeles

Interactie in de reken-wiskundeles, iedere leerkracht is zich de waarde ervan bewust. Iedere leerkracht weet in theorie hoe het zou moeten. Maar in de praktijk is de verleiding groot om de leerlingen toch maar even snel naar het goede antwoord te sturen.

Lees verder
Grote Rekendag groot succes – De hele dag rekenen is leuk!

De grote Rekendag 2004 gaf leerlingen en leerkrachten de kans om een hele dag met een rekenwiskundige thema door te brengen. Dat was leuk, dat was spannend en dat was ook nog leerzaam. In dit artikel enkele ervaringen van deelnemers.

Lees verder
Hoe krijg ik mijn collega’s mee? Impressies van de post-hbo-opleiding Rekencoördinator

Een kijkje in het portfolio van vijf cursisten van de post-hbo-opleiding van Ronald Keijzer

Lees verder
Maling aan decimalen – De weg van informele Smarties naar formele kommagetallen

Soms kan het nodig zijn om bij een rekenprobleem in groep 8 even volledig terug te keren naar de basis om het begrip in korte tijd, van informeel naar formeel, helemaal opnieuw op te bouwen. 2 Pabostudenten doorliepen dit traject voor kommagetallen.

Lees verder
Rekenen is mijn leukste vak – Lieke en het rekenen tot 100

Vaak zijn rekenproblemen terug te voeren op hiaten in de basis. Zodra het fundament goed is, en kinderen het getallensysteem goed doorgronden, kunnen ze ineens aanzienlijke vorderingen maken. Over de basis voor het rekenen tot 100 en verder.

Lees verder
De bekende Nederlander in getallen – Maria van der Hoeven

Harrie Sormani geeft een beeld in getallen van Maria van der Hoeven, Minister van OCW

Lees verder
Groetjes van groep vier – Van vouwblaadjes tot terras

Als juf vertelt dat ze in haar tuin een mooi terras wil van 20 tegels dan helpt de klas haar graag verzinnen hoe dat het beste kan.....

Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Rekenen in de achtertuin

Het is warm weer dus in de tuin wordt het zwembad gevuld. Maar... hoeveel wat zit daar nu eigenlijk in?

Lees verder
Vroeger – Breuk op z’n kop

Auteur Ed de Moor vertelt over het rekenen in historische rekenboeken

Lees verder
Wiskunde op straat – Tot tien tellen

Het gaat tegenwoordig in het onderwijs meer om het aanleren van sociale competenties dan om rekenen en taal. Of toch niet? Om je te leren beheersen moet je tot tien kunnen tellen volgens de sociale competentie. En dan moet je dat wel eerst geleerd hebben!

Lees verder
Ik had niet gedacht dat ik zo’n les zou kunnen geven – Leerzame en uitdagende praktijkervaringen

Op de pabo Edith Stein vroeg Marc van Zanten zich af hoe je eerstejaars studenten kunt motiveren voor rekenen / wiskunde en tegelijkertijd theoretische verdieping kunt stimuleren. De poetsopdracht "Onderwijswerk rekenen / wiskunde" vormde het antwoord.

Lees verder