Editie: Jaargang 26 nummer 1 2006

Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 1, opgaven
Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 1 – antwoorden
Lees verder
Van zomerzoete limonade naar de som… en weer terug – Michiel Asselman et al

Het realistisch rekenwiskundeonderwijs onderscheidt 3 fases in het leerproces van kinderen: de contextgebonden fase, de modelfase en de formele fase. In dit artikel aandacht voor de transferproblemen tussen de verschillende fases en mogelijke oplossingen.

Lees verder
Voorbeeldgestuurd rekenen verdubbelt de vooruitgang – Elise Boltjes

Tijdens een experiment betreffende de ontwikkeling van rekenvaardigheid op de Pabo van de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden, gaf Elise Boltjes studenten de kans om rekenregels af te leiden uit uitgewerkte voorbeeldopgaven. Met verbluffende resultaten..

Lees verder
Hulp bij draaien en vergeten – Annemie Desoete

Sommige leerlingen houden moeite met het lezen en noteren van getallen. Wat doet u als getalbegrip en -betekenis geen problemen opleveren, maar het onthouden van telwoorden en getalsymbolen wel? In dit artikel vindt u tips en adviezen.

Lees verder
Groep 3 op speurtocht – Robin van der Landen en Ans Veltman

Welke vaardigheden leggen de basis om kaarten en plattegronden te leren lezen en tekenen? Robin van der Landen ontwikkelde meetkundige activiteiten voor groep 3. Reflectie op die ervaringen bracht de kinderen op het juiste niveau van abstractie.

Lees verder
Van groot naar klein – Fokke Munk en Ronald Keijzer

Meetopgaven zijn voor veel leerlingen een probleem. Het Tal-team presenteert een poster voor leerlingen om zelf kennis te construeren over maten en hun onderlinge relaties.

Lees verder
De grote rekendag 2006 – Martin van Reeuwijk, Nisa Figueiredo, Patricia Karreman, Joanie Moonen

Ieder jaar kunnen basisscholen deelnemen aan De Grote RekenDag. Een dag lang zijn dan alle leerlingen van de school op een bijzondere manier met rekenen bezig. Op woensdag 8 maart vond de GRD 2006 plaats. Het was traditiegetrouw weer een groot succes.

Lees verder
1, 2, veel! Artikel van het team van de Dr. Schaepmanschool

Op de Dr.Schaepmanschool in Barendrecht wordt hard gewerkt aan de verbetering van het Reken-wiskundeonderwijs. In het kader daarvan bezocht het volledige team in 2007 de Nationale Rekendagen. De reacties van de teamleden zijn enthousiast en inspirerend.

Lees verder
De bekende Nederlander in getallen: Driek van wissen – Harrie Sormani

Driek van Wissen was dichter des vaderlands. In deze rubriek legt hij uit wat hij met getallen heeft en welke getallen voor hem belangrijk zijn.

Lees verder
Groetjes van groep 3; Stappenteller – Lia van Diem

Hoe een plaatje van een eiland met het cijfer 4 erbij kan leiden tot een mooie rekenles.....

Lees verder
Kleine kinderen worden groot; Verjaardagsfeestje – Caroliene van Waveren

Katrijn van 12 organiseert een heksen-feestje voor haar jarige zus Mathilde. Daar komt nog een hoop rekenen bij kijken!

Lees verder
Vroeger; Tekenen voor vormleer – Ed de Moor

Vroeger werd er vormleer onderwezen. Later werd dit vervangen door tekenen. Ed de Moor vertelt en legt uit hoe dit kwam.

Lees verder
Wiskunde op straat: Rekenen geneest! – Harrie Sormani

Als dochter Irene geslaagd is voor haar vwo-examen, berekent auteur Harrie Sormanie de kans dat zij wordt ingeloot voor de studie geneeskunde.

Lees verder
Spel in de rekenles – Take 5!

Leer de getallenlijn tot 104 van voor naar achteren kennen en weer terug, terwijl je dit spannende rekenspel speelt. Vanaf groep 4...

Lees verder