Editie: Jaargang 29 nummer 4 2010

Gedachtenvol oefenen – Welke sommen horen bij elkaar? (jrg. 29 nr. 4, 2010)

In reken-wiskunde boeken staan veel rijtjes met sommen. Deze rijtjes staan er niet voor niets; ook bij rekenen is het belangrijk dat kinderen veel oefenen. Maar hoe worden deze rijtjes vaak gemaakt? Hoeveel leren kinderen van deze rijtjes, hoe bewust of ‘gedachtenvol’ zijn ze bezig?

Lees verder
Kunnen ze nog rekenen? Rekeninititatieven in het voortgezet onderwijs – Piet van den Hurk

In het voortgezet onderwijs klinkt een noodkreet over de geringe rekenvaardigheden van leerlingen. De schuld hiervoor wordt gelegd bij het gebruik van rekenmachines en bij falend basisonderwijs. Maar is met name dat laatste wel terecht?

Lees verder
Breek je hoofd niet over breuken. Over breuken en de leerlijn getallen en bewerkingen vanaf groep 3

Veel leerlingen in het sbo komen niet aan breuken toe. Dat heeft gevolgen voor het vervolgonderwijs. Mieke Abels en Iris Verbruggen laten zien hoe breuken toegankelijk worden voor alle leerlingen.

Lees verder
Springen naar getallen. Leerlijn getallen en bewerkingen in groep 3-4 – Julie Menne

Inzicht in de opbouw van getallen is noodzakelijk voor het vlot leren rekenen. In dit artikel bespreekt de auteur de opbouw van het oefenonderdeel Springen naar getallen in groep 3, 4 en 5, behorende bij de methode Met Sprongen Vooruit

Lees verder
Een kijkje in de tuin van de buren – Caroliene van Waveren Hogenvorst

In dit artikel staat een aantal voorbeelden van doorgaande leerlijnen tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs die voor leerkrachten uit groep vier en hoger interessant kunnen zijn.

Lees verder
Boekbespreking: Rekenen is leuker als je denkt – Belinda Terlouw

Belinda Terlouw bespreekt voor Volgens Bartjens het boek "Rekenen is leuker als je denkt" van Marjolein Kool en Ed de Moor

Lees verder
Volgens Bartjens: Over drempels en doorlopende leerlijnen – Cathe Notten

Er blijkt dat een doorgaande leerlijn voor rekenen nog steeds niet vanzelfsprekend voor en de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Dit themanummer gaat hier over.

Lees verder
Wie is dit kind en hoe kan het zich veilig voelen? Interview met Belinda Terlouw door Cathe Notten

Belinda Terlouw is pabodocent in Zwolle, ontwikkelaar bij het Freudenthal Instituut (bij het project Speciaal Rekenen) en nascholer. Zij staat middenin de discussie rond het rekenonderwijs en kreeg zelfs een maatschappelijke prijs uitgereikt...

Lees verder
Wie gaat ze leren rekenen? Minor 10-14: verdieping voor Pabo- en wiskundestudenten

Vaak weten leerkrachten van de basisschool en het middelbaar onderwijs niets van elkaar reken-wiskundeonderwijs af. De minor rekenen-wiskunde 10-14 wil bijdragen aan de oplossing van dit probleem het niveau van het rekenonderwijs verhogen.

Lees verder
Vroeger: Realiteit, intuitie en gezond verstand – Ed de Moor

Ed de Moor vertelt over de opkomst van de rekenstroming "moderne wiskunde" in de jaren zestig, die later werd verdrongen door realistisch rekenen.

Lees verder
Wiskunde op straat: Procenten, centen en studenten – Harry Sormani

Weten studenten eigenlijk wel van de hoed en de rand als het over lenen gaat?

Lees verder
Spel in de rekenles – Granny apples

Als je met dit rekenspel op bezoek gaat bij de appelboer moet je razendsnel kunnen tellen! Spel voor groep 2, 3, 4

Lees verder
Rood of Geel – Met sprongen vooruit in vijf minuten

Omschrijving van een vijf-minutenspelletje voor de onderbouw waarbij je voorspelt of je op rood of geel uitkomt, en daarbij heel hard aan het oefenen bent met de telrij tot 12.

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 4, opgaven

Vier bladzijden vol rekenpuzzels en breinkrakers voor groep 7 en groep 8

Lees verder
Bewijs uit het gerijmde: Doorgaande rekenlijn – Jaap van Lakerveld

Het leven bij elkaar gerekend en gerijmd....

Lees verder
Groetjes van groep vier: Spiegeltje, spiegeltje… Lia van Diem

Een bespiegeling over spiegels in groep vier...

Lees verder
Extra werkblad bij “Springen naar getallen” – Julie Menne, Jaargang 29, nummer 4

Inzicht in getallen is noodzakelijk voor het vlot kunnen rekenen. Dit werkblad hoort bij het artikel "Springen naar getallen" van Julie Menne.

Lees verder
Ei van Columbus Jaargang 29, nummer 4, antwoorden
Lees verder