Editie: Jaargang 29 nummer 1 2009

Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 1, opgaven

Rubriek van Jos van den Bergh met rekenpuzzels voor kinderen in groep 7 en 8.

Lees verder
Wiskunde op straat: Stampen voor de volle 100 procent – Harrie Sormani

Moeilijkheden bij het rekenen ontstaan vaak doordat er te veel kennis in is "gestampt". Dit zie je bij de tafels, maar ook bij de vaste procenten. Want 100% blijkt in de praktijk helemaal niet " alles" te zijn....

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Staart delen – Jaap van Lakerveld

Er werden al staarten gedeeld voordat er mensen bestonden.... Jaap van Lakerveld legt het uit, in rijm uiteraard.

Lees verder
In/Uitgelicht – Peter van den Bremen

Dit keer een bespreking van Realistisch rekenen en Jenaplan. Mark Sanders, Mensenkinderen 117, mei 2009

Lees verder
Een brug tussen denken en doen. Over het oplossen van meetproblemen.

Auteurs Vincent Jonker en Leo Prinsen maken duidelijk dat zij doen en denken graag zien als een samenhangend geheel en niet als een tegenstelling en illustreren dit met de domeinen rekenen-wiskunde en natuur-techniek.

Lees verder
De staartdeling is nooit weggeweest. Over de nuance in een richtingenstrijd – Lonneke Boels

Regelmatig duikt in de media de discussie over de staartdeling op. Kinderen zouden deze niet meer leren en dat zou één van de vele verklaringen zijn voor tegenvallende resultaten. Maar... de staartdeling bestaat nog wel, alleen in een andere vorm.

Lees verder
Digibord in de reken-wiskundeles – Monica Wijers en Helen Reed

In dit artikel vertellen de auteurs hoe het digibord gebruikt kan worden als katalysator voor de begripsvorming

Lees verder
Rekenen vraagt om extra handen – Rob Turksma

Een artikel over de (on)uitvoerbaarheid van het primaire proces bij rekenen op de basisschool, waarbij extra handen in de klas bijna een noodzaak blijken te zijn voor goed rekenonderwijs.

Lees verder
Van informeel handelen naar formeel rekenen: preventie van rekenproblemen.

Auteur Mieke van Groenestijn gaat dieper in op de preventie van rekenproblemen en de noodzaak van vroegtijdige signalering.

Lees verder
Individuele leerlijn rekenen? Liever niet. Meedoen is belangrijk; ook voor zwakke leerlingen

Ambulant begeleider Klaske Duursma pleit voor meedoen met de groep, ook voor zwakke rekenaars.

Lees verder
Zingen voor de winnaar van Burenbingo. Rekenen in Malawi – Jurjen Bodar en Erik Petter

De auteurs vertellen over hun tijd in Malawi, het rekenonderwijs daar en hun lessen in rekenen op drie basisscholen.

Lees verder
Kleine kinderen worden groot: makkie – Mariëlle van der Borgh
Lees verder
Vroeger: De staartdeling van opa werkman – Ed de Moor

Ed de Moor vertelt hoe H.Werkman in zijn Praktisch Rekenonderwijs uit 1919 de staartdeling wilde aanleren. Het blijkt dat de manier van Opa Werkman helemaal zo gek nog niet was....

Lees verder
Groetjes van groep twee: iedereen telt mee – Lia van Diem

Samen tellen de kinderen van groep 2 in de kring hoeveel kinderen er vandaag zijn. Dat blijkt op een heleboel manieren te kunnen!

Lees verder
Interactie: – Hein van der Straaten

De stelling waarop gestemd werd was: Het opnieuw invoeren van het ouderwetse rekenen moet sterk ontraden worden. Het zou een flinke stap terug betekenen in de ontwikkeling van het reken-wiskundeonderwijs.

Lees verder
Volgens Bartjens: realistische rekenproblemen – Cathe Notten

Het interesseert kinderen over het algemeen niet hoeveel tegels er op paadjes horen en in hoeveel stukken je een taart allemaal zou kunnen verdelen. Toch staan de methodes vol opgaven met taarten en tegels. Zijn de opgaven nou realistisch of niet?

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 1, antwoorden
Lees verder