Editie: Jaargang 25 nummer 2 2005

Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 2, opgaven
Lees verder
Pareltjes uit de methode – Zes voorbeelden van mooi, realistisch reken-wiskundeonderwijs

Nederland heeft goede reken-wiskundemethodes. Daar zijn wij blij mee. Maar een goede methode vormt slechts één aspect van goed realistisch reken-wiskunde-onderwijs. Een goede leerkracht is een ander onmisbaar element.

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 25, nummer 2 – antwoorden
Lees verder
Het boek en de leraar – De methode in de praktijk

De methode is belangrijk, maar nog veel belangrijker is de wijze waarop de leraar met de methode omspringt. Ivanka van Dijk vroeg twee leerkrachten naar hun methodegebruik

Lees verder
Methodemaker in de schijnwerpers – Spagaat tussen onderzoek en praktijk

In dit themanummer over de methode past natuurlijk een kijkje in de keuken van een methodemaker. Piet van Engelen, werkzaam bij uitgeverij Malmberg, licht een tipje van de sluier op.

Lees verder
Aandacht voor “big ideas” in de wiskunde; Kinderen discussiëren over hun wiskundige ontdekkingen

Het kan zinvol en leerzaam zijn om de rekenmethode af en toe terzijde te schuiven en een wat groter reken-wiskundeprobleem aan de orde te stellen. In dit artikel beschrijft Maarten Dolk hoe een klas in New York met zo'n groter probleem aan de slag ging.

Lees verder
Ik doe van de 43 één naar de 39. Variastrategieën: de methode volgen of een eigen koers varen?

Voor het optellen en aftrekken tot 100 biedt de methode Rekenrijk verschillende strategieën aan. In dit artikel wordt stilgestaan bij het rekenen met een rond getal, een zogenoemde variastrategie, die Rekenrijk eind groep 4 introduceert.

Lees verder
Je zal maar slim zijn – Hoe beleven betere rekenaars de rekenmethode?

De betere rekenaar moet leren dat het in de rekenles niet alleen gaat om het goede antwoord. Vooral slimme rekenaars moeten leren redeneren, leren verantwoorden waarom het antwoord goed is. Het is de taak van de leraar om de leerling daartoe uit te dagen.

Lees verder
Ik had niet verwacht dat ze het zouden begrijpen – realistisch rekenen in het S(B)O

Is het mogelijk om een realistische reken-wiskundemethode te gebruiken in het speciaal onderwijs? In dit artikel bespreken bevlogen leerkrachten over de successen en problemen van hun overstap van mechanistisch naar realistisch rekenen.

Lees verder
Peilen van getalbegrip met rekenspelletjes- Van groep 2 naar groep 3

Rekenspelletjes kunnen de leerkracht van groep 1 - 2 inzicht geven in de ontwikkeling van getalbegrip van de kinderen. In de map 'Als kleuters leren tellen...' zijn goede voorbeelden te vinden.

Lees verder
De bekende Nederlander in getallen; Kardinaal Simonis – Harrie Sormani

Het leven van kardinaal Simonis, uitgedrukt in getallen

Lees verder
Groetjes van groep 3; Bakles – Lia van Diem

Hoeveel koekjes kun je kopen met deze muntjes? Dat is een begin van een leuke rekenles...

Lees verder
Kleine kinderen worden groot; naar oma en opa – Gerard van Alst

Freek en Ludo reizen naar opa en oma. Onderweg rekenen ze ongemerkt een heleboel....

Lees verder
Vroeger; Antiek realisme – Ed de Moor

De Amsterdamse hoofdonderwijzer, didacticus en pedagoog P.A. Diels hield in 1927 een pleidooi om het rekenonderwijs te verlossen uit de 'tirannie van de traditioneele (reken)vraagstukken'.

Lees verder
Wiskunde op straat; Lopen en meten – Harrie Sormani

Met een pedometer kun je je stappen tellen en uitrekenen hoe ver je gelopen hebt. Het gebruik van situaties uit het dagelijks leven voor de rekenles is iets dat al langer bestaat...

Lees verder
Extra bladen bij “Peilen van getalbegrip” van Anneke Noteboom – Jaargang 25, nummer 2

Twee extra werkbladen om de kleuterleerkracht te helpen met het peilen van de rekenvorderingen van leerlingen door middel van peilingspelletjes.

Lees verder