Editie: Jaargang 26 nummer 3 2007

Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 3, opgaven
Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 26, nummer 3 – antwoorden
Lees verder
Meten moet je doen; Leerzame ervaringen met kleine en grote maten – Arie Fase

Toetsgericht onderwijs heeft meestal niet zoveel zin. Laat kinderen liever onderzoeken, ontdekken, ervaren en verklaren. Dat levert vroeg of laat mooie resultaten op.

Lees verder
Hoezo concreet? – Koeno Gravemeijer en Jo Nelissen

Concrete materialen kunnen het wiskundig denken ondersteunen. De grote vraag daarbij is wel of de concretiseringen werkelijk aansluiten bij redeneringen en ontdekkingen van kinderen of dat het materialen zijn die het volwassen denken concreet maken.

Lees verder
Van wie is het handelingsplan? Maak de leerling verantwoordelijk voor zijn leerproces – Dolf Janson

Hoe kun je het werken aan een handelingsplan overzichtelijk, beperkt en effectief maken? Zorg voor een duidelijk afgebakend doel en maak de leerling de eigenaar van zijn eigen rekenprobleem.

Lees verder
Deca is 10; Gezamenlijk kennis opbouwen over oppervlaktematen – Ronald Keijzer

De relaties tussen de maten van het metrieke stelsel bezorgen leerlingen en hun leerkrachten heel wat hoofdbrekens. Leerlingen de kans geven zelf relaties tussen maten te leggen en beelden op te bouwen bij de verschillende maten is belangrijk.

Lees verder
Weermaker; Hoe het weer wordt weergegeven – Vincent Jonker

In elke krant kun je een weersvoorspelling vinden. De mooiste kleurtjes en symbolen, iconen, lijntjes en grafieken worden gebruikt om het weer uit te leggen. Het weerbericht vormt een rijke bron om wiskundetaal te leren.

Lees verder
PPON meten – Hoe gaan leerlingen medio groep 8 om met meetopgaven?

Wat kunnen leerlingen halverwege groep 8 als het gaat om het onderwerp ‘meten’? Floor Scheltens rapporteert de bevindingen van de PPON.

Lees verder
Dat is eigenlijk gewoon betalen! – Sita Strikwerda en Erica de Goeij

Geld kan een geschikt didactisch middel zijn in het reken- onderwijs, maar dan moeten kinderen wel heel goed de waarde, de structuur en de betekenis van geld kennen. Als dat nog problemen oplevert kan een duik in de geschiedenis voor mooie leerervaringen

Lees verder
Een zakje appels; voorbereidingen van een meester – Willem Uittenbogaard

De supermarkt is een rijke bron van lesideeën voor de reken-wiskundeles. Alleen moet je wel net doen of j egek bent als je je leermiddelen daar gaat halen.

Lees verder
Groetjes van groep 3; Dominodag – Lia van Diem

Lia van Diem beschrijft een spannende splitsles met dominostenen in groep 3.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot; Zoveel mensen op zo’n klein bootje? Josje van der Linden

Vanaf een restaurant op de elfde verdieping in Amsterdam leert Ward dat alles dat ver weg is, kleiner lijkt.

Lees verder
De bekende Nederlander in getallen; Louis Andriessen. – Harrie Sormani

De Nederlandse componist Louis Andriessen praat over 'zijn' getallen.

Lees verder
Vroeger; De gemiddelde mens – Ed de Moor

Quetelet was een Belgische wiskundige en astronoom, maar bovenal een bevorderaar van de toepas- singen van de wiskunde en natuurwetenschappen. Ed de Moor vertelt over zijn geschiedenis en ontdekkingen.

Lees verder
Wiskunde op straat; Pabo-studenten: demomen of schatten?

Er is veel onrust over het rekenniveau van Pabo-studenten. Het rekenniveau van 18-jarigen is echter niet een Pabo-probleem maar een probleem van het reken-wiskunde- onderwijs aan 12- tot 18-jarigen. De Pabo is niet verantwoordelijk voor het instroomniveau

Lees verder
Spel in de rekenles – Koehandel

Kwartetspel, waar je met bluffen een zo hoog mogelijk aantal punten moet zien te behalen. Een populair rekenspel vanaf groep 5....

Lees verder