Editie: Jaargang 24 nummer 4 2005

Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 4 – opgaven
Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 24, nummer 4 – antwoorden
Lees verder
Kleine kinderen worden groot – Een heitje voor een karweitje

Als zoon Jules aanbiedt om de ramen te wassen voor zijn moeder, begint er een onderhandelingsspel over het te betalen bedrag hiervoor. Jules kan goed rekenen, dus hij sluit een goede deal.....

Lees verder
Pillen tellen – Goed tellen is soms van levensbelang

Wiskunde speelt in veel bedrijven een belangrijke rol. Dat merkte Arthur Bakker toen hij een bezoek bracht aan een bedrijf in Engeland waar medicijnen worden verpakt.

Lees verder
Met jou heb ik een appeltje te schillen – Spontane meetactiviteiten in de onderbouw

Een appel, een touwtje en een paar goede vragen ontlokken mooie meetactiviteiten bij jonge kinderen.

Lees verder
Drinken als meetkundige activiteit – Van plattegrond naar werkelijkheid en vice versa

In een kleutergroep gebeurt altijd enorm veel. Van al die activiteiten kunnen ze veel leren. Met een beetje extra inspanning van de leerkracht kunnen alledaagse activiteiten zoals de dagelijkse drink-pauze nog veel leerzamer en betekenisvoller worden.

Lees verder
Wie het kleine niet eert… – Het afscheid van de eurocenten

De munten van 1 en 2 eurocent worden afgeschaft. Volgens Mieke van Groenestijn betekent dit een ramp voor de rekendidactiek, zowel voor rekenen met geld als rekenen met decimale getallen. Ze is helaas een roepende in de woestijn

Lees verder
Wennen aan geschreven getallen – Kinderen geven zelf betekenis aan getalsymbolen

Begin groep 3 leren kinderen getalsymbolen gebruiken. Dat lijkt eenvoudig, maar niet voor iedereen. Die tekens bezitten immers geen zichtbare (en dus telbare) relatie met de aantallen waar ze voor staan. Hoe maken kinderen zich de cijfers eigen?

Lees verder
Goed, maar het kan beter – Resultaten van de periodieke peiling van de rekenvaardigheid in groep 5

Onlangs verscheen het rapport 'Balans van het reken-wiskundeonderwijs halverwege de basisschool'. De onderzoekers signaleren over het algemeen een stijging in rekenvaardigheid ten opzichte van eerdere peilingen. Francis Meester bestudeerde het rapport.

Lees verder
Eieren voor je geld – Realistisch rekenen in het speciaal basisonderwijs

Binnen het project 'Speciaal Rekenen' van het Freudenthal Instituut onderzoekt men de mogelijkheden om realistisch reken-wiskundeonderwijs in het speciaal basisonderwijs te organiseren. Frans Moerlands experimenteerde met de inzet van eierdozen in de les.

Lees verder
Geluk en talent – Rekenspelen met een extra uitdaging

Wat zijn rekenspelen die leuk en spannend zijn en waar ook nog iets van te leren valt? Dat zijn de spelen waarvoor kinderen zullen blijven kiezen en die dus uiteindelijk de meeste leerresultaten zullen opleveren. Piet Notebaert bespreekt voorbeelden.

Lees verder
Vier kwaliteiten van succesvolle rekenleraren – Weet wat je doet en doe het goed

Wie goed rekenles wil geven moet veel in huis hebben. Jos van Rooij zet het op een ritje. Misschien lijkt het een onbereikbaar ideaal om een goede rekenleraar te worden, maar wie zich van de benodigde kwaliteiten bewust is weet waar hij aan moet werken.

Lees verder
De bekende Nederlander in getallen – Ivo de Wijs

Radiopresentator, liedjesschrijver en plezierdichter Ivo de Wijs vertelt hoe hij heeft leren rekenen en hoe hij als taalliefhebber de rekenvaardigheid in ere houdt

Lees verder
Groetjes van groep 3 – De grootste

Drie boeren met drie stukken land. Maar welk van de drie stukken land is het grootste? De kinderen van juf Lia van Diem zoeken het uit

Lees verder
Vroeger – 100 jaar Ot en Sien

Ed de Moor ging naar de tentoonstelling "100 jaar Ot en Sien" en vraagt zich af of de wereld uit de boeken van Ot en Sien wel een waarheidsgetrouw beeld geeft van de tijd waarin zij leefden.

Lees verder
Wiskunde op straat – Brood, welbevinden en cijferen

Als je, net als Harrie Sormani, veel van rekenen houdt, dan kun je je heerlijk uitleven als je net een nieuwe broodmachine hebt gekocht.....

Lees verder